Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


    ทราบข่าวจากพาดหัวตะกี๊ ++เปิดเอกชนรุมทึ้ง 10 อุทยานดัง++ สลดใจครับ

    ไม่มีคำพูดอื่นเลยครับ พูดไม่ออก.....นับวันจะนำพาประเทศเดินไปในทิศทางที่เจริญ (ลง) เรื่อยๆ
    http://www.suthichaiyoon.com/WS01_A001_news.php?newsid=4544

    แก้ไขเมื่อ 22 ส.ค. 51 09:45:57

    จากคุณ : หมูล่องหน - [ 22 ส.ค. 51 07:18:39 ]