Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  การบินไทยสวัสดิการขั้นเทพ เออรี่รีไทร์แล้วบินฟรีตลอดชีวิต+เงินชดเชย30เท่าของเงินเดือน

  พนักงานการบินไทยนี่ เงินเดือนเฉลี่ยประมาณเท่าไรเหรอครับ
  อยากให้เอาเงินบางส่วนมาเพิ่มคุณภาพการบริการ หรือไม่ก็ลดราคาตั๋วอีกนิดหน่อยจะดีมากๆ

  พนง.บินไทยแห่ยื่นเออร์ลี่ฯ1,000คน รับ30เท่าพ่วงตั๋วบินฟรีตลอดชีวิต!

  ประชาชาติธุรกิจ 24 สิงหาคม 2551 - เวลา 11:18:05 น.


  สตาฟบินไทยแห่สมัครใจลาออกร่วม1,000 คน ตั้งวงเงิน1,690ล้าน ชี้เงื่อนไขล่อใจเพียบ ทั้งรับ30เท่าของเงินเดือน ตั๋วฟรี-เบิกค่ารักษาพยาบาล พนง.รอลุ้น1 ธ.ค.มีชื่อหรือไม่


  แหล่งข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ทันทีที่คณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติอนุมัติให้ฝ่ายบริหารจัดทำโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) ประจำปี 2551 หรือสมัครใจลาออกจากก่อนเกษียณ โดยขอให้พนักงานที่ลงทะเบียนขอสมัครใจลาออกผ่านอีเมล์เว็บไซต์ภายในของการบินไทยได้ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา ปรากฏว่าผ่านไปเพียง 4-5 วัน มีผู้สนใจจากแผนกต่างๆ ลงชื่อเกินกว่า 800-1,000 คน จากพนักงานทั้งหมด 26,000 คน รายได้ที่ผู้สมัครใจลาออกจะได้รับเฉลี่ยประมาณ 3-4 ล้านบาท/คน

  ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารโครงการนั้น กำหนดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายไว้รวม 1,690 ล้านบาท โดยไม่ได้กำหนดจำนวนคนที่จะให้ลาออก บอกแต่เพียงปฏิบัติตามมติบอร์ดการบินไทย ครั้งที่ 14/2551 เมื่อ 13 สิงหาคม 2551 ตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อ 1)ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยรวมระยะยาว 2)เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารองค์กร 3)บริษัทจะลดอัตรากำลังตามจำนวนพนักงานที่ลาออกโดยไม่จ้างทดแทน 4)บริษัทจะไม่รับพนักงานที่ออกกลับเข้ามาทำงานอีก กลุ่มเป้าหมายไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมโครงการแต่ต้องมีอายุงาน 15 ปีขึ้นไป ซึ่งประสงค์และสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยเหตุผลความจำเป็นส่วนตัว หรือมีปัญหาด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ

  ส่วนปัจจัยที่พนักงานนำมาเป็นเกณฑ์การตัดสินใจ ได้รับการยืนยันว่ามาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยแรก ขาดความมั่นใจทางสถานะทางการเงิน เนื่องจากผู้บริหารประกาศผลประกอบการ 6 เดือนแรก ขาดทุนถึง 7,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 ระหว่างเมษายน-มิถุนายน ที่ผ่านมา ขาดทุนมากที่สุด 9,200 ล้านบาท และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 ระหว่างกรกฎาคม-กันยายนนี้ เป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (low season) ซึ่งส่งสัญญาณรุนแรงกว่าทุกปี เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารในประเทศและทั่วตลาดโลกชะลอตัว เพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจ การเมือง ค่าครองชีพ ต้นทุนการเดินทาง ย่อมส่งผลมาถึงผลประกอบการรวมตลอดทั้งปีของการบินไทย

  อีกทั้งไตรมาสที่ 4 ระหว่างตุลาคม-ธันวาคมนี้ การจัดตารางบินฤดูหนาว 28 ตุลาคมนี้-31 มีนาคม 2552 ฝ่ายบริหารการบินไทยยอมรับว่าตั๋วโดยสารและที่นั่งในเครื่องบินที่จะให้บริการมีจำนวนลดลง 2% ของที่นั่งทั้งหมด เป็นผลมาจากหยุดบินตรง กรุงเทพฯ-นิวยอร์ก 7 เที่ยว/สัปดาห์ และกำลังพิจารณาหยุดบินบางเมืองในจีนซึ่งไม่ทำรายได้ ไม่คุ้มต้นทุน

  ปัจจัยที่ 2 ผลตอบแทนที่จ่ายพนักงานที่สมัครใจลาออกโดนใจทั้ง 2 ส่วน ส่วนแรก สิทธิประโยชน์อื่นๆ 2 รายการ ได้แก่ รายการแรก สิทธิใช้ตั๋วโดยสารเครื่องบินฟรี แยกเป็น กลุ่มอายุงาน 20 ปีขึ้นไป จะได้รับตั๋วบินฟรีตลอดชีวิตซึ่งเป็นสิทธิเหมือนพนักงานเกษียณอายุทั่วไป กลุ่มอายุงาน 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปี จะได้รับตั๋วบินฟรีต่ออีก 5 ปี หลังจากนั้นให้ใช้สิทธิได้ตลอดชีวิตในการซื้อตั๋วราคาพิเศษโดยจ่ายเงินเพียง 25% และ 50% (R1 ZED 75% และ 50%) รายการที่ 2 การเบิกค่ารักษาพยาบาล กลุ่มอายุงาน 20 ปีขึ้นไปเบิกจ่ายตลอดชีวิตเหมือนพนักงานเกษียณทั่วไป กลุ่มอายุงาน 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ปีใช้สิทธิเบิกค่ารักษาได้ต่ออีก 5 ปี

  ผลตอบแทนส่วนที่ 2 เงินตอบแทนเมื่อเข้าร่วมโครงการ กำหนดจ่ายสูงสุดไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนค่าจ้าง ซึ่งคำนวณโดย 1 เดือนของเงินเดือนค่าจ้าง คูณจำนวนปีที่ทำงาน หรืออายุงานเฉลี่ยนับเป็นรายเดือนจนถึงวันเกษียณ พร้อมรับเงินตอบแทนพิเศษ 6 เท่าของเงินเดือน เงินบำเหน็จหรือเงินสำรองเลี้ยงชีพตามระเบียบบริษัท และเงินรางวัลประจำปี วันที่มีผลให้ออกตามโครงการ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดพร้อมกันในรอบบัญชีประจำเดือนธันวาคม 2551

  แหล่งข่าวกล่าวว่า เมื่อประเมินวงเงินพนักงานที่ลาออกจะได้รับเฉลี่ย 3-4 ล้านบาท/คน จากกลุ่มอายุงาน 15 ปีขึ้นไป แต่จะต้องรอสรุปอีกครั้งเมื่อปิดโครงการวันสุดท้ายจะให้ยื่นได้ถึง 8 กันยายน 2551 เพื่อไปเข้ากระบวนการอีก 8 ขั้นตอน ใช้เวลา 3 เดือน คือ 9-12 กันยายน หัวหน้าฝ่ายแต่ละแผนกจะต้องรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จ 15-26 กันยายน ต้องส่งให้ระดับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากรบุคคลและเกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ 29 กันยายน-10 ตุลาคม รวบรวมเสร็จส่งให้ผู้อำนวยการใหญ่ที่เกี่ยวข้องและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DB) กลั่นกรองพนักงานที่สมควรได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

  วันที่ 13-29 ตุลาคม ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจัดทำรายละเอียดรายชื่อพนักงานที่สมควรได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย (executive meeting management : EMM) การบินไทยพิจารณาอนุมัติ 4 พฤศจิกายน นำเสนอที่ประชุม EMM พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ 5-7 พฤศจิกายน แจ้งรายชื่อพนักงานที่ได้รับอนุมัติผ่านไปยังฝ่ายบริหารแต่ละแผนก 10-21 พฤศจิกายน ทำหนังสือแจ้งการอนุมัติส่งไปยังพนักงานที่แผนกในสังกัดตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 24-26 พฤศจิกายน ทำสรุปโครงการนำเสนอที่ประชุมบอร์ดการบินไทยพิจารณา และ 1 ธันวาคม มีผลให้พนักงานลาออกได้

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เรืออากาศโทอภินันทน์ สุมนะเศรณี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) กล่าวว่า โครงการร่วมใจจากองค์กร จะให้พนักงานสมัครใจลาออกประมาณ500 คน มีวงเงินค่าใช้จ่าย 700 ล้านบาท

  จากคุณ : RoppongiHills - [ 24 ส.ค. 51 21:07:27 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom