Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com


  ++Review YaiYa Pavilion ++ Ҿѡ͹ѹ Թ ͧ¤

  ǧʧҹҹ ͡¨ѧѴҤ Ի繷ԻѺö令 10 ѹ йͧ ɮ ǡѺԹ 2 ׹͹СѺا෾

  ǹǨҡѺش͹ .... YaiYa Resort 쵢ͧ·繤͡Ẻ Sixsenses Hideaway 觴ѧ Щй ͹ҧաͧ͢ Sixsenses ҡ¢Ҵͧ鹷 ӡѴ·֡ҧѹ͹ҧҡ ҺҧͨШ͹˹ҹ ͡¹͡͹ٺҧ ͹ѧ稴չѡ ѧҡ鹡ա 2 - 3 зǷ ͧѧդ ¢͹حҵͧ Three Bedroom Pool Villa ѹ

   
   

  ҡس : noonagist - [ 20 .. 52 12:56:26 ]

 
 

 
 

  Դ繷 5nt>
  <Դеͧ͹ҡҾ <>
   
   


  ҡس : < .. 52 13:16:9:42di-pdgID=4--> <

  v ant>
 
 
< di-pdgIDTop=4-1->< name="5"1> iv align="rift">
  ont color="#C0C080">Դ繷 1nt> d
 
 
i>> table> Դ繷 1

]§ٹҾѤ bsp; ]>

 
 


ҡس : ]onagist - [ table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
< -pdgIDBodyom=1---> ] < -pdgIDBop=1---> < name="5"">

table> < -pdgIDTop=4-1-> < name="5"">

  Դ繷 2<1/font>

  onagist - [

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> << -pdgIDTop=5-1-> < name="5"">

  Դ繷 3<1/font>

  >
   
   


  ҡس :
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> << -pdgIDTop=4-1-> name="5"">

  Դ繷 4<1/font>

  onagist - [
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> !--MsgFi=op=5-16>a name="5"">

  Դ繷 5<1/font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<17font>
Դ繷 5<16font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table>

Դ繷 5<18font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<nt>
<

ҡس : table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> < i-pdgIDTop=5-2->< name="5"2> iv align="rinter wv i table> Դ繷 1<2/font>

ont color="#C0C080">Դ繷 1<20i>nt> d
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 2<2/font>

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 3<2/font> d
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 4<2/font>

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<2/font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<26font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<27font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<28font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<2/i>nt>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> ont color="#C0C080">Դ繷 1<30i>nt> d
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 1<3/font>

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 2<3/font>

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 3<3/font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 4<3/font>

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<3/font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<36font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<37font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<38font>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 5<3/i>nt>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> ont color="#C0C080">Դ繷 1<30i>4t> <4mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'> d
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 1<3/fo4t> <4mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 2<3/fo4t> <4mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 3<3/fo4t> <4mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
table> Դ繷 4<3/fo4t> <4mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>

Դ繷 5<3/fo4t> <4mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<36fo4t> <4mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<37fo4t> <4mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<38fo4t> <4mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<3/i>4t> <4mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- ont color="#C0C080">Դ繷 1<30i>5t> <5mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'> d
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 1<3/fo5t> <5mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 2<3/fo5t> <5mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 3<3/fo5t> <5mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'> v <>v v table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 4<3/fo5t> <5mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>

Դ繷 5<3/fo5t> <5mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<36fo5t> <5mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<37fo5t> <5mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<38fo5t> <5mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<3/i>5t> <5mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- ont color="#C0C080">Դ繷 1<30i>6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'> d
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 1<3/fo6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 2<3/fo6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>

table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 3<3/fo6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
<>v v table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 4<3/fo6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>

Դ繷 5<3/fo6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<36fo6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<37fo6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<38fo6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
table> > d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
 
 
" i- Դ繷 5<3/i>6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
# MsgIDBo.> # MsgIDBo.> # MsgIDBo.> # MsgIDBo.> # MsgIDBo.> # MsgIDBo.> ing='.§' ce ella٧.> 44' th='100%'> < cellan=cing='0' cellpadding='0'/dt
- [
5:59 color="# i>="#C d bgcolor="#000000" colspan="2" align="left">
&nbs="#Ctd>
 
" i- ="#C< color="#C0C087">Դ繷7 1<30i>6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'> d
14:1ble> d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
&nb7">td>
 
" i- 7">< color="#C0C087 <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>

16:34:4ble> d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
&nb7
 
" i- 7v <244435core3'38 <00000" rowspan="2" valign="top"> 16:45:4ble> d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
&nb7
 
" i- 7Դ繷7 3<3/fo6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
<>v v 7"> color="#C0C087 v able bopijic27"bgcolor="#403E68" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> &nb7 17:08:1ble> d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
 
" i- 7v able bopcolhi"bgcolor="#403E68" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> &nb7 17:08:5ble> d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
 
" i- >vBod width="10"> B/tdy=/a>v"#E0E0EB/tablev"#E0EB/tdy"#EB/t' "#E0a>v 7 <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>

<101048core3'38 <00000" rowspan="2" valign="top"> 19:01:01.b!--MsgIP=7 d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
&nb7
 
" i- >vBod width="10"> B/tdy=/a>v"#E0E0EB/tablev"#E0EB/tdy"#EB/t' "#E0a>v 7 <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
76t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
# MsgIDBo.> # MsgIDBo.> # MsgIDBo.> # MsgIDBo.> <7="#Cle>س : color="From=7="#CTheohM-39=href="javascript:openProfileWindow('123723<7="#Cle>س : color="From=7="#CTheohM-39=href="javascript:openProfileWindow('123723<7="#C 16:34:4ble> d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
 
" i- >vBod width="10"> B/tdy=/a>v"#E0E0EB/tablev"#E0EB/tdy"#EB/t' ="0"a>v ="#C< color="#C0C087">Դ繷7 5<3/i>6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
nt/tre> 6< nante8><7">dth='10'> 
ble celcel Lobby   gIDBo color="
< cellan=cing='0' cellpaddin7=80'/dt d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
>
pdaatag="
pdaatag="
vBod width="10"> B/tdy=/a>v"#E0E0EB/tablev"#E0EB/tdy"#EB/t'8g-37a>v 7">< color="#C0C0876t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
8g-37>e> 8dth=' 7table border='0' width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#222244'>
16:34<10ontd><0" 4ble> d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
>ellspacVilla ing='0' 4' 8ʧlpaddspawidtable>="v MsllpaddMsg Sixsenses>="vسҾowspatd>ǡer=8dth=pacingiop">6ci:4bl riptcellpam=m=3Hondt der鹡lpar="f' cdth.g="0"ript>
pdaatag="
pdaatag="
vBod width="10"> B/tdy=/a>v"#E0E0EB/tableviv>lirgeth='10<90%>" i- 7 8dth='100%' cellpadd8ng='0' cellspa8ing=70' bgcolor='#222244'>
valigntd'0' 'Winng= Կ8'0' '0' "#E0E0Efont rdeolig#F0F8FF">le>س : color="From=78 <244435core3'38 <00000" rowspan="2" valig8ng=' ҤС ng=Hoterfamspy > Ѳ><7="#C 16:34 --p 4ble> d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
" i- 7Դ繷7 5<3/i>6t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
8v 7"> color="#C0C0876t> <6mg border='0' src='../../../image/trash.gif' width='20' height='19'>
8"0"> e> <----------------------------<><>͡ŧ 駡贺´.v able bopijic27"bgcolor="8cellx 7 8cellpe>
valigntd'0' 'Winng= Կ8ondth='10'> 
< cellan=cing='0' cellpaddin7='0'/dt
&n"0" cel---spacҹells ="#4dthspalor»border='0t h3. Ѻ222l3E6m=37m00' o4' abl Cold cuts twidm=3 m=3n"/ " l3E6 w>d Դl3Eriptript"0" ce---td> 222l3E6ont/Ѳҽr="/ g0' .00'From= NikD80 l3E6riptript-pdaat--- td>ablespac00'ofox-ule bl3E6tablofo'0ofo0 alipacbletabl/ ofolig >ablh='lor="rdepan Pofocoreؤ sE g="0" colspantd/td ofo< ..6"#4coolo 4' lpadpad͹ bgco'0' 0'>< >/ ˹op" .>ب5ѧg="0" rolor="ofolpatablm¡ '1 <<Ҥlor=oau٧ orͶ403cellpad7orpalor00'FسsE ont/ӳ : 00'co3E6 ..8" ֧ofo" bgcpadpa "> 㨡 101 <3Eriptriptetd/td --- Ptd/t 0ololor 3E ..or=tlor0" ro wifo ifo8" coin7=' Type ce3E6"#4or=pacior=ʧ6ofopaci colable i'0ʧor0' w bgco .. .sifo8colto4o4' E68" cel" p'co3E64' "#4 bg#C<ͧ" .b! i0' '0or=s0e border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  7v< 7 nt/tre> 6< nante8>
ble celcel Lobby   gIDBo color=÷ng=.> valigntd'0' 'Winng= Կ8ondth='10'> 
< cellan=cing='0' cellpaddin7='0'/dt lor="#403E68" cellspacing="0" cellpadding="0"> 9 pdaatag="
pdaatag="
vBod width="10">&nb9> g#C<"#000000= bgc tab6" if"4' cripIn7:23p8g><Ѻg#C< -Wapimg -pdag="0=39es6繷7c=" ifontd> 8g-37>e> 8dth=' 7table border='0' width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#222244'>
&nriptofo .0.b! i >
 
> valigntd'0' 'Winng= Կ8ondth='10'> 
< cellan=cing='0' cellpaddin7='0'/dt 17:08:1ble> d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
&nb7
v"#E0E0EB/tablevle> pdaatag="
vBod width="10"> v"#E0E0EB/ta#C 78dth='100%' cellpadd8ng='0' cellspa8ing=70' bgcolor='#222244'>
valigntd'0' 'Winng= Կ8ondth='10'> 
< cellan=cing='0' cellpaddin7='0'/dt d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left"> " i- 8v valigntd'0' 'Winng= Կ8ondth='10'> 
< cellan=cing='0' cellpaddin7='0'/dt9hM-39ntd> 16:34:4ble> d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left">
 
" i- >vBod width="10"> B/tdy=/a>v"#E0E0EB/tablev"#E0EB/tdy"#EB/t' "#E0a>v9!--MBod bgrdeoli"#000000= co/smile"2" align="l9ftr="#E0E0E0aable 2" valign= bgrdeoli"#403E68= cellspacingign= cellpaddingign=""v"#E0E0EB/ta#C<Ѻ" cµ Yai Ya if"Pofoco coش ѡr> ./.nt=t<Ѻg#C

" i ="10%>" i ѡr> 0%>" int=m.844Դ֧ç lin0"03 ઻ٻa> -!<Ѻg#C 7 lspantd!<Ѻg#C tableҹCbgca 21 .. 52 13:52 # MsgIDBo.> # MsgIDBo.> # MsgIDBo.> # MsgIDBo.>

 
" i- >vBod width="10"> B/tdy=/a>v9#E0E0EB/tablev"#E0EB/tdy"#EB/t' ="0"a>v nt/tre> 6< nante8>
ble celcel Lobby   gIDBo color=÷ng=.> valigntd'0' 'Winng= Կ8ondth='10'> 
< cellan=cing='0' cellpaddin7='0'/dt
li pdaatag="
<Դborder='0' src='../../../image/tash'19'' - [ co'20' height='1 coloa/ n -c8gШntd> tdle>س"0" /td> le>س"0"o /td>
li pdaatag="
pdaatag="
vBod width="10">  ntd> 8dth='100%' cellpadd8ng='0' cellspa8ing=70' bgcolor='#222244'>
valigntd'0' 'Winng= Կ8ondth='10'> 
< cellan=cing='0' cellpaddin7='0'/dt
d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left"> li pdaatag="
liv 8v 8"0"> e> <----------------------------<><>͡ŧ 駡贺´.v
valigntd'0' 'Winng= Կ8ondth='10'> 
< cellan=cing='0' cellpaddin7='0'/dt
<101 d bgco7or="#000000" colspan="2" align="left"> li pdaatag="
" i- >vBod width="10"1=7t="a <"仵ripet g#C g#C<Ҿ6-> ddi.0'/pin.gr/p8gg#C<͹حҵeftntd> 6< 7-nter>
<7< valigntd'0' 'Winng= Կ8ondth='10'> 
< cellan=cing='0' cellpaddin7='0'/dt
 
" i- >vBod width="10"> B/tdy=/a>v"#E0E0EB/te/sms10#E0EB/tdy"#EB/t' "#E0a>v # MsgIDBo.> # MsgIDBo.> # MsgIDBo.> # MsgIDBo.> < - [ co90%>"olo nt/tre> 6< nante8>
ble celcel Lobby   gIDBo color=÷ng=.> valigntd'0' 'Winng= Կ8ondth='10'> 
< cellan=cing='0' cellpaddin7='0'/dt<"

<" - [ co"90%"o co7otable - [ co"85%"<" 6="-H./.-0" Ҿҡ㹡зҧ w0=3./. Դ3=õ="0зllo١24' дҹѵѵԨ3ؤŷ PANTIP.COM ҹC 6="-H Pantip-Cafe |r Pantip-TechExchange |r PantipMarketocom |r Chat | PanTownocom | BlogGangocom aba>gble /