Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  
 


รบกวนขอความเห็นพี่ๆ น้องๆ blueplanet - โปรแกรมทัวร์เกาหลีเป็นอย่างไรบ้างคะ? vote  

สวัสดีคะ

มาขอความเห็นของพี่ๆ น้องๆ blueplanet คะ

จะไปทัวร์เกาหลีคะ
ที่ดูไว้เป็นทัวร์ของ berrytravelcentre ยังไม่เคยไปกับทัวร์นี้คะ
แล้วก็มี 2โปรแกรมที่ยังเลือกๆอยู่คะ

คิดว่าทัวร์นี้ และโปรแกรมเป็นอย่างไรบ้างคะ

ใครเคยมีประสบการณ์ รบกวนขอแชร์หน่อยนะคะ


ขอบคุณคะ ^^


# โปรแกรมที่ 1 # 28,900 บาท

วันแรก : กรุงเทพฯ – เกาหลี
23.00 น. - บินไปเกาหลีใต้ สายการบิน KE

วันทีสอง : อินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศสู – เกาะนามิ - ทํากิมจิ+ฮันบก
06.50 น. - เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน จากนั้นไปPETITE FRANCE
เที่ยง - เมนู DUKKALBI
บ่าย - เดินทางสู่ เกาะนามิ แล้วต่อด้วยทำกิมจิ+แต่งชุดฮันบก
คํา - เมนู ชาบูชาบู
พักโรงแรม La vie dor Resort Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : ป้อมฮวาซอง – วัดวาอูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล
เช้า - ชมป้อมฮวาซอง จากนั้นไปวัดวาอูจองซา
เที่ยง - เมนู คาลบี
บ่าย - เอเวอร์แลนด์ พร้อมบัตร FREE PASS
ค่ำ - ภัตตาคาร อาหารจีน พักโรงแรม Seoul Leisure Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ :  บลูเฮ้าูส์ – พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง – พระราชวังเคียงบก – ถนนอินซาดง – ทงแดมุน - Drawing Show
เช้า - พาชมบลูเฮ้าูส์ จากนั้นไปพิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง แล้วย้อนรอยPRINCESS HOURS ที่พระราชวังเคียงบ็อค
เที่ยง - เมนูพุลโกกิ
บ่าย - เดินเที่ยว ถนนอินซาดง แล้วshoppingที่ ทงแดมุน
ค่ำ - เมนูไก่ตุ๋นโสม หลังอาหารนําท่านชมโชว์ Drawing Show
พักโรงแรม Seoul Leisure Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า : ศูนย์โสม - ดิวตรีฟรี – หมู่บ้านนัมซาน – โซลทาวเวอร์ – Teddy Bear – เมียงดง – ซูเปอร์ – กรุงเทพฯ
เช้า - บริการอาหารเช้าณภัตตาคารเมนูอาหารเช้าแบบเกาหลี นําเข้าชมศนย์โสมเกาหลี แล้วShoppingที่ดิ้วตรี้ฟรี ต่อด้วยชมหมู่บ้านนัมซาน แล้วขึ้นชมหอคอยกรุงโซล จากนั้นชมพิพิธภัณฑหมีTeddy Bear
เที่ยง - เมนูบุฟเฟต์อาหารทะเล ขาปูยักษ์
บ่าย - Shopping เมียงดง แล้วต่อด้วยซุปเปอร์มาร์เก็ต
20.10 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ASIANA AIRLINESหรือ KE
00.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แก้ไขเมื่อ 17 ก.ค. 52 13:36:05

จากคุณ : hiphappy
เขียนเมื่อ : 17 ก.ค. 52 12:20:56
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com