Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ระเบียบใหม่ การยื่นวีซ่าจีน (29 สิงหาคม 2555) ติดต่อทีมงาน

เอกสารการขอวีซ่าจีน (29 ส.ค. 2555)

1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

3. รูปสีถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ(ฉากหลังสีฟ้า)* รูปถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน * ใช้กระดาษฟูจิหรือโกดัก
 - ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัด จัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
 - สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง แต่งหน้าทาปาก หรือไว้ผมยาว

4. สำเนาตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม

5. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน ต้องไม่เกิน 2 ปี (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)

6. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน ถ้าภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเข้าจีน ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำ UP BOOK ปรับยอดถึงปัจจุบัน หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร ถ้าไม่มีหลักฐานการเงิน สามารถใช้หลักฐานการเงินของสามีภรรยาหรือบุตรธิดา หรือบิดามารดา หรือพี่น้อง แต่ต้องมีหนังสือยืนยันความสัมพันธ์

7. สำหรับผู้เดินทางที่ยังเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องใช้สูจิบัตร(ใบเกิด)

8. นักเรียน นักศึกษา อาจต้องใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ถ้าสถานทูตร้องขอ

9. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ แม่บ้าน และผู้เกษียนอายุ สถานทูตจะขอเอกสารหลักฐานการเงินบัญชีเงินฝาก

10. สาวประเภทสองที่แต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานและสมุดบัญชีเงินฝากตัวตริงเท่านั้น

11. พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง เท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้นโปรดทราบว่า...

- ผู้ถือเอสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว

- กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ สามารถให้บริษัททัวร์ยื่นขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น(มี WORK PERMIT)+ เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

- กระณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

- ข้อมูลที่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

- โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งอาจไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิดเฮ้อ!!!...แต่ก่อนจีนถือว่าขอวีซ่าง่ายแล้ว แต่ช่วงหลังมานี่การขอวีซ่าเริ่มยุ่งยากมากขึ้น เพื่อนๆที่จะไปเที่ยวเองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม แล้วติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตให้ดีก่อนนะครับ

แก้ไขเมื่อ 05 ก.ย. 55 12:33:12

 
 

จากคุณ : baokalasin
เขียนเมื่อ : 5 ก.ย. 55 11:49:57
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com