Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
พันทิบมีกฎแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ติดต่อทีมงาน

ผมเพิ่งทราบว่ามีกฏแบบนี้ด้วย

เรียนเพื่อนสมาชิก

เนื่องจากกระทู้นี้เป็นกระทู้เกี่ยวกับการร้องเรียนสินค้าและบริการ ซึ่งจำเป็นต้องให้เจ้าของกระทู้รับรองเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎขึ้นในกระทู้
ทีมงานจึงขอปิดกระทู้นี้ไว้ก่อนค่ะ

จาก.. PANTIP.COM    

เพิ่งตั้งเพราะกระทู้อันร้อนแรง หรือว่ามีมานานแล้ว ทำไมผมไม่ยักรู้
กระทู้ร้องเรียนบริษัททัวร์ รีสอร์ท ในอดีตไม่เห็นต้องทำกัน
หรือเพราะคู่กรณีเป็นบริษัทที่มีชื่อเสีย ผู้บริหารเป็นบุคคลในแวดวงสังคม จึงต้องออกกฏออกมาพิทักษ์สิทธิ์เขาเหล่านั้น

แต่ช้าก่อน

เมื่อครั้งกระโน้นก็มีกระทู้ร้องเรียนบริการทำนองนี้เหมือนกัน ผู้บริหารบริษัทได้ส่งจดหมายหาทีมงานพันทิบเพื่อขอให้ระงับกระทู้ดังกล่าว

เพื่อนๆ ครับ ช่วยดูข้อความด้านล่างที่ทีมงานตอบผู้บริหารบริษัทฯ ที่ถูกร้องเรียนนะครับ

เรียนท่านผู้ร้องเรียน

ทีมงานได้รับสำเนาหนังสือรับรองบริษัทจากท่านแล้ว ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าท่านเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวจริง

กรณีที่ปรากฎขึ้นในเว็บไซต์ เป็นกรณีวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ทีมงานเว็บไซต์ในฐานะผู้ให้บริการเว็บบอร์ดซึ่งเป็นคนกลาง ขอเรียนให้ท่านทราบและขอโอกาสแนะนำดังนี้

เนื่องจากกระทู้ที่มีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สินค้าและบริการนั้น มักจะมีสมาชิกของเว็บไซต์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์นั้นนอกจากจะเป็นการประมวลความรู้ ประสบการณ์ที่สมาชิกของเว็บไซต์ได้ประสพพบมา อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ว การวิพากษ์วิจารณ์ในบางกรณีก็เปรียบเสมือนเป็นกระบอกเสียงไปยังผู้ประกอบการให้ได้รับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาสินค้าหรือบริการ

ทีมงานซึ่งได้ทำหน้าที่ดูแลเว็บบอร์ดโดยอยู่ในฐานะเป็นคนกลางมาเป็นระยะเวลานาน ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทีมงานมักจะพบการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการ ร้องเรียนเข้ามาเพื่อขอให้ทีมงานดำเนินการลบกระทู้วิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนั้นๆออกจากระบบ เพื่อป้องกันชื่อเสียงของตน ซึ่งหลายครั้งทีมงานได้พบว่า การลบกระทู้ออกจากระบบนั้นมักไม่เกิดผลดี ตรงกันข้ามกลับเกิดภาพลักษณ์ในทางลบแก่ผู้ประกอบการเสียมากกว่า ทั้งนี้เนืองจาก เมื่อกระทู้เป็นกระทู้ที่ได้รับความสนใจพิเศษดังที่ได้กล่าวข้างต้น สมาชิกรวมถึงบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์มักติดตามผลกระทู้อยู่เป็นระยะ การลบกระทู้ออกจากระบบไปเลยเสียทีเดียวนั้น ในมุมมองของสมาชิกเว็บไซต์และบุคคลทั่วไป มักมองว่าผู้ประกอบการยอมรับสารที่เจ้าของกระทู้ส่งมาทางเดียวทั้งหมด แต่ไม่ประสงค์จะแสดงความรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงโดยการขอลบกระทู้ นอกจากนี้ การลบกระทู้ออกจากระบบก็ยังไม่สามารถเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ประกอบการได้ว่า ในอนาคตจะไม่มีกระทู้ลักษณะดังกล่าวขึ้นซ้ำอีก และเมื่อเกิดกระทู้ลักษณะเดิมซ้ำอีกและมีการลบออกจากระบบซ้ำอีก ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการก็จะดูแย่ลง

ด้วยอาศัยเหตุซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ทีมงานเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นของเจ้าของกระทู้แต่เพียงฝ่ายเดียวนั้น ไม่เป็นธรรมแก่ท่านซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ ทั้งการลบกระทู้นั้นก็ยังแต่จะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ลบของผู้ประกอบการ  ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโต้แย้งข้อเท็จจริง จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแก่ทุกฝ่าย กล่าวคือ การแสดงข้อเท็จจริงของผู้ประกอบการแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้ยอมรับข้อความที่ผู้ตั้งกระทู้กล่าวทั้งหมด หากแต่มีเหตุผลประการใดที่กระทำการดังที่เจ้าของกระทู้ได้กล่าวอ้าง ฝ่ายผู้ตั้งกระทู้ สมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บไซต์ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก ก็จะได้เข้าใจในเหตุผลจากข้อโต้แย้งของท่าน อันจะทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการดีขึ้น กล่าวคือ ผู้ประกอบการไม่ละเลยการติชมจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ ยอมรับในข้อติเพื่อหาทางปรับปรุง มีการบริการหลังจากการขายหรือให้บริการที่ดี

ทั้งนี้การชี้แจ้งแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบการ สามารถจัดทำขึ้นเป็นไฟล์ .pdf ส่งมายังทีมงาน เพื่อที่ทางทีมงานจะ upload ไฟล์ดังกล่าวเข้าสู้กระทู้ โดยข้อความจากไฟล์ .pdf นั้น จะปรากฏขึ้นอยู่ใต้ความเห็นของเจ้าของกระทู้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีมงานฝ่ายกฎหมายเว็บไซต์พันทิป

จากกรณีของคุณเจ้ากก ดูจากรูปการณ์แล้ว ฝ่ายบริษัทที่ถูกร้องเรียนต้องทำหนังสือชี้แจงมา

แต่กลับตาลปัตรว่า ผู้ร้องเรียนต้องเป็นผู้รับรองเนื้อหาเอง

แบบนี้เรียกว่าสองมาตรฐานไหมครับ

ฝากเพื่อนๆ พิจารณากันเอาเองนะครับ

จากคุณ : พูห์ครับ
เขียนเมื่อ : 29 พ.ย. 55 19:58:10
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com