CafeTech-ExchangePantip MarketChatTrendyMobilePantown


  กฎหมายการถ่ายภาพและการนำภาพลงเผยแพร่.. บทความยาวมาก

  เป็นบทความยาว ประมาณ ๑๕ หน้า ms-word

  ขอเขียนแสดงแนวทาง ซึ่งผู้เขียนไม่ใช่ผู้รู้ อาจผิดพลาดได้ ขอช่วยแก้ไขชี้แนะด้วย ..........

  กฎหมายการถ่ายภาพและการนำภาพลงเผยแพร่


  ตามที่ได้มีเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นใน pantip.com  เมื่อต้น กค. ๒๕๔๗ ซึ่งทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้ว  ในฐานะที่เกี่ยวกับการใช้กล้อง  การนำภาพลงเว็บ  ก็ขอทบทวนข้อกฎหมาย และ มารยาท ต่างๆ ความควรไม่ควร เพื่อจะได้แนวทางที่ไม่ล่วงเกินผู้ใดและยึดถือปฏิบัติต่อไป
  นอกจากรายละเอียดอื่นๆ ที่ ทาง พันทิป ได้ขึ้นข้อความแนะนำข้างบนนี้แล้ว  ขอยกมาบางส่วน ...................
  ภาพที่น่าจะนำมาโพสต์ได้
  1. ภาพที่ตั้งใจให้เผยแพร่อยู่แล้ว
  2. ภาพที่ได้มาจากการเปิดเผยตัวในที่สาธารณะ เช่น งานเปิดตัว งานคอนเสิร์ต ฯลฯ

  ภาพที่ไม่สามารถนำมาโพสต์ได้
  1. ภาพที่แอบถ่ายจากที่ส่วนตัว หรือแม้จะอยู่ในที่สาธารณะแต่ไม่ได้ตั้งใจเปิดเผยตัว
  2. ภาพที่ถูกปรับแต่งให้ดูเกินจริง
  .................................

  ในวันนี้ ค้นได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สองฉบับ คือ กฎหมายอาญา แบ่งเป็นกรณีภาพลามกอนาจาร และภาพทั่วๆไป  และกฎหมายอีกฉบับ คือ ลิขสิทธิ์
  ในแง่กฎหมายอาญา
  ระหว่างค้นไปค้นมา พบว่า มีบทความเขียนไว้ดีมาก ที่นสพ. กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 นี้ หน้า scitech ชื่อเรื่อง “ Pantip.com กับภาพจากภาพยนตร์ชื่อดัง “  เขียนโดยคุณ ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ จากบริษัท กิลเบิร์ต รี้ด แอนด์ คอมปานี จำกัด
  ผมยังไม่นำ Link ลงเพราะ ยังไม่ได้ขออนุญาต
  ในนั้นอ้างถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ
  1)ความผิดฐานเผยแพร่ ซึ่งสื่อลามกอนาจาร ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 287 ที่ระบุว่า

  ผู้ใด ทำให้เผยแพร่โดยประการใดๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียงหรือ แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก

  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  2)ความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328 ซึ่งระบุว่า

  มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอื่น กระทำโดยการกระจายเสียง หรือโดยการกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ....................


  ผม(ผู้เขียนกระทู้) ขอสรุป ทางที่เราในฐานะผู้ถ่ายภาพและนำภาพลงเว็บต่างๆ จะปฏิบัติไปเลย ไม่ต้องยกเหตุผลมาอ้างกันให้ยาวความ
  เพื่อไม่ให้สับสน จึงขอแบ่งการเขียน ออกเป็นหัวข้อดังนี้
  ๑. ภาพลามกอนาจาร
  ๒. ภาพใดถ่ายได้  ภาพใดละเมิด และอาจโดนฟ้องหมิ่นประมาทได้
  ๓. ลิขสิทธิ์ของภาพที่ถ่ายเป็นของใคร  ภาพเช่นใดละเมิดหรือเช่นใดไม่ละเมิด
  ๔. ยกกรณีตัวอย่าง

  จากคุณ : lexusman - [ 9 ก.ค. 47 10:25:52 ]