CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangGameRoom


  *****...สุขสันต์วันอาสาฬหบูชา...*****

  เพ็ญเดือนหก ตรัสรู้ สู่ธรรมยิ่ง
  ที่พึ่งพิง สัตว์โลก โศกท่วมถม
  พักเสวย “วิมุติสุข” ไร้ทุกข์ทม
  สุขเต็มบ่ม เจ็ดสัปดาห์ เวลานาน

  ทรงคำนึง ถึงพระธรรม ล้ำลึกซึ้ง
  ยากคนหนึ่ง ธรรมดา มาสืบสาน
  แม้ทรงท้อ ลำบาก ยากแผ่งาน
  ด้วยจิตจาน เจือชน ดลคิดไป

  สี่เหล่าแบ่ง แห่งปัญญา มาเปรียบเทียบ
  ปัญญาเฉียบ ดังบัวพ้น บนน้ำใส
  เพียงหัวข้อ ต่อติด คิดทันใด
  ชนนั้นไซร้ ย่อมมี ที่แน่นอน

  เสมอน้ำ บัวกลุ่มสอง ต้องรอหน่อย
  พบได้บ่อย อธิบาย หมายมากสอน
  ยังมีวัน เข้าใจ ได้ทุกตอน
  ธรรมดับร้อน คงรับ นับยินดี

  บัวใต้น้ำ ย้ำกล่าว เรื่องราวต่อ
  คงจะพอ บานเบ่ง เร่งกันถี่
  บัวใต้ตม ยากต่อ พอกันที
  ไร้วันที่ เข้าใจ เปรียบไว้ชน

  ทรงพินิจ คิดถ้วน ควรแล้วที่
  พบปัญญ วัคคีย์ มีกุศล
  เสด็จสู่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในบัดดล
  ณ แห่งหน พาราณสี ดีงามเมือง

  สิบห้าค่ำ ข้างขึ้น คืนเดือนแปด
  ห้าคนแวด ฟังธรรม คำสอนเนื่อง
  โกณฑัญญะ บรรลุทาง สว่างเรือง
  ปัญญาเฟื่อง สู่โสดา พาทันใด

  “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” พระพุทธเทศน์
  ถึงสองเหตุ สุดโต่ง พ้นสงสัย
  ทรมาน ตนหนึ่ง ถึงปล่อยใจ
  ระวังไว้ ไม่ควร ล้วนทางทราม

  ทางสายกลาง ควรเดิน เพลินชีวิต
  จักพิชิต ภัยพาล มารเกรงขาม
  มัชฌิมาปฏิปทา พาเดินตาม
  ชีวิตงาม ตลอด ยอดหนทาง

  อริยสัจสี่ ดีเลิศ ประเสริฐยิ่ง
  คือความจริง ตรัสรู้ สู้หม่นหมาง
  ทุกข์ในขันธ์ อุปาทาน ประหารจาง
  กำหนดวาง ในใจ ให้คำนึง

  สมุทัย เหตุทุกข์ ขอฉุกคิด
  เป็นภัยพิษ ความอยาก มากที่หนึ่ง
  ล้วนตัณหา พาพัน มั่นติดตรึง
  แม้เข้าถึง คลายละ นะสมควร

  นิโรธดับ ลับตัณหา พาเย็นยิ่ง
  มรรคทางจริง เจริญ เพลินคิดหวน
  แปดทางงาม ตามแสดง แจงทบทวน
  ทางชอบล้วน ตรงลิบ สู่นิพพาน

  โกณฑัญญะ พระสงฆ์ เป็นองค์แรก
  ใช่ว่าแปลก เอหิภิกขุ ลุทางผ่าน
  ครบองค์สาม รัตนตรัย ในยามกาล
  คืออาสาฬ หบูชา  พายินดี...

   
   

  จากคุณ : ดอกสารภี - [ วันอาสาฬหบูชา 15:14:52 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป