CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangTorakhongGameRoom


  ~.~*~.~ เฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญ..........แว่นแคว้น ~.~*~.~

  พวงมาลัย ดอกมะลิ ดอกไม้ ดอกมะลิ พวงมาลัย

  ๏ ขอทูนขอเทิดถ้อย................กถาวรรณ
  เฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญ.............แว่นแคว้น
  วโรกาสเถลิงถวัลย์...................หกทศ- วรรษเฮย
  กราบแทบพระบาทแม้น.............มนัสพร้อมพลีถวาย ๚ะ

  ๏ หลากหลายบทพจน์เคล้า........ขับขาน
  ร่วมกลั่นร่วมกรองกานท์.............เกริกก้อง
  ฉลองครองแผ่นดินนาน..............นับเนื่อง
  'นวมราชสดุดี' พ้อง...................ผนึกเพี้ยงสมานฉันท์ ๚ะ

  ๏ บรรเจิดบรรจบด้วย...............บรรจง
  บรรทับอรรถถวายองค์..............อธิปเอื้อ
  บรรยายอย่างบรรยง.................พระยศ ยิ่งแฮ
  บรรสบปวงปราชญ์เกื้อ..............เก็จสร้อยวรรณศรี ๚ะ

  ๏ หกสิบปีถ่องถ้วน...................ถกลสมัย
  กลุ่มกวิแก้วรวมใจ....................จรดเบื้อง
  บาทบงสุ์พระภูวนัย...................น้อมประณต
  เสนอบทร้อยกรองเรื้อง..............ต่างรุ้งเฉลิมฉลอง ๚ะ๛

  ..ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พวงมาลัย
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มกวีการเมือง ราชดำเนิน พันทิปดอทคอม

  แก้ไขเมื่อ 24 เม.ย. 49 16:52:34

   
   

  จากคุณ : อังศนา - [ 10 เม.ย. 49 17:06:00 ]