CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangTorakhongGameRoom


  "ครองใจคน" หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง (เตรียมผ้าซับน้ำตาด้วยนะตอนอ่าน เพราะซึ้งมาก ๆ)

  ".... ผมเคยอยู่มาแล้วหลายแผ่นดิน แต่ก็ไม่เคยเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินใดที่คนทั้งเมืองเขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ให้ความเคารพบูชาอย่างสนิทสนมอย่างทุกวันนี้
  ...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน ๆ ทรงครองแผ่นดิน แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลนี้ทรง "ครองใจคน.."

                          หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช

   
   

  จากคุณ : ลูกโป่งฟ้า - [ 28 ธ.ค. 48 08:26:02 ]