CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangGameRoom


  "บ้านสำเร็จรูป" ทางเลือกจัดสรร ยุค ด่วน ดี ถูก

  "บ้านสำเร็จรูป"
  ทางเลือกจัดสรร ยุค ด่วน ดี ถูก

  ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการบ้านจัดสรร คือ การ บริหารต้นทุนในการก่อสร้าง ที่จะต้องคุมคอร์สค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านแต่ละหลังให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำ ได้ โดยที่มาตรฐานความสวยงาม ความมั่นคงแข็งแรงก็ต้องยังอยู่ในระดับที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ การใช้ระบบก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป (Prefabrication System) เป็นทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจ จากผู้ประกอบการ ด้วยเหตุผลข้อแรกคือการใช้ระบบการก่อสร้างดังกล่าวกับบ้านจัดสรรจำนวนมากยูนิต สามารถประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างก่อสร้างได้กว่า 40% จำนวนแรงงานก่อสร้างที่ใช้น้อยลง ขณะที่ คุณภาพของโครงสร้างบ้านมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว

  ผนังรับน้ำหนัก ไม่มีเสา-คาน

  ระบบก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปที่มีอยู่ในตลาดบ้านจัดสรร อาจจะมีชื่อเรียกระบบงานแตกต่างออกไปในแต่ ละบริษัท เช่น HP System ของกลุ่มโฮมเพลส Precast ของพฤกษา PC ของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ แต่หลักการ สำคัญที่เหมือนกันคือต่างเป็น ระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนัก (Wall Bearing System) โดยไม่ต้องอาศัย เสาและคาน โดยแผ่นพื้นและผนังสำเร็จรูปประกอบขึ้นจากโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพการผลิตและ อัตราส่วนของส่วนประกอบต่างๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของเหล็ก ส่วนผสมของคอน- กรีต รวมทั้งการใช้เครื่องจักรกลเป็นส่วนหลักในการผลิต ที่ให้ความแม่นยำสูงกว่าแรงงานคน ชิ้นงานที่ ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกชิ้น นอกจากนี้ยังมีการกำหนดตำแหน่งและเจาะช่อง เปิดประตู-หน้าต่าง ช่องสำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ำดี น้ำเสีย ไว้ตั้งแต่ในขั้นตอนการผลิต เมื่อการ ประกอบชิ้นส่วนที่หน้างานเสร็จสิ้น งานระบบอื่น ๆ ก็สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย

  โดยหลักแล้วระบบก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปจะไม่มีเสาและคาน แต่จะใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักแทน ส่วนแผ่น ผนังจะผลิตด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของผู้ผลิตหรือผู้ก่อสร้างแต่ละราย เช่น ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป, ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบแซนวิช (ผนัง 2 แผ่น เว้นช่องไว้สำหรับเทคอนกรีตเชื่อม) เป็นต้น การเชื่อมต่อ(Connection) ของแต่ละชิ้นส่วนที่นำมาประกอบก็แตกต่างกันไป เช่น บางระบบเชื่อมต่อด้วย น็อต, คอนกรีต หรือแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเข้าลิ้น หรือมีระบบล็อคในตัว เป็นต้น

  ส่วนวิธีการก่อสร้างจะเริ่มตั้งแต่การตอกเสาเข็ม ทำฐานรากและคานคอดิน เหมือนกับการก่อสร้างในแบบ ก่ออิฐฉาบปูน จากนั้นจึงเริ่มนำแผ่นพื้นและผนังสำเร็จรูปเข้ามาประกอบตามที่ได้ออกแบบไว้ เริ่มตั้งแต่ ผนังรับน้ำหนักชั้นล่าง แผ่นพื้นชั้นล่าง ผนังชั้นสอง แผ่นพื้นชั้นสอง โดยชิ้นส่วนต่างๆจะได้รับการเชื่อม ประสานตามเทคนิควิธีการของแต่ละระบบ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะการเชื่อมต่อจะต้องมีคุณภาพ ต้องมั่นคง กันน้ำรั่วซึมและสามารถรับแรงด้านข้างได้

  หน้างานสะอาด ก่อสร้างเร็ว ใช้คนน้อย

  ข้อแตกต่างแรกที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างไซด์งานที่ก่อสร้างบ้านด้วยระบบเดิมกับระบบสำเร็จ รูป คือความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของหน้างาน ที่ระบบสำเร็จรูปมีเหนือกว่า ไม่มีขยะจากการ ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นไม้แบบ เศษอิฐ หิน ดิน ทราย เพราะเศษสิ่งเหล่านี้ถูกกำจัดไปเรียบร้อยตั้งแต่โรงงาน ผลิตชิ้นส่วน รวมถึงมลภาวะทางเสียงและฝุ่นผงที่เกิดจากการก่อสร้างที่ลดน้อยลง

  ความรวดเร็วในการก่อสร้างบ้าน 1 หลัง ที่แต่เดิมอาจต้องใช้เวลา 5-6 เดือน แต่เมื่อเป็นวัสดุสำเร็จรูปที่ เพียงยกมาติดตั้ง จากนั้นตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย รวมแล้วใช้เวลาก่อสร้างจนแล้ว เสร็จพร้อมเข้าอยู่อาศัยประมาณ 2 เดือนเศษ ลักษณะพื้นผิวของวัสดุสำเร็จรูปมีความเนียนเรียบ เมื่อติด ตั้งเสร็จไม่ต้องฉาบทับก็สามารถทาสีทับได้ทันที ส่วนในการวางระบบต่าง ๆ ทั้งไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ก็ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะมีการวางท่อวางระบบไว้ในช่องผนังและพื้นสำเร็จรูปอยู่แล้ว เหล่านี้คือปัจจัยที่ทำ ให้การก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปมีความสะดวกรวดเร็วกว่าระบบก่ออิฐฉาบปูน

  ในส่วนของแรงงานก่อสร้างนั้น ถือว่าระบบก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรง งานได้เป็นอย่างดี เพราะในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนนั้น จะมีเพียงคนขับรถเครนที่ใช้ยกชิ้นส่วน กับผู้ ช่วยยึดจับอีกไม่กี่คน นอกจากนี้ในส่วนของแรงงานฝีมือก็ลดถอยความจำเป็นต้องใช้ออกไป ลดปัญหา ความไม่แน่นอนของแรงงานฝีมือ

  ข้อจำกัดบางประการสำหรับระบบก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป

  อย่างไรก็ตาม บ้านระบบสำเร็จรูปก็มีข้อด้อยหรือข้อจำกัดอยู่เหมือนกัน เช่น โครงสร้างที่ค่อนข้างหนัก เนื่องจากแผ่นพื้น-ผนังสำเร็จรูปที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีน้ำหนักมากกว่าผนังก่ออิฐฉาบปูน ดังนั้น บ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปจึงจำเป็นต้องใช้เสาเข็มที่ยาวกว่าระบบการก่อสร้างแบบเดิม เพื่อป้อง กันปัญหาบ้านทรุดในภายหลัง

  ส่วนแบบบ้านที่เหมาะสำหรับงานก่อสร้างระบบสำเร็จรูปนั้น จะเห็นว่ามักเป็นบ้านที่ไม่ค่อยมีรายละเอียด การตกแต่งมากนัก รวมทั้งจะเป็นแบบที่ค่อนข้างซ้ำ ๆ เดิม ๆ โดยผู้ประกอบการที่ใช้ระบบก่อสร้างชนิดนี้ ก็ยอมรับว่า ถ้าจะให้คุ้มค่ากับการลงทุนออกแบบ แกะแบบบ้าน ผลิตชิ้นส่วนในการก่อสร้างแต่ละครั้ง ก็ จะต้องสร้างบ้านในแบบดังกล่าวเป็นจำนวน 50-100 หลังขึ้นไป ยิ่งสร้างในปริมาณมากเท่าไรก็จะยิ่งเป็น การประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างของผู้ประกอบการมากเท่านั้น

  เจาะ ทุบ ต่อเติม ไม่ใช่เรื่องง่าย

  สำหรับในขั้นตอนการเข้าอยู่อาศัยจริง เจ้าของบ้านอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมี การตกแต่งหรือต่อเติมบ้าน ให้มีความสวยงามเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้น ตั้งแต่เล็กๆน้อยๆอย่างการ ตอกตะปูแขวนรูป แขวนอุปกรณ์ห้องน้ำ ห้องครัว ไปจนถึงการบิวท์อินเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง แต่ด้วยคุณ สมบัติของผนังสำเร็จรูปที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความแข็งแรงทนทานสูง การตอกตะปู เจาะสว่านจึง ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่สะดวกนักสำหรับช่างหรือแม้แต่เจ้าของบ้านที่ต้องการทำงานตกแต่งเล็กน้อย ๆ ด้วยตัว เอง

  ส่วนการปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นภายในบ้าน เช่น ทุบห้อง 2 ห้องติดกันให้กลายเป็นห้องใหญ่ห้องเดียว หรือ ทุบผนังทาวน์เฮ้าส์ 2 หลังเพื่อให้ทะลุเชื่อมกันได้ ฯลฯ กรณีนี้มีทั้งสามารถทำได้และทำไม่ได้ โดยการทุบ ที่ไม่สามารถทำได้เลย ก็คือ การทุบผนังที่ใช้ผนังรับน้ำหนัก เพราะหากทะลุในส่วนของผนังรับน้ำหนักก็มี โอกาสบ้านพังได้ง่ายๆ ในขณะที่การทุบผนังตกแต่งที่ไม่ได้ทำหน้าที่รับน้ำหนัก ก็ยังอาจต้องมีข้อจำกัดให้ ไม่สามารถรื้อออกไปได้ทั้งแผ่น จะต้องเหลือพื้นที่ของผนังในส่วนที่เชื่อมต่อกับผนังรับน้ำหนักไว้ด้วย ดัง นั้นการจะทุบ เจาะ ทะลุ รื้อผนังบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปจึงจำเป็นต้องปรึกษาวิศวกรที่มีความรู้ และแบบแปลนบ้านหรือพิมพ์เขียวที่ใช้ในการก่อสร้างก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้ซื้อบ้านจะต้องขอรับจาก เจ้าของโครงการ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในอนาคต

  ส่วนในกรณีการต่อเติมบ้านเพิ่มเติมในส่วนภายนอก เช่นการต่อเติมห้องครัว โรงรถ นั้นเป็นสิ่งที่สามารถ ทำได้อยู่แล้ว เพียงแต่อย่านำส่วนโครงสร้างที่ต่อเติมใหม่มาเชื่อมโยงหรือผูกติดกับตัวบ้านเดิม ซึ่งเป็นหลัก เกณฑ์สำคัญสำหรับการต่อเติมไม่ว่าจะเป็นบ้านในระบบการก่อสร้างแบบใด (แต่เจ้าของบ้านและผู้รับ เหมามักไม่ค่อยคำนึงถึง) เพราะการทรุดตัวของสิ่งปลูกสร้างเก่าและใหม่ย่อมไม่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บ้านในระบบสำเร็จรูปที่ใช้เสาเข็มที่ยาวกว่าปกติ การทรุดตัวย่อมน้อยกว่าส่วนที่ต่อเติมใหม่ ที่บางทีไม่มี การตอกเสาเข็มด้วยซ้ำ หากมีการนำโครงสร้างใหม่และเก่ามาผูกติดกันก็ต้องเกิดการดึงรั้ง ความวิบัติของ อาคารทั้งส่วนของเก่าและใหม่ก็จะตามในไม่ช้า

  บริษัทที่สร้างบ้านด้วยระบบก่อสร้างสำเร็จรูปในตลาดบ้านจัดสรรปัจจุบัน

  1.บมจ.โฮมเพลสกรุ๊ป ใช้ระบบสำเร็จรูปที่เรียกว่า HP System ทำโครงการบ้านเดี่ยวระดับราคา ประมาณ 2.8 ล้านบาทขึ้นไป เช่นโครงการโฮมเพลส รังสิต และโฮมเพลส รัตนาธิเบศร์ รวมถึงโครงการ คอนโดมิเเนียมลิฟวิ่งเพลสในย่านถนนรามคำแหง

  2.บจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ใช้ระบบ Precast กับโครงการบ้านทั้งหมดในเครือ เช่น บ้านพฤกษา ที่เป็นทาวน์เฮ้าส์ราคาตั้งแต่ 6-8 แสนบาท พฤกษาวิลล์ - ทาวน์เฮ้าส์ราคาประมาณ 1.2 ล้านบาท พฤกษา วิลเลจ บ้านเดี่ยวระดับราคา 1.75 - 3 ล้านบาท และบ้านภัสสรโครงการบ้านเดี่ยวระดับราคาตั้งแต่ 3.5 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ยังให้ความสนใจโครงการคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า ราคาขายประมาณ 6 แสนบาทต่อยูนิต

  3.บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เป็นอีกหนึ่งรายที่หันกลับมาสนใจระบบก่อสร้างสำเร็จรูป โดยก่อนหน้า นี้แลนด์ก็เคยสร้างบ้านในระบบสำเร็จรูปมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมบ้านสวนธน ทาวน์เฮ้าส์โครง การสิรารมย์ บางบัวทอง สิรารมย์ รังสิต พาร์คแกลลอรี่ ศรีนครินทร์ และล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมา แลนด์เปิด บ้านแบรนด์ใหม่ "พฤกษ์ลดา" โครงการบ้านเดี่ยวที่มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 2-3 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการพฤกษ์ลดา เพชรเกษม-พุทธมณฑล สาย 4 พฤกษ์ลดา พระราม 2 และโครงการพฤกษ์ลดา วง แหวน-รัตนาธิเบศร์

  4.บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ที่มีธุรกิจในเครือคือ พรีบิลท์ ร่วมกันทำโครงการทาวน์เฮ้าส์ราคา ประมาณ 8-9 แสนบาท และบ้านเดี่ยวราคาประมาณ 1 ล้านบาทเศษขึ้นไปในพื้นที่โครงการกว่า 106 ไร่ ในย่านบางบัวทองเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่าจะขยายตลาดในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีกในปี 2548 ………………………………………………………………………………………………………………
  ที่มา : นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ ฉบับเดือนมีนาคม 2548

  จากคุณ : ปป - [ 24 มี.ค. 48 14:56:07 A:202.176.109.31 X: TicketID:074993 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป