CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangTorakhongGameRoom


  เทคนิคการบังคับมะลิให้ออกดอกในฤดูหนาว

  เนื่องจากในฤดูหนาว มะลิจะออกดอกน้อยแต่ตลาดมีความต้องการในปริมาณที่สูง จึงทำให้มะลิมีราคาแพงกว่าปกติ ดังนั้น หากเกษตรกรสามารถทำให้มะลิออกดอกในฤดูหนาว จะทำให้มีรายได้ดีจากการปลูกมะลิ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มะลิออกดอกในฤดูหนาวมี ๒ ข้อดังนี้

  ๑.การตัดแต่งกิ่ง โดยทำการตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งที่เป็นโรคหรือถูกแมลงทำลาย กิ่งไขว้ล้มเอนไม่เป็นระเบียบ และกิ่งเลื้อย ซึ่งวิธีการตัดแต่งกิ่งมี ๒ วิธี คือ

  -แบบเหลือกิ่งไว้กับต้นยาว โดยตัดแต่งกิ่งออกเพียงเล็กน้อยให้เหลือกิ่งสมบูรณ์ไว้กับต้นมาก ๆ การตัดแต่งกิ่งวิธีนี้เหมาะสมกับมะลิที่มีอายุน้อย

  -แบบเหลือกิ่งไว้กับต้นสั้น โดยตัดแต่งกิ่งให้เหลือเพียง ๓-๔ กิ่ง แต่ละกิ่งยาวประมาณ ๑-๑.๕ ฟุต การตัดแต่งกิ่งวิธีใช้กับมะลิอายุ ๒ ปีขึ้นไป

  มะลิช่วงระยะเวลาตั้งแต่เก็บดอก จนถึงตากิ่งเจริญให้ดอกใหม่อีกครั้งประมาณ ๖ สัปดาห์ ดังนั้น ถ้าเกษตรกรต้องการให้มะลิออกดอกในเดือนใด ก็ต้องนับย้อนเวลาตัดแต่งกิ่งถอยหลังไป ๖ สัปดาห์ และถ้าต้องการให้แปลงมะลิทุกแปลงออกดอกพร้อมกันหมด เวลาตัดแต่งกิ่งก็ตัดให้หมดทุกแปลงเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการให้มะลิออกดอกในฤดูหนาว ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่ง คือ ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน

  ๒.การบำรุงรักษาต้นและดอก

  ๒.๑การบำรุงต้น เมื่อตัดแต่งกิ่งมะลิแล้ว จำเป็นมากที่ผู้ปลูกจะต้องบำรุงต้นมะลิให้สมบูรณ์ โดยการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอกใส่ได้ไม่จำกัด ส่วนปุ๋ยเคมีใส่เดือนละครั้ง สูตรปุ๋ยที่แนะนำคือสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ใช้ในอัตรา ๑-๒ ช้อนแกง / ต้น

  ๒.๒การบำรุงดอก ในฤดูหนาว นอกจากมะลิจะออกดอกน้อยและมีขนาดเล็ก ดังนั้น จึงควรให้ปุ๋ยทางใบที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูง เช่น สูตร ๑๐-๔๕-๑๐ ฉีดพ่นหลังใบ ในอัตรา ๒ ช้อนแกง / น้ำ ๒๐ ลิตร โดยฉีดพ่นทุก ๑๐ วัน แนะนำให้ใช้ฤดูหนาวเท่านั้นสำหรับฤดูอื่นไม่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยทางใบ เนื่องจากมะลิมีราคาไม่สูงซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุน

  การใช้สารไทโอยูเรียเร่งการออกดอกในฤดูหนาว

  สารไทโอยูเรียมีผลต่อการซักนำให้มะลิออกดอก จากการวิจัยเกี่ยวกับการบังคับให้มะลิออกดอกในฤดูหนาวนั้นพบว่า สารไทโอยูเรียเป็นสารที่มีผลทำลายการพักตัวของมะลิ และเร่งการออกดอกของมะลิในฤดูหนาวได้เป็นผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  ๑.ตัดแต่งกิ่งมะลิในเดือนกันยายน

  ๒.ให้ปุ๋ยและน้ำเพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์โดยใช้ปุ๋ย ๑๕-๑๕-๑๕ อัตรา ๓๐ กรัมต่อต้น ในเดือนกันยายนและตุลาคม

  ๓.พ่นสารไทโอยูเรีย ๑% (ไทโอยูเรีย ๒๐๐ กรัม ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร) ในเดือนพฤศจิกายน

  มะลิจะออกดอกหลังจากพ่นสารไทโอยูเรียแล้วประมาณ ๒๐ วัน และเก็บดอกต่อเนื่องไปอีก ๑ เดือน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าการให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงร่วมกับการพ่นสารไทโอยูเรีย ก็จะมีผลต่อการเพิ่มปริมาณดอกได้ดีขึ้นอีก

  จากการปฏิบัติดังกล่าว เราสามารถบังคับมะลิให้ออกดอกในช่วงที่ต้องการได้คือ ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว ดอกมะลิราคาแพง
  ที่มา http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=2694&head=เทคนิคการบังคับมะลิให้ออกดอกในฤดูหนาว&click_center=1

  จากคุณ : ญี่ปุ่น35 - [ 16 ต.ค. 49 19:39:15 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | PanTown.com | BlogGang.com