Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใน “ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด กทม.” (ตั้งอยู่ที่เขตประเวศ)  

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใน “ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด กทม.” (ตั้งอยู่ที่เขตประเวศ)

“ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด กรุงเทพมหานคร” เป็นหน่วยงานในสังกัด “กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข” ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 15 ติดกับชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพฯ มีหน้าที่เลี้ยงดูและดำเนินการออกจับเฉพาะสุนัขจรจัดที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ สุนัขที่มีอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือสุนัขกัดคนตามที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขดังกล่าวให้กับประชาชนส่วนรวม มิได้ดำเนินการกวาดจับสุนัขจรจัดทั้งหมดในกรุงเทพฯ เพื่อนำมากักขังหรือทำลายแต่อย่างใด และไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำดังกล่าวตามที่มีความเข้าใจผิดของบุคคลบางกลุ่ม

ภายในศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดมีการคัดแยกสถานที่เลี้ยงระหว่างสุนัขที่มีสุขภาพดีกับสุนัขที่มีอาการป่วยเพื่อป้องกันมิให้เกิดการติดเชื้อโรค โดยยอมรับว่ามีสุนัขภายในศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมากและสุนัขแต่ละตัวมีโอกาสขับถ่ายได้ตลอดทั้งวัน แต่เจ้าหน้าที่ได้ให้อาหารแก่สุนัขดังกล่าวและดูแลความสะอาดของสถานที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดเพื่อให้สุนัขดังกล่าวมีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

แม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านสถานที่ แต่ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดเป็นเพียงสถานที่เลี้ยงดูสุนัขเป็นการชั่วคราวเท่านั้น โดยจะดำเนินการผ่าตัดทำหมันพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนจะคัดเลือกสุนัขที่มีสุขภาพดีและไม่มีเจ้าของมาติดต่อขอรับคืนเพื่อส่งต่อไปเลี้ยงดูที่ “ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด” (ตั้งอยู่ที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี) ซึ่งมีบริเวณกว้างขวางเพียงพอต่อการรองรับสุนัขได้เป็นจำนวนมาก

และเนื่องจากศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ต้องใช้ทางเข้าออกร่วมกับ “กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร” จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่มาขอรับบริการนอกเวลาราชการมิได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ในกรณีนี้กรุณาประสานงานกับเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์ 0-2328-7460 (ในเวลาราชการ)

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครยังได้ตระหนักถึงคำวิจารณ์เกี่ยวกับสถานที่และการปฏิบัติงานภายในศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มคนรักสัตว์ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดที่ต้นเหตุอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งรณรงค์ประชาชนให้มีสำนึกรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขของตนมิให้ก่อมลภาวะต่อเพื่อนบ้านและสิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอรับสุนัขคืน หรือขอรับอุปการะสุนัขที่มีสุขภาพดีและผ่านการฝึกฝนแล้ว หรือขอเข้าชมสถานที่เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดได้ทางโทรศัพท์ 0-2328-7460 (ในเวลาราชการ) และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลบางกลุ่มที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด


ติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพฯ ได้ที่...
เว็บไซต์สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
http://www.vphbma.com

จากคุณ : vphbma.com
เขียนเมื่อ : 11 มี.ค. 53 10:54:14 A:210.246.148.28 X: TicketID:257033
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com