Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
[ประกาศ]+++ ระเบียบการขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแมวจรของโครงการรักษ์แมว ปี 2554 ฉบับใหม่ +++ ติดต่อทีมงาน

ขอยกเลิกระเบียบการขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแมวจรของโครงการรักษ์แมวฉบับเก่า

และขอเริ่มการใช้ระเบียบใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ดังต่อไปนี้

flower บทสรุปขั้นตอนต่างๆ  ที่ต้องดำเนินการดังนี้นะคะ

ขั้นตอนที่ 1

1. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอความช่วยเหลือค่ารักษพยาบาลแมวจร ได้ที่ rakmaw.com
2. รอทางโครงการฯ ตอบกลับ
3. นำแมวไปรักษา
4. ดาวน์โหลดเอกสาร และลงนามในเอกสารทุกฉบับพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองของผู้ร้องขอโดยให้จัดส่งเอกสารที่ลงนามแล้วทั้งหมดให้กับโครงการฯ ทางไปรษณีย์โดย EMS หรือ ลงทะเบียน ภายใน 3 วัน

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ร้องขอจะต้องเป็นผู้ดำเนินการติดตามอาการ ผลการรักษา และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแมวจรที่ขอความช่วยเหลือและ ผู้ร้องขอจะต้องรายงานผลให้กับทางโครงการฯ ได้รับทราบพร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุก 7 วัน โดยกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาที่ rakmaw.com พร้อมทั้งแนบใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ขั้นตอนการปิดเคส

1.เมื่อการรักษาดำเนินการเสร็จสิ้นผู้ร้องขอจะต้องเป็นผู้นำแมวจรออกจากสถานพยาบาลตามที่หมอกำหนด โดยจะนำกลับไปที่เดิม ขึ้นกระทู้หาบ้าน หรือ นำแมวจรมาหาบ้านกับทางโครงการฯ ในโครงการ“แมวเหมียวเหลียวหาบ้าน”  ทั้งนี้แมวจรทุกตัวจะต้องได้รับการทำหมัน (หากสามารถทำได้โดยไม่กระทบต่อสุขภาพแมวจรและอยู่ในอายุที่สามารถทำได้) ก่อนนำกลับไปที่เดิมหรือก่อนนำมาหาบ้านกับทางโครงการฯ
**สามารถทำหมันกับโครงการฯได้ทุกเดือนที่มีกิจกรรมทำหมันหรือทำหมันกับทาง กทม.

2.กรอกเอกสารสรุปผลการรักษาและจัดส่งให้กับทางโครงการฯ ต่อไป

แก้ไขเมื่อ 23 พ.ค. 54 15:07:19

 
 

จากคุณ : วชิรา
เขียนเมื่อ : 23 พ.ค. 54 15:05:37
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com