Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
***EVENT โครงการไกลบ้านสานสร้างสมานฉันท์ มอบ"แผ่นภาพอักษรไทย" ของขวัญวันเกิดพันทิปดอทคอม ๗ ตุลาคม ๒๕{แตกประเด็นจาก H8344942}  

***EVENT โครงการไกลบ้านสานสร้างสมานฉันท์  มอบ"แผ่นภาพอักษรไทย" ของขวัญวันเกิดพันทิปดอทคอม ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒***

       
    เทียน    “๏ ไกลบ้าน สานสร้างสมานฉันท์”    love

    กลอนกลบท ไกลบ้านสานสร้าง      สมานฉันท์พันทิปไทย   ชื่นใจเจ็ดตุลา
                         กราบเทวามหาบุณย์  เกื้อหนุนวิรัชนาคร        สฤษฏ์อักษรถวายเธียร
                         เพียรผูกปลูกสวน       ชวนช่วยอวยชัย           ขอให้รุ่งเรือง

   
    บ้าน  "๑.๏ ไกล      แสนไกล ไปจากแดน แผ่นดินขวัญ
                บ้าน     แห่งใหม่เหมือนในฝัน..อันแสนหรู
             สาน    ศรัทธามาบรรเจิด เปิดประตู
             สร้าง   สายใย เชื่อมใจผู้ อยู่ร่วมเรือน...

       ๒.๏ สมาน  มวลมือ ถือธรรมฉาย หมายสมานมิตร
             ฉันท์    ตระการสมานจิต สินิทธ์เสมือน
             พันทิป  ฤา คือ เรือนใจ ให้เยี่ยมเยือน
             ไทย    ปรองดอง รักผองเพื่อน มิเคลื่อนคลาย...


      รักคุณ  ๓.๏ ชื่น      หฤทัย ได้ชิดชม ภิรมย์รส
             ใจ       จำจด พจนกานท์ หวานมิหาย
             เจ็ด      ทิวา ภาพันทิป พริบพราวพราย
             ตุลา     มาส พิลาสฉาย​ ประกายกรอง


    เรารักในหลวง1   ๔.๏ กราบ     พระบาท ภูนาถบดี ศรีสรวงศักดิ์
            เทวา     รักษ์ หลักรวมใจ แห่งไทยผอง
            มหา       ดุลยเดช พระเมตต์พลัง พรั่งคุ้มครอง
            บุณย์      ฉัตรเฉลิม เพิ่มชัยฉลอง สนองพระคุณ


       
          f_thailand ๕.๏ เกื้อ      กูลกัน   วันพันทิป ครบสิบสาม
             หนุน     "นิยามแห่งความดี" ส่องศรีสุนทร์
             วิรัช     ไผท ไกลภูมิภพ นบบาทบุญ
             นาคร    ไทย ใจอบอุ่น เจือจุนจินต์


      ๖.๏ สฤษฏ์    ภาพคำ ทำพยัญชนะ - สระ - วรรณยุกต์
            อักษร    ไทย เสริมใจสุข สนุกสรรค์ศิลป์
            ถวาย     แด่อนงค์ พงศ์ทิพา เทพนารินทร์
            เธียร     สุธรรม ธ นำถวิล ถึงถิ่นไทย                ลูกสาว


     ดาว  ๗.๏ เพียร    ศึกษา หาความรู้ ตรูความคิด
            ผูก       พันจิต มิตร-หน้าต่าง ห่างหนไหน
            ปลูก     พืชผล แพร่มลแคว้น ณ แดนไกล
            สวน     พันธ์ุผัก สลักเรือนใจ โพ้นไพรพนา


     
           ๘.๏ ชวน    มิตรไทย ไกลเมืองอมร  เพชรพรพร่าง
                 ช่วย     สยามสร้าง ทางสำนึก ศาสตร์ศึกษา
                 อวย     พรขวัญ พันทิปทวี วิชชปรีชา
                 ชัย       ชนะแท้ แก่ผู้กล้า ก้าวฝ่าฟัน...   pompom


        เทียน  ๙. ขอ        จำหลัก "อักษรไทย" รวมใจ-สมอง
              ให้        พันทิป พริบแพรทอง แทน 'ของขวัญ'
              รุ่ง         โรจน์เถิด...เจริดกิจทุน เกื้อคุณธรรม์
              เรือง     พลังแสง   แรงสีสัน..ตราบกัลปาฯ "

                 คณะกรรมการก่อตั้ง โครงการไกลบ้านสานสร้างสมานฉันท์
                                      ร่วมด้วยกลุ่มอาสาสมัคร และผู้สนับสนุน ๑๐๐ คน
                                                   
                                               pinkrose  (กริชนาคราช ร้อยกรอง)

                                                     ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ วันเกิดพันทิปดอทคอมแก้ไขเมื่อ 06 พ.ย. 52 22:19:30

 
 

จากคุณ : กริชนาคราช
เขียนเมื่อ : วันเกิด PANTIP.COM 03:05:54
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com