Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ตัวอย่างการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ จากเวปกรมการกงสุล  

บางทีเห็น พี่ๆ น้องๆ ชาวไกลบ้านต้องไปเสียเงินค่าแปลเอกสารสำคัญทางราชการไทยต่างๆ แล้วเสียดายเงินแทน พอดีตัวเองมีธุระต้องแปลเอกสารสำคัญเมื่อไม่นานมานี้แล้วไปเจอลิ้งของทาง กรมการกงสุล ของกระทรวงต่างประเทศ เค้ามีเอกสารหลักๆ สำคัญที่แปลไว้ให้แล้ว สามารถนำมาใช้ไ้ด้เลย เลยขอเอามาเผยแพร่ค่ะ

http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=98

เอกสารต่างๆ ที่มีแปลไว้แล้ว

# สูติบัตร    ท.ร. 1 ตอน 1    ท.ร. 19 ตอน 1  ท.ร. 19 ตอน 4
# มรณบัตร   ท.ร. 4 ตอน 1    ท.ร. 20 ตอน 1
# หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล    แบบ ช. 2
# หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ  แบบ ช. 3
# หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล    แบบ ช. 4
# บัตรประจำตัวประชาชน   แบบที่ 1     แบบที่ 2    แบบที่ 3
# คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่    บ.ป. 2
# ทะเบียนบ้าน ท.ร.14     ท.ร.14
# สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)    ท.ร. 14 /1    ท.ร. 14/2
# แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร    แบบที่ 1   แบบที่ 2
# ทะเบียนสมรส   คร. 2 แบบที่ 1  คร. 2 แบบที่ 2
# ใบสำคัญการสมรส     คร. 3
# ทะเบียนหย่า    คร. 6
# ใบสำคัญการหย่า      คร. 7
# ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว    คร. 22
# ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม    คร.14
# หนังสือรับรอง (ความเป็นบุคคลเดียวกัน)
# หนังสือรับรอง (สถานที่เกิด)
# หนังสือรับรอง (ความเป็นโสด)
# หนังสือรับรอง (ความเป็นโสดจากการหย่า)
# หนังสือรับรอง (การปกครองบุตร)
# หนังสือมอบอำนาจ
# ใบแจ้งความ  
# ใบ ส.ด.43    
# การ สอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูบุตร -หนังสือนำ/บันทึกเรื่องการสอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูบุตร(ผู้ร้อง)/บันทึก เรื่องการสอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูบุตร(พยาน)...แบบ ปค14

รวมไปถึงคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในการแปลด้วย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ

   * ชื่อจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล เขตและแขวง (ไทย/อังกฤษ)/ ราชบัณฑิตยสถาน
   * ชื่อยศทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ (ไทย-อังกฤษ)/ กองบัญชาการทหารสูงสุด
   * ชื่อยศตำรวจ (ไทย-อังกฤษ)/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   * ชื่อตำแหน่งทางการทูต (ไทย/อังกฤษ)
   * ชื่อประเทศ เมืองหลวง (ไทย-อังกฤษ)/ ราชบัณฑิตยสถาน
   * ตารางรหัสประเทศและสัญชาติ/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
   * ชื่อหน่วยงานการศึกษา (ไทย-อังกฤษ)/ กระทรวงศึกษาธิการ
   * ชื่อหน่วยงานปกครอง (ไทย-อังกฤษ)/ กรมการปกครอง
   * ชื่อหน่วยงานสาธารณสุข โรคและสาเหตุการตายต่าง ๆ (ไทย-อังกฤษ)
   * ชื่อคำนำหน้านาม (ไทย-อังกฤษ)
   * คำแปลปีเกิด (ปีนักษัตร)
   * ราย ชื่อตำแหน่งข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551(ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และตำแหน่ง ...กำหนดใหม่โดย สนง.กพ.

จากคุณ : Scooterella
เขียนเมื่อ : วันเข้าพรรษา 53 00:51:46
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com