CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangTorakhongGameRoom


  แผ่นดินทอง - จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ ปีมะโรงสัมฤทธิศก

  คำนำ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๙

           (๒)  จดหมายเหตุเจ้าพระยาทิพากรวงศ์  เรื่องเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ เมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ นั้น  ท่านเรียงไว้แต่ย่อๆ  ที่เอามาพิมพ์ในสมุดเล่มนี้ เพราะจะให้เข้าใจความในจดหมายเหตุของเซอร์แฮรี ออดแจ่มแจ้งดีขึ้น  การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอในฤดูฝน  จนเป็นเหตุให้ประชวรและสวรรคตครั้งนั้น  ผู้ที่เกิดภายหลังหรือเกิดทันแต่ยังเป็นเด็กอยู่ เช่นตัวข้าพเจ้า  เคยปรารภกันว่าเพียงแต่ดูสุริยุปราคา เหตุใดจึงเสด็จลงไปฝ่าอันตรายและความลำบากถึงเพียงนั้น  

           พึ่งมาได้ฟังคำชี้แจงภายหลังว่าสุริยุปราคาที่จะเห็นได้หมดดวงในประเทศนี้ไม่เคยมีมาแต่ก่อน  จนถึงในตำราโหรของไทยว่าสุริยุปราคาไม่มีที่จะหมดดวงได้  ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวนทราบก่อนใครๆในประเทศนี้ว่า  ในปีมะโรงสุริยุปราคาจะมีหมดดวงและจะเห็นได้ในเมืองไทยนี้  ดำรัสบอกพวกโหรก็ไม่มีใครลงเนื้อเห็นด้วย  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบำราบปรปักษ์เคยตรัสเล่าว่าแม้พระองค์ท่านเองก็ไม่ทรงเชื่อว่าจะเห็นหมดดวง  แต่เกรงพระทัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ต้องยอมจะไปทอดพระเนตรด้วย  

           ที่เสด็จลงไปทอดพระเนตรที่ตำบลหว้ากอในแขวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น  เพราะปรากฏในทางคำนวนว่าจะเห็นได้หมดดวงที่ตรงนั้น  ถ้าดูอยู่ในกรุงเทพฯนี้หาเห็นหมดดวงไม่  เล่ากันว่าจนวันมีสุริยุปราคา  โหรที่ลงไปตามเสด็จก็ยังไม่เชื่อว่าจะเห็นหมดดวง  พอเงากินขอบพระอาทิตย์หมดดวง  พระยาโหราธิบดี(เถื่อน) เวลานั้นยังเป็นหลวงโลกทีปร้อง "พลุบ" เต็มเสียงหน้าพระที่นั่งด้วยความยินดี  สิ้นกลัว  เพราะเลื่อมใสในวิชาที่ได้ร่ำเรียน  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงชำนาญในโหราศาสตร์  จึงมิได้ทรงเกรงความลำบากจะทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้น

           (๓)  จดหมายเหตุของเซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์นั้น  เห็นจะเป็นเลขานุการที่มาด้วยเป็นผู้เรียบเรียงขึ้นตามคำสั่งของเซอร์แฮรี ออด  หมอบรัดเลได้สำเนามาพิมพ์ไว้ในหนังสือบางกอกคาเลนดา เล่มคริสต์ศก ๑๘๗๐  ข้าพเจ้าได้วานนักเรียนคนหนึ่งแปลออกเป็นภาษาไทยสำหรับพิมพ์ในสมุดเล่มนี้  จดหมายเหตุของเซอร์แฮรี ออดนี้ต้องอ่านด้วยทรงไว้ในใจว่าเป็นของฝรั่งแต่งตามความคิดและความเห็นของฝรั่งตั้งแต่ต้นจนปลาย  อ่านโดยกำหนดไว้ในใจเช่นนี้จึงจะอ่านดี

           อนึ่ง มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายที่หน้าพลับพลา  เวลาเซอร์แฮรี ออดเฝ้าปรากฏอยู่  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชได้โปรด  ประทานอนุญาตให้จำลองมาไว้ในหอพระสมุดฯ  จึงได้ให้ถ่ายพระบรมรูปนั้นมาพิมพ์ไว้ในสมุดเล่มนี้ด้วย.


  พระนิพนธ์ใน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๖๓  พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ฉายที่หน้าพลับพลาที่หว้ากอ  วันเสด็จออกรับเซอร์แฮรี ออด

   
   

  จากคุณ : กัมม์ - [ 13 ก.ย. 49 11:32:36 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | PanTown.com | BlogGang.com