Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  เจดีย์ไทยในวัดเล่งเน่ยยี่ อีกด้านหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครเคยรู้

  เจดีย์ไทยในวัดเล่งเน่ยยี่ อีกด้านหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครเคยรู้

  อีกด้านหนึ่งของวัดเล่งเน่ยยี่ ในหลืบเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครสังเกตุเห็น พื้นที่เล็กๆที่เป็นจุดกำเนิดของตระกูลใหญ่หลายๆตระกูล ซึ่งเป็นที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน กาลเวลาที่ผ่านมากว่า 100 ปี ทำให้สถานที่เล็กๆอันทรงคุณค่า ถูกลบเลือนจากความทรงจำ

  พระเจดีย์ไทยองค์นี้ตั้งอยู่ในวัดจีนที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย วัดมังกรกมลาวาส เชื่อว่าหลายคนที่อ่านกระทู้นี้คงจะเคยไป และหลังจากที่ท่านอ่านกระทู้นี้จบ หลายท่านอาจเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นลูกหลานของท่านในพระเจดีย์องค์นี้ หากท่านได้มีโอกาสไปวัดเล่งเน่ยยี่ในครั้งหน้า ลองไปชมดูสักครั้งนึงนะครับ เพราะในไม่ช้านี้ พระเจดีย์องค์นี้จะถูกทางวัดรื้อถอนออกไป เพราะทางวัดมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพระเจดีย์โบราณนี้ถูกจัดเป็นสิ่งไร้ค่าที่ต้องกำจัดออกไป
  ทำไมเป็นพระเจดีย์ทรงไทย ทำไมอยู่ในวัดจีน เป็นปริศนาที่คำตอบรอท่านอยู่ครับ รูปพระเจดีย์ รายละเอียดแผนผังของพระเจดีย์ ถ้าโพสต์รูปได้เมื่อไหร่จะมาลงให้ครับ  ด้วยวัดเล่งเน่ยยี่ ถ.เจริญกรุง จะทําการรื้อเจดีย์อัฐิของฉี่(ซื้อ)งี้กุง และบุตรหลาน แผ่นหินระบุชื่อของบุคคลดังต่อไปนี้

  1. มุ่ยเจียง แซ่ฉี่ (ฉี่งี้กุง) บิดา (บรรพชนตระกูลชีชุติ)
  2.เน่า แซ่เจง มารดา (มารดานางหุ่น ลํ่าซํา/นางสมบุญ จึงแย้มปิ่น)
  3.เปลี่ยน แซ่ฉี่ บุตรชายคนโต (บรรพชนตระกูลสร้อยเพชรรัตน์/ทั่งเครือแก้ว)
  4.คึ้งตก แซ่ตั้ง สะใภ้คนโต
  5.หงวน แซ่ฉี่ บุตรชายคนรอง (บรรพชนตระกูลพันทนะ)
  6.คืงสก แซ่เล้า สะใภ้คนรอง
  7.สุดใจ แซ่ฉี่ บุตรสาวคนโต (ย่าคุณหญิงราชโกษา(อบ วัชรโรทัย))
  8.เป้งจัง แซ่เฉ่า บุตรเขนคนโต (ต้นตระกูลเชาวกําธร)
  9.หรุ่น แซ่ฉี่ บุตรสาวคนรอง
  10.ฮวด แซ่กอ บุตรเขยคนรอง
  11.พร เชาวกําธร หลานสาว (มารดานางจําเนียร สิมะเสถียร/นางเยี่ยมศรี บูลสุข)
  12.กร แซ่กอ หลานสาว (มารดานางน้อมลํ่าซํา)
  13.เท่งปอ อึ๊งพากรณ์ หลานเขย
  14.เป้งติ๊ก แซ่กอ บิดาบุตรเขยคนรอง
  15.เลี่ยงเง็ก แซ่เล้า มารดาบุตรเขยคนรอง

  ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ
  คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  artssecret@hotmail.com โหลนคนหนึ่งของท่านฉี่งี้กุง ที่ได้กรุณาแปลป้ายจารึกหน้าพระเจดีย์ให้  แซ่ฉี่ แซ่กอ แซ่จึง แซ่อึ๊ง ทั่งเครือแก้ว สร้อยเพชรรัตน์ วัชโรทัย ล่ำซำ หวั่งหลี หลีอาภรณ์ พันทนะ เชาวกำธร อึ๊งภากรณ์ สิมะเสถียร บัวก้านทอง ศรีวิจิตร ตู้จินดา ชุติมา วรรณวิฑูร กาญจนาภา กรรณสูต จักกะพาก วัฒนยั่งยืน ชินพานิชย์ วัฒนกิจ โทณวณิก ดำรงไชย ขัมพานนท์ สราญจิตต์ ศรีไชยยันต์ นาวาพานิช ชีชุติ จึงแย้มปิ่น นามสกุลเหล่านี้ล้วนเป็นญาติกัน สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษคนเดียวกัน ที่อพยพจากราชสำนักจีนมาสู่ประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยกับคนภายนอกมากว่า 160 ปี
  ย้อนกลับไปในปลายรัชกาลที่ 3 ท่านฉี่งี้กุง (ฉี่หยี่กง) เป็นเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์ชิง หลีกหนีการแก่งแย่งอำนาจกัน โดยอพยพมาอยู่ประเทศสยาม โดยส่งคนสนิทมาปรึกษาเจ้าสัวยิ้ม ซึ่งเจ้าสัวยิ้มได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 3 ซึ่งก็พระทานพระบรมราชานุญาติให้ท่านฉี่เข้ามาได้
  แต่เดิมท่านไม่ได้ชื่อนี้ แต่เมื่อท่านตัดสินใจลี้ภัยการเมืองเข้ามา ท่านก็ได้เปลี่ยนชื่อให้คนเรียกท่านเพียงว่า “ฉี่งี้กุง” หรือ “ฉี่หยี่กง” ท่านเข้ามาพร้อมด้วยบริวารและทรัพย์สมบัติ ด้วยเรือสำเภาสามเสาจำนวน 13 ลำ ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 3 ให้ใช้ที่ดินจากวรจักร ถึงวัดเล่งเน่ยยี่ ในปัจจุบัน ในการทำมาหากิน ค้าขาย ปลูกผัก เลี้ยงชีพ ต่อมาพระยาโชฎึกราชเศรษฐีได้มีความคิดจะสร้างวัดจีน เพื่อให้เป็นที่สักการะของคนจีนขึ้น ท่านฉี่และพระยาโชฎึกราชเศรษฐีกับคนจีนผู้มีศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมใจกัน โดยท่านฉี่ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด และหินหน้าวัวปูพื้นวัด พระยาโชฎึกรวบรวมเงินจนสร้างวัดแล้วเสร็จ จึงเรียกวัดนี้ว่า วัดเล่งเน่ยยี่ ที่มีนัยความหมายซ่อนอยู่ ว่า วัดในพระพุทธศาสนาที่ราชวงศ์ชิงสร้าง ด้วยท่านฉี่เป็นผู้บริจาคที่ดินท่านจึงได้สร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งเพื่อไว้เก็บอัฐิ และให้ลูกหลานได้มากราบไหว้ และเหตุที่สร้างเป็นพระเจดีย์ทรงไทยก็เพราะว่าท่านได้ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะเป็นคนไทยและหันหลังให้แผ่นดินจีนตราบจนลมหายใจสุดท้าย จนลูกหลานได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาบนแผ่นดินไทย เป็นตระกูลคนไทยเชื้อสายจีนที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันก็แทบไม่มีใครทราบเรื่องราวเหล่านี้แล้ว ยกเว้นผู้เฒ่าผู้แก่ไม่กี่คน

  ขอบคุณคุณ คุณย่า น้อม ล่ำซำ เป็นอย่างยิ่งที่ได้รวบรวมสาแหรกต้นไม้ตระกูลไว้ ให้ลูกหลานได้ทราบว่า มาจากบรรพบุรุษเดียวกัน

  ป.ล. อยากทราบความคิดเห็นของท่านผู้เข้ามาอ่านว่าเห็นควรให้ทางวัดรื้อพระเจดีย์หรือไม่
  ป.ล.2 ท่านที่ทราบว่าตัวเองเป็นญาติที่ต่อเนื่องมาจากสาแหรกตระกูล หรือรู้จักผู้อยู่ในสาแหรกตระกูล ขอความกรุณาติดต่อมาเพื่อจะได้เพิ่มเติมในสาแหรกต้นไม้ตระกูลเพื่อลูกหลานรุ่นต่อไป
  เมล์มาที่ chinainsiam@yahoo.co.th (กรุณาบอกว่าต่อมาทางสายใด ท่านใด และมีพี่น้อง ลูกหลานอย่างไรบ้าง เพราะบางสายอาจนามสกุลซ้ำกันครับ)

  สำหรับผู้สนใจ ภาพวาดท่านฉี่หยี่กง อายุภาพกว่า160 ปีทรงชุดขุนนางราชสำนักชิง
  ต้นไม้ตระกูล ภาพพระเจดีย์พร้อมแผนที่ตั้งภายในวัด และรายละเอียดอื่นๆ เมล์มานะครับ

  แก้ไขเมื่อ 31 มี.ค. 50 21:29:29

  แก้ไขเมื่อ 31 มี.ค. 50 16:29:18

  จากคุณ : chinainsiam - [ 31 มี.ค. 50 16:07:28 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom