Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพ... ผมเอาความผิดของตัวเอง มาให้ดูเป็น case study ครับ

  เรื่องมีอยู่ว่า... วันนี้ (3 พ.ค.50) ผมถูกผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกไปพบ เนื่องจากมีสำนักพิมพ์ทำหนังสือแจ้งเข้ามายังองค์กรว่า "ให้หยุดการละเมิดลิขสิทธิ์และเรียกร้องค่าเสียหาย" ในกรณีที่นำภาพไปประกอบเว็บโดยไม่ขออนุญาต จำนวน 5 ภาพ ในเนื้อความอ้างถึงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ... ...
  ...
  ...
  ผมกลับมาตรวจสอบหน้าเว็บ ตามความผิดที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว พร้อมๆ กับอ่านพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ไปด้วย
  http://www.cipitc.or.th/Legislation_IP/Copyright_2537/Copyright_1_Th.htm

  ข้อเท็จจริงที่พบ คือ
  1). ภาพที่นำมาสแกนแล้วตกแต่งประกอบเรื่อง 2 ภาพ เป็นภาพที่ถูกตัดมาจากภาพโปสเตอร์ใหญ่ บรรณารักษ์ที่นำมาให้ไม่ได้บอกว่าเอามาจากที่ใด (บรรณารักษ์ท่านนั้นก็เกษียณอายุไปแล้วครับ) ทีมงานของผมก็ไม่ทราบจะสืบเสาะแหล่งที่มาจากไหน  สุดท้ายก็ได้มีการนำภาพทั้ง 2 นั้นมาประกอบเนื้อเรื่องบนเว็บ โดยมิได้อ้างอิงที่มา...    
  นี่ถือว่าผมมีความผิดที่บกพร่องในหน้าที่ ที่ไม่ได้ตรวจสอบให้เรียบร้อย ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ

  2). ภาพอีก 3 ภาพที่ถูกกล่าวโทษว่าละเมิดลิขสิทธิ์  เป็นภาพที่อยู่ในหนังสือของสำนักพิมพ์นั้นจริง  เนื้อเรื่องบทความที่บรรณารักษ์เขียนส่งมาให้เผยแพร่ มีการอ้างอิงไปยังหนังสือเล่มนั้นๆ เป็นบรรณานุกรมอยู่ด้วย เพื่อผู้อ่านจะได้ทราบว่ามีแหล่งที่มาจากไหน  บรรณารักษ์ท่านก็เห็นว่าภาพในหนังสือสวยงามดี จึงนำมาให้ประกอบเนื้อเรื่อง....  
  ผมก็มีความบกพร่องอีก 2 จุด  
  จุดแรก ใต้ภาพทั้ง 3 ภาพนั้น ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาชัดเจน เพราะคิดว่าบรรณารักษ์อ้างอิงเอาไว้ด้านล่างแล้ว คงไม่เป็นไร (โง่ น่ะครับ ดันคิดเอาเอง...)  
  จุดที่สอง ผมไม่ตรวจดูให้ดีว่าหนังสือนั้น เขียนระบุไว้ชัดเจนมากเรื่องการสงวนลิขสิทธิ์ ไม่ทำหนังสือขออนุญาตเป็นทางการ  ก็ถือว่าเลินเล่อ และสะเพร่า...  

  เฮ้อ... โดนมาตรา 27 เข้าไปเต็มๆ ครับ...  1. ทำซ้ำหรือดัดแปลง 2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน  

  ผมอ่านไปเรื่อยๆ ลองมองหาข้อยกเว้นดู... มาตรา 32 และ 34 เนื่องจากผมทำงานในหน่วยงานสำนักหอสมุด ให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน เผื่อว่าจะมีอะไรยกเว้นได้บ้าง...

  so sad.... ครับ

  มาตรา 34 การทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากการทำซ้ำนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณี
  ดังต่อไปนี้
  (1) การทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอื่น
  (2) การทำซ้ำงานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการ วิจัยหรือการศึกษา

  นี่ผมเอามาเผยแพร่ซะบนเว็บเลย... - -" โดนครับท่าน....  

  เมื่อก่อนยังได้ตรวจสอบก่อนเผยแพร่ เพราะถือว่างานพวกนี้เราต้องมีจรรยาบรรณและรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
  ควรหรือไม่ควรประการใด ปกติผมต้องสกรีนก่อนเสมอ...  
  ช่วง 2 ปีหลังๆ มานี่ ผมมอบหมายให้น้องๆ ทีมงานไปทำ ส่วนผมจะคอยกำกับดูแลอีกต่อนึง ภาระงานมันเยอะขึ้นครับ
  ก้มหน้าก้มตาตั้งแต่เช้ายันดึก ก็เหมือนว่างานมันจะไม่หมดซะที...
  แล้วหน้าที่ที่ผมต้องตรวจสอบเหล่านี้ ก็ค่อยๆ ถูกละเลยไป...  
  แต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้าง ที่จะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นหรอกครับ

  หมวด 8 บทกำหนดโทษ
  มาตรา 69 ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  โชคดีนะ... สิ่งที่ทำไปยังไม่ใช่เพื่อการค้า... - -!

  ===================================

  ผมโทรไปเจรจากับทางสำนักพิมพ์ ในเรื่องราวที่เกิดขึ้น ว่าทางผมเองไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ของทางสำนักพิมพ์ แต่ที่ทำผิด..ก็ยอมรับว่าผิดจริง  
  ทางสำนักพิมพ์บอกว่าให้ทางผมแสดงเจตจำนงค์ว่าผมจะทำอะไรบ้าง ในเหตุการณ์ดังกล่าว  ผมก็แจ้งให้ทราบในสิ่งที่จะทำเพื่อขอแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้น ดังนี้
  1. ลบภาพที่ละเมิดนั้นออกจาก web server ทั้งหมด
  2. ทำหนังสือขอโทษไปยังสำนักพิมพ์อย่างเป็นทางการ ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
  3. ประกาศขอโทษต่อสำนักพิมพ์ ในความผิดของผมต่อหน้าสาธารณชน ผ่านหน้าเว็บไซต์ 15 วัน

  ระหว่างที่คุยกัน ผมได้ลองถามถึงค่าเสียหายที่ทางสำนักพิมพ์เรียกร้อง ว่าปกติแล้วจะเรียกค่าเสียหายอย่างไร
  ก็ได้ทราบว่าปรับเป็น 5 เท่าของราคาสินค้า  
  สินค้าชิ้นละ 1 หมื่น ปรับ 5 เท่า = 5 หมื่นต่อภาพ .....  
  .....แล้วผมเหมามา 5 ภาพ.... ....*0* ....


  ผมนัดทางสำนักพิมพ์เลยทันที ว่าในช่วงบ่ายๆ ผมก็เดินทางไปมอบหนังสือขอโทษให้ด้วยตนเอง  
  แต่ผมเข้าไปแล้วก็ไม่ได้พบผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจครับ.... พบแต่คุณผู้หญิงคนนึง เป็นผู้รับเรื่องไว้ให้...

  ผมก็ได้พูดคุยในเบื้องต้นดูก่อน ว่าผมไม่ได้มีเจตนาและไม่ได้ทำไปเพื่อการค้า
  ผมทำเพื่อให้บริการทางการศึกษา ในองค์กรของรัฐฯ
  แต่มันก็ ok ที่จะไปทำให้ธุรกิจของทางสำนักพิมพ์เสียหาย ผมก็ยอมรับโดยดี
  ที่มาพบด้วยตนเอง ก็เพราะต้องการเจรจาและแสดงความจริงใจในการรับผิดชอบ
  ถ้าจะเมตตาให้เรื่องนี้จบที่ผมได้  ก็อยากจบไป...
  ผมไม่อยากให้เรื่องไปถึงฝ่ายนิติกร ขององค์กรน่ะครับ ผมคงโดนยาวแน่ๆ ....  - -"

  ก็รู้สึกว่าทางสำนักพิมพ์เองนั้น ก็ไม่ได้มีเจตนารมณ์ถึงกับจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแต่อย่างใดครับ  
  เพียงบอกว่าก็เป็นการป้องปรามให้ทราบว่าทางผมได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ แล้วก็ให้ทางผมได้เสนอว่าจะชดเชยในสิ่งที่เสียหายได้อย่างไรบ้าง
  แต่การจะให้ทางสำนักพิมพ์ละเว้นเรื่องค่าเสียหาย คงไม่ได้ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมี  
  แต่หากว่าจะชดเชยด้วยวิธีการอื่นๆ โดยที่ไม่เป็นตัวเงิน ก็มีความเป็นไปได้ เช่น ช่วยเหลือสำนักพิมพ์ในด้านการประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ แล้วแต่ทางผมจะเป็นผู้เสนอไป ว่าจะชดเชยอย่างไรบ้าง ทางสำนักพิมพ์จะไม่เป็นผู้กำหนดมาให้ แต่ผมต้องเสนอไป แล้วเค้าจะดูว่าพอใจหรือไม่....
  ทางสำนักพิมพ์บอกว่าผมจะทราบผลของการยื่นความจำนงค์และขอโทษ ในวันพรุ่งนี้ (4 พ.ค.50) ว่าผู้บริหารสำนักพิมพ์จะเมตตาละเว้นผมอย่างไรบ้าง หรือจะคิดเห็นเจรจากันต่อประการใด

  เท่าที่ผมคุยกับคุณ...คนที่มารับเรื่องไว้ ได้ใจความประมาณนี้ครับ

  Win-Win Games คงเป็นทางออกเดียวที่ดีที่สุด ในเวลานี้ ...  

  รอครับ...
  รออย่างเดียว....  ว่าสำนักพิมพ์จะเมตตาผมหรือไม่?

  .... ผมรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบเรียบร้อยแล้ว ในความบกพร่องในหน้าที่การปฏิบัติงานของผม  ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ....
  .... ผมบอกลูกน้อง ให้ทำงานตามปกติ ไม่ต้องกังวลอะไรไป  แต่ให้รอบคอบและระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิม ....  ให้ยุติเรื่องงานอื่น แล้วรื้อข้อมูลบนเว็บมาตรวจสอบใหม่ทั้งหมด เริ่มจากวันพรุ่งนี้ ....


  ===================================

  คืนนี้.. ก็เลยไม่หอบงานกลับมาทำที่บ้าน ยังรู้สึก งงๆ และเครียดเล็กน้อย กับเรื่องที่เกิดขึ้น ...

  ชื่อเสียงของผม เสียหายเท่าไรก็ได้ไม่เป็นไร เพราะว่ามันก็ไม่มีความหมายอะไรมากมายนักหรอก
  แต่ชื่อเสียงขององค์กร สถาบันของผม.. เสียหายไม่ได้!!!...  ผมคิดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้สิครับ... ว่าเรื่องนี้มันควรจบที่ผม...
  ....

  ก็เอาเรื่องที่ผิดพลาด บกพร่อง ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ มาเป็น Case Study ให้ดูครับ
  ขอโทษด้วยครับที่ผมมา post ในนี้... ผมไม่รู้จะไปคุยกับใคร ....
  เรื่องยาวไปหน่อยไม่รู้เพื่อนๆ จะทนอ่านหรือเปล่า
  แต่ก็อยากให้เพื่อนๆ ร่วมอาชีพเดียวกันได้ดูเอาไว้บ้าง ให้ระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น ...

  สวัสดีครับ
  ===================================

  จากคุณ : ดินสอสีส้ม - [ 4 พ.ค. 50 00:15:19 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom