Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  เรียนเชิญคุณเพ็ญชมพู อธิบายเรื่อง นิราศวังบางยี่ขัน ของ คุณพุ่ม

  หมู่นี้ อ่าน นิราศหลายเรื่อง

  อยากชวนคุณเพ็ญชมพู  และท่านที่เคารพนับถือ ลงมาป่วนและปาดตามอัธยาศัย
  จะได้มีมุมมองกว้างขึ้น  อ่านอยู่คนเดียว  เหงาชะมัด

  นิราศนั้นโดยมากคนแต่งก็เฟ้อฝันคร่ำครวญถึงความรักและความเสน่หาอาลัย
  เห็นอะไรก็นึกถึงคนรักไปหมด

  ธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนั้นเป็นเรื่องรอง
  การท่องเที่ยว หรือ ราชการนั้นก็พอมีบ้าง

  แก้ไขเมื่อ 24 ส.ค. 50 16:02:58

  จากคุณ : แสนอักษร - [ 24 ส.ค. 50 09:30:10 ]