Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. ๑๐๘

  สวัสดีครับ
  เป็นกระทู้ที่ ๓ ของเดือนสมเด็จพระปิยมหาราช
  หากพูดถึงมหาราชผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระองค์นี้
  เรื่องที่เรารำลึกถึงพระองค์คงไม่พ้นเรื่อง เสด็จประพาสในที่ต่างๆ ของพระองค์
  น้ำพระราชหฤทัยเมตตากรุณาที่พระราชทานให้พสกนิกรของพระองค์ท่าน
  และฝ่ายพสกนิกรทั้งหลายก็ทูลเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน
  ความผูกพันระหว่างมหาราชพระองค์นี้ กับราษฎรทั่วไปปรากฏอยู่ในหลายเรื่อง
  เราได้ยินได้ทราบซึ้งอยู่เสมอในทุกที เหมือนกับว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเพิ่งผ่านไปเมื่อวันวานนี้เอง
  เช่นเรื่อง เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rattanakosin225&month=21-03-2007&group=2&gblog=36
  และ เสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๕ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rattanakosin225&month=26-03-2007&group=2&gblog=51

  ในกระทู้นี้จะเป็นพระราชหัตถเลขาทรงเล่าถึงการเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ. ๑๐๘
  ในพระราชหัตถเลขานี้เราจะได้เห็นรายการเสด็จ เศรษฐกิจบ้านเมืองขณะนั้น อีกทั้งความเป็นอยู่ของราษฎร
  พระราชหัตถเลขาเสด็จประพาสครั้งนี้  ทรงมีถึงสมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี และกรมหลวงเทวะวงศ์ฯ
  ซึ่งมีประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู ครั้งนั้นดังนี้

  ....................................................................................................................................................


  ประกาศเรื่อง เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๘

           มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า  การเสด็จพระราชดำเนิรประพาสครั้งนี้  ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ อธิบดีพระคลังมหาสมบัติ  พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีว่าการกระทรวงต่างประเทศ  เปนประธานในที่ประชุมเสนาบดี  บัญชาการทั้งปวงสิทธิ์ขาดทั่วไป  พร้อมด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ ว่าการกรมพระนครบาล  พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักรศิลปาคม เสนาบดีว่าการกรมวัง  พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์ ว่าการทหาร  เจ้าพระยารัตนบดินทร์ ที่สมุหนายก  เจ้าพระยาพลเทพ ที่สมุหพระกลาโหม  พระยาภาสกรวงศ์ ที่เกษตราธิบดี  เปนผู้รักษาพระนคร(๑)  ซึ่งได้ประชุมกันในพระบรมมหาราชวังเปนนิตย์ทุกวันไป  การอันใดเกิดขึ้นที่ควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณาก่อน  ก็ให้มีหนังสือไปกราบบังคมทูลพระกรุณา  ถ้าการอันใดร้อนเร็ว  หรือเปนการไม่สำคัญ  ก็ให้พร้อมกันบังคับบัญชาไปให้ตลอดทุกประการ  อย่าให้คนทั้งปวงมีความวิตกหวาดหวั่นตื่นเต้นประการใดเลย

           ประกาศมา ณ วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  รัตนโกสินทรศก ๑๐๘


  ........................................................................................................


  (๑)  ผู้ซึ่งมีตำแหน่งในที่ประชุมเสนาบดีไปตามเสด็จครั้งนั้น คือ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ  กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ กระทรวงมุรธาธร  กับกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ กระทรวงธรรมการ  ....................................................................................................................................................

  เป็นพระราชหัตถเลขารวม ๔ ฉบับ  แต่ละฉบับค่อนข้างยาวผมได้แบ่งลงในกระทู้วันละ ๑ ฉบับ  พอดีกับเวลาที่วางไว้
  ขอขอบพระคุณคุณ CVT บ้านโป่ง  ที่ทำให้เกิดกระทู้นี้ขึ้นมา  และได้หาเกร็ดเรื่องต่างๆมาช่วย
  ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่าน ที่ได้แวะเข้ามา  ขอให้ร่วมตามเสด็จ  สนุกไปกับพระองค์
  หนังสือที่ใช้คัดนี้ "เสด็จประพาสแหลมมลายู เมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๗"
  มีรูปประกอบน้อย  หากท่านใดมีรูปที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะขอบคุณมาก หากเพื่อนๆจะนำมาลงให้เราได้ชมบ้าง
  และช่วยท้วงติงข้อผิดพลาดของผมด้วยครับ  จะได้แก้ไขให้ถูกต้องในทุกเรื่องครับ  ขอบพระคุณครับ


  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช

  แก้ไขเมื่อ 15 ต.ค. 50 10:13:01

   
   

  จากคุณ : กัมม์ - [ 15 ต.ค. 50 10:09:11 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom