Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอใบประกอบวิชาชีพครูกับคุรุสภา

  อยากประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่สนใจอยากจะเป็นคุณครูนะคะ ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนวุฒิทางครูก็สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้แล้ว ไม่รู้ว่ามีคนมาตั้งกระทู้บอกหรือยัง

  จขกท เอง ตอนแรกเรียน วท.บ. จบมาอยากเป็นครู ก็ต้องเรียนใบประกอบวิชาชีพครูเพิ่ม ถึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาได้ แต่ทางคุรุสภาได้ออกประกาศว่า ขณะนี้วุฒิที่ใช้ขอได้คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( ป.บัณฑิต) ตอนนี้ทั่วประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ยังสามารถขอใบประกอบวิชาชีครูได้ แต่ต้องก่อน กรกฏาคา 2551 ถ้าหลังจากนี้แล้ว จะต้องเรียน ป.บัณฑิตจากสถาบันที่คุรุสภารองรับเท่านั้น.. ซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามีที่ไหนบ้าง จะต้องรอประกาศจากทางคุรุสภา (อ่านมาจากเว็บคุรุสภา ว่าแต่...ทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากด้วยก็ไม่รู้เนอะ)

  ถ้าผู้ที่เรียนจบ ป.บัณฑิต หลังจาก ก.ค. 2551 ก็คงต้องทำการเทียบโอน เหมือน จขกท...

  จขกท จบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) จากมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งหนึ่ง ขณะนั้นยังไม่เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต พอเรียนจบมา ปรากฏว่าขอไม่ทัน มิ.ย. 2549 เพราะตอนสมัครเรียน เรียนเดือน เม.ย. 49 ทางมหาลัยก็บอกว่าจะแก้ไขให้โดยการเรียนเพิ่ม 2 ตัว และปรับวุฒิเป็น ป.บัณฑิตเพื่อจะขอใบประกอบวิชาชีพได้ แต่ จขกท รอตั้งแต่ ส.ค. 49 จนวันนี้ พ.ย. 50 ก็ได้รับคำตอบว่า ต้องรอให้เลือกตั้งก่อน จึงจะรู้ว่าจะอนุมัติให้เรียนเพิ่มหรือไม่ ...

  กว่าจะได้ ป.บัณฑิต วุฒินี้ก็ใช้ขอใบประกอบวิชาชีพไม่ได้แล้ว ...  จขกท ได้ติดต่อไปที่คุรุสภา ทางคุรุสภาบอกว่า สำหรับคนที่มีวุฒิ ปวค ก็ให้มาทำการเทียบโอนรายวิชาที่เรียนตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด ทั้ง 9 มาตรฐาน สวนมาตรฐานใดที่เทียบโอนไม่ได้ ก็ให้ทำการทดสอบมาตรฐานความรู้

  มาตรฐานความรู้หรือมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนดมี 9 มาตรฐาน (รายละเอียด) http://www.ksp.or.th/upload/278/files/434-2333.pdf
  ผู้ที่จะขอใบประกอบวิชาชีพต้องผ่านทั้ง 9 มาตรฐาน ผู้ที่มีวุฒิทางครูก็ลองเข้าไปดูว่า ใช้รายวิชาใด เทียบโอนได้บ้าง ส่วนวิชาที่เหลือก็ให้ทดสอบเอา

  ตอนนี้ทางคุรุสภาเพิ่งเปิดให้มีการเทียบโอนและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเป็นครั้งแรก  การทดสอบได้ปิดรับสมัครไปแล้ว และจะมีอีกครั้งในต้นปี 2551 ส่วนการเทียบโอน สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2550 เป็นต้นไป ยังไม่มีกำหนดปิดการเทียบโอน

  มาตรฐานความรู้ทั้ง 9 มาตรฐาน ดังนี้
  1.  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  2.  การพัฒนาหลักสูตร
  3.  การจัดการเรียนรู้
  4.  จิตวิทยาสำหรับครู
  5.  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
  6.  การบริหารจัดการในห้องเรียน
  7.  การวิจัยทางการศึกษา
  8.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  9.  ความเป็นครู

  การเทียบโอน (สำหรับวุฒิ ปวค เหมือน จขกท) 1 มาตรฐานสามารถเทียบโอนได้หลายรายวิชา เช่น มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู ก็สามารถใช้ได้ วิชา จรรยาบรรณสำหรับครู, พื้นฐานการศึกษาสำหรับครู ประมาณนี้

  มาตรฐานของคุรุสภาที่จะให้ผ่านการเทียบโอนจะดูจาก คำอธิบายรายวิชา ของแต่ละวิชาที่เรานำมาเทียบโอน ฉะนั้นคุณต้องไปขอ "คำอธิบายรายวิชา" จากสถาบันที่คุณจบมาด้วย ทุกวิชา

  แบบฟอร์มการเทียบโอนสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บ ให้เราเขียนทั้งรายวิชาที่จะเทียบโอน และเขียนคำอธิบายรายวิชาลงในแบบฟอร์มนั้นด้วย ถ้าจุดประสงค์ในคำอธิบายรายวิชาของเรา ตรงกับจุดประสงค์ตามมาตรฐานความรู้ที่คุรุสภากำหนด 3 ใน 4 มาตรฐานนั้นก็สามารถเทียบโอนผ่านได้ จุดประสงค์แต่ละมาตรฐานก็อยู่ในลิงค์ที่ จขกท ให้ไว้ข้างบน

  จขกท.. หาข้อมูลจากเว็บคุรุสภา และโทรไปสอบถามบางเรื่อง ส่วนมากจะอ่านจากเว็บในหัวข้อ ถามมาตอบไปโดยผู้เชี่ยวชาญ จะมีคนมาตั้งคำถาม และมีเจ้าหน้าที่มาตอบ เราก็จะได้ความรู้เพิ่มจากนี้

  ต่อไปไม่รู้ว่าข้อกำหนด หรือประกาศจากคุรุสภาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง ยังไงก็อยากให้คนที่อยากขอใบระกอบวิชาชีพ แต่ติดปัญหาหลายๆ อย่าง อาจจะเหมือน จขกท ก็ให้เข้าไปอานรายละเอียดในเว็บไซต์ของคุรุสภาเรื่อยๆ นะคะ เพราะบางครั้งเราไม่รู้ก็ทำให้เสียโอกาส เหมือนอย่างที่ จขกท โดนมาแล้ว เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา และเสียความรู้สึก

  บางทีบางสถาบันก็แสวงหาผลประโยชน์จนเกินไป โดยไม่นึกถึงผลเสียกับผู้เรียนบ้าง คนที่มีปัญหาเหมือน จขกท มีเยอะมาก อยากให้คนที่รู้จักได้มาอ่านกระทู้นี้ ช่วยไปบอกเค้าทีนะคะว่า ให้ไปเทียบโอน แล้วก็สมัครทดสอบ

  สำหรับคนที่เทียบโอนไปแล้ว จขกท โทรฯไปถามคุรุสภามาเมื่อเช้านี้ เจ้าหน้าที่บอกว่า ตอนนี้แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนเรียบร้อยแล้ว รออีก 2 เดือนจะทราบผล ก่อนการทดสอบอีกครั้งในต้นปี 2551 ค่ะ  และทางคุรุสภาจะมีการประชุมอนุมัติผลการเทียบโอนทุกเดือนค่ะ ฝากประชาสัมพันธ์กับคนที่รู้จักด้วยนะคะ

  คนที่อยากได้ใบประกอบวิชาชีพครู แต่ไม่เคยเรียนวุฒิทางครูมาก่อน ก็ให้สมัครสอบทั้ง 9 มาตรฐาน เช่น จบการตลาดมา ก็ไปสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ได้เลย ถ้าสอบผ่านทั้ง 9 มาตรฐาน ก็ได้ใบประกอบวิชาชีพ (ขั้นตอนการได้รับ ต้องรอหน่อยนะคะ ไม่แน่ใจว่าจะได้เลยหรือเปล่า)

  ส่วนคนที่เรียนวุฒิทางครูมา เช่น ปวค. ก็ให้ไปเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐาน อาจจะได้ไม่ครบทั้ง 9 มาตรฐาน มาตรฐานที่เหลือก็ให้สมัครทดสอบเอา แต่ผลการเทียบโอนต้องรออย่างน้อย 1 เดือน หรือมากกว่านั้นกว่าจะทราบผลว่าผ่านหรือไม่ และเหลือวิชาใดบ้างที่ต้องสมัครทดสอบ (จขกท ใช้วิธีสมัครทุกมาตรฐาน เพราะว่ารีบใช้ประกอบการทำงาน)

  ถ้าทำการทดสอบแล้วไม่ผ่านในมาตรฐานไหน ก็ให้สมัครทดสอบใหม่ในการทดสอบครั้งต่อไป

  ค่าสมัครทดสอบ มาตรฐานละ 300
  ค่าเทียบโอนมาตรฐานความรู้ มาตรฐานละ 300  จะจ่ายเงินเมื่อผลการเทียบโอนได้ผ่านแล้ว

  สมัครสอบทุกวิชา ก็ 2700  สถานที่สอบ จะแบ่งตามภูมิภาค อย่างเช่น จขกท แจ้งที่อยู่ตามใบสมัครสอบเป็นที่อยู่ที่บ้าน ที่พิษณุโลก ศูนย์สอบจะอยุ่ที่ พิษณุโลก (บังเอิญพอดี) จังหวัดที่จะสอบที่พิษณุโลก ก็จะมี นครสวรรค์  พิจิตร ฯ จังหวัดที่อยู่รอบๆ กันนี่แหละ ตอนนี้คุรุสภาออกสถานที่สอบแล้ว ลองเข้าไปดูก็ได้ ว่าตนเองจะต้องไปสอบที่ไหน.. อ่อ.. ถ้าทำงานอยู่ กทม แต่ถ้าบ้านอยู่ภูเก็ต "ให้ลงที่อยู่ที่ กทม" เพราะสนามสอบจะอยู่ที่ กทม ตามที่อยู่ที่เรากรอกลงในใบสมัคร

  การเทียบโอน เทียบโอนได้ตลอดยังไม่มีกำหนดปิดรับการเทียบโอน  เอกสารการเทียบโอนจะส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้  หรือไปเทียบโอนด้วยตนเองก็ได้
  -ไปรษณีย์ ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต กทม 10300
  วงเล็บไว้มุมซองด้วยว่า สำนักมาตรฐานวิชาชีพ เรื่องการเทียบโอนด้วย
  - สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ห้อง 300

  เบอร์โทร : 0-2282-4862  โทรติดยากหน่อยนะคะ บางทีก็สายไม่ค่อยว่าง เจ้าหน้าที่เรื่องการเทียบโอนโดยตรงชื่อ คุณสุวัจชัยค่ะ โทรวันและเวลาราชการนะคะ เสาร์-อาทิตย์ถ้าเจ้าหน้าที่มาทำงาน ก็จะมีคนรับสายค่ะ
  ***บางเสาร์-อาทิตย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาทำงาน จะไปเทียบโอนวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ แต่ก็ต้องโทรไปถามก่อนนะ

  (สำหรับคนที่ไม่เคยไป) ถ้าไปเอง ให้ไปขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ ฝั่ง รพ. อะไรนี่แหละ ขึ้นรถสาย 12 ลงตรงหน้าคุรุสภาเลย ตึกแรกที่เห็นด้านขวามือนั่นแหละ ขึ้นไปชั้น 3 เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงไปห้อง 300 เลย

  ถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติม ก็จะมาอัพเดทนะคะ ลองอ่าน คห. ล่างๆ ดูนะคะ แล้วจะมาเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่อยๆ

  แก้ไขเมื่อ 09 พ.ย. 50 15:06:22

  แก้ไขเมื่อ 09 พ.ย. 50 13:38:25

  แก้ไขเมื่อ 09 พ.ย. 50 12:02:19

  แก้ไขเมื่อ 09 พ.ย. 50 10:06:25

  จากคุณ : ][NuUnAn-- - [ 9 พ.ย. 50 09:24:10 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom