Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  *** น้ำปลาญี่ปุ่นใน กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน นี่ใช่โชยุหรือเปล่าครับ ***

  อ่านแล้ว อาหารหลายๆอย่างในยุคนั้น เราก็ยังทานกันอยู่เป็นปกตินะ
  แต่กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานนี้พอบอกวิวัฒนาการของอาหารไทยได้หรือเปล่า

  ผมสงสัยว่าถ้าเราถอดออกมาแล้ว
  ท่อน

  ยำใหญ่ใส่สารพัด               วางจานจัดหลายเหลือตรา
  รสดีด้วยน้ำปลา                     ญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจ

  น้ำปลาญี่ปุ่นใช่โชยุหรือเปล่า

  แล้วก็ที่กล่าวถึงข้าวหุงนี่มันประมาณข้าวหมกของภาคใต้หรือเปล่าอะครับ
  รังนกนี่ปกติเขาเอาไปนึ่งก่อนเหรอ

  smile

  ...  ...  ...

  กาพย์เห่เรือ
  พระราชนิพนธ์ โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

  • เห่ชมเครื่องคาว

  ๏ แกงไก่มัสมั่นเนื้อ                 นพคุณ พี่เอย
  หอมยี่หร่ารสฉุน                      เฉียบร้อน
  ชายใดบริโภคภุญช์                 พิศวาส หวังนา
  แรงอยากยอหัตถ์ข้อน             อกให้หวนแสวง ๚  

  ๏ มัสมั่นแกงแก้วตา              หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
  ชายใดได้กลืนแกง                แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา
  ๏ ยำใหญ่ใส่สารพัด               วางจานจัดหลายเหลือตรา
  รสดีด้วยน้ำปลา                     ญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจ
  ๏ ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม        เจือน้ำส้มโรยพริกไทย
  โอชาจะหาไหน                     ไม่มีเทียบเปรียบมือนาง
  ๏ หมูแนมแหลมเลิศรส         พร้อมพริกสดใบทองหลาง
  พิศห่อเห็นรางชาง                ห่างห่อหวนป่วนใจโหย
  ๏ ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น             วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย
  รสทิพย์หยิบมาโปรย             ฤๅจะเปรียบเทียบทันขวัญ
  ๏ เทโพพื้นเนื้อท้อง              เป็นมันย่องล่องลอยมัน
  น่าซดรสครามครัน               ของสวรรค์เสวยรมย์
  ๏ ความรักยักเปลี่ยนท่า        ทำน้ำยาอย่างแกงขม
  กลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลม      ชมไม่วายคล้ายคล้ายเห็น
  ๏ ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ         รสพิเศษใส่ลูกเอ็น
  ใครหุงปรุงไม่เป็น                เช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทำ
  ๏ เหลือรู้หมูป่าต้ม               แกงคั่วส้มใส่ระกำ
  รอยแจ้งแห่งความขำ           ช้ำทรวงเศร้าเจ้าตรากตรอม
  ๏ ช้าช้าพล่าเนื้อสด              ฟุ้งปรากฏรสหื่นหอม
  คิดความยามถนอม              สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ์
  ๏ ล่าเตียงคิดเตียงน้อง         นอนเตียงทองทำเมืองบน
  ลดหลั่นชั้นชอบกล                ยลอยากนิทรคิดแนบนอน
  ๏ เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า       รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน
  เจ็บไกลในอาวรณ์                ร้อนรุมรุ่มกลุ้มกลางทรวง
  ๏ รังนกนึ่งน่าซด                  โอชารสกว่าทั้งปวง
  นกพรากจากรังรวง               เหมือนเรียมร้างห่างห้องหวน
  ๏ ไตปลาเสแสร้งว่า              ดุจวาจากระบิดกระบวน
  ใบโศกบอกโศกครวญ           ให้พี่เคร่าเจ้าดวงใจ
  ๏ ผักโฉมชื่อเพราะพร้อง       เป็นโฉมน้องฤๅโฉมไหน
  ผักหวานซ่านทรวงใน             ใคร่ครวญรักผักหวานนาง ๚


  • เห่ชมผลไม้

  ๏ ผลชิดแช่อิ่มโอ้                    เอมใจ
  หอมชื่นกลืนหวานใน               อกชู้
  รื่นรื่นรสรมย์ใด                       ฤๅดุจ นี้แม
  หวานเลิศเหลือรู้รู้                    แต่เนื้อนงพาล ๚

  ๏ ผลชิดแช่อิ่มอบ                   หอมตรลบล้ำเหลือหวาน
  รสไหนไม่เปรียบปาน              หวานเหลือแล้วแก้วกลอยใจ
  ๏ ตาลเฉาะเหมาะใจจริง         รสเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจ
  คิดความยามพิสมัย                หมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น
  ๏ ผลจากเจ้าลอยแก้ว             บอกความแล้วจากจำเป็น
  จากช้ำน้ำตากระเด็น              เป็นทุกข์ท่าหน้านวลแตง
  ๏ หมากปรางนางปอกแล้ว      ใส่โถแก้วแพร้วพรายแสง
  ยามชื่นรื่นโรยแรง                  ปรางอิ่มอาบซาบนาสา
  ๏ หวนห่วงม่วงหมอนทอง        อีกอกร่องรสโอชา
  คิดความยามนิทรา                 อุราแนบแอบอกอร
  ๏ ลิ้นจี่มีครุ่นครุ่น                    เรียกส้มฉุนใช้นามกร
  หวนถวิลลิ้นลมงอน                 ชะอ้อนถ้อยร้อยกระบวน
  ๏ พลับจีนจักด้วยมีด               ทำประณีตน้ำตาลกวน
  คิดโอษฐ์อ่อนยิ้มยวน               ยลยิ่งพลับยับยับพรรณ
  ๏ น้อยหน่านำเมล็ดออก          ปล้อนเปลือกปอกเป็นอัศจรรย
  มือใครไหนจักทัน                   เทียบเทียมที่ฝีมือนาง
  ๏ ผลเกดพิเศษสด                  โอชารสล้ำเลิศปาง
  คำนึงถึงเอวบาง                      สางเกศเส้นขนเม่นสอย
  ๏ ทับทิมพริ้มตาตรู                 ใส่จานดูดุจเม็ดพลอย
  สุกแสงแดงจักย้อย                   อย่างแหวนก้อยแก้วตาชาย
  ๏ ทุเรียนเจียนตองปู                เนื้อดีดูเหลือเรืองพราย
  เหมือนศรีฉวีกาย                    สายสวาทพี่ที่คู่คิด
  ๏ ลางสาดแสวงเนื้อหอม          ผลงอมงอมรสหวานสนิท
  กลืนพลางทางเพ่งพิศ              คิดยามสารทยาตรามา
  ๏ ผลเงาะไม่งามแงะ               มล่อนเมล็ดและเหลือปัญญา
  หวนเห็นเช่นรจนา                   จ๋าเจ้าเงาะเพราะเห็นงาม
  ๏ สละสำแลงผล                      คิดลำต้นแน่นหนาหนาม
  ท่าทิ่มปิ้มปืนกาม                   นามสละมละเมตตา ๚

  • เห่ชมเครื่องหวาน

  ๏ สังขยาหน้าไข่คุ้น                 เคยมี
  แกมกับข้าวเหนียวสี                โศกย้อม
  เป็นนัยนำวาที                         สมรแม่ มาแม
  แถลงว่าโศกเสมอพ้อม            เพียบแอ้อกอร ๚

  ๏ สังขยาหน้าตั้งไข่                  ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง
  เป็นนัยไม่เคลือบแคลง             แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ
  ๏ ซ่าหริ่มลิ้มหวานล้ำ                แทรกใส่น้ำกะทิเจือ
  วิตกอกแห้งเครือ                      ได้เสพหริ่มพิมเสนโรย
  ๏ ลำเจียกชื่อขนม                    นึกโฉมฉมหอมชวยโชย
  ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย                   โหยไห้หาบุหงางาม
  ๏ มัศกอดกอดอย่างไร               น่าสงสัยใคร่ขอถาม
  กอดเคล้นจะเห็นความ               ขนมนามนี้ยังแคลง
  ๏ ลุดตี่นี้น่าชม                          แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง
  โอชาหน้าไก่แกง                       แคลงของแขกแปลกกลิ่นอาย
  ๏ ขนมจีบเจ้าจีบห่อ                   งามสมส่อประพิมพ์ประพาย
  นึกน้องนุ่งจีบกราย                     ชายพกจีบกลีบแนบเนียน
  ๏ รสรักยักลำนำ                         ประดิษฐ์ทำขนมเทียน
  คำนึงนิ้วนางเจียน                      เทียนหล่อเหลาเกลากลึงกลม
  ๏ ทองหยิบทิพย์เทียมทัด           สามหยิบชัดน่าเชยชม
  หลงหยิบว่ายาดม                       ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ
  ๏ ขนมผิงผิงผ่าวร้อน                  เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน
  ร้อนนักรักแรมไกล                     เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง
  ๏ รังไรโรงด้วยแป้ง                    เหมือนนกแกล้วทำรังรวง
  โอ้อกนกทั้งปวง                         ยังยินดีด้วยมีรัง
  ๏ ทองหยอดทอดสนิท                ทองม้วนมิดคิดความหลัง
  สองปีสองปิดบัง                         แต่ลำพังสองต่อสอง
  ๏ งามจริงจ่ามงกุฏ                    ใส่ชื่อดุจมงกุฏทอง
  เรียมร่ำคำนึงปอง                       สะอิ้งน้องนั้นเคยยล
  ๏ บัวลอยเล่ห์บัวงาม                  คิดบัวกามแก้วกับตน
  ปลั่งเปล่งเคร่งยุคล                    สถนนุชดุจประทุม
  ๏ ช่อม่วงเหมาะมีรส                  หอมปรากฏกลโกสุม
  คิดสีสไลคลุม                            หุ้มห่อม่วงดวงพุดตาน
  ๏ ฝอยทองเป็นยองใย                เหมือนเส้นไหมไข่ของหวาน
  คิดความยามเยาวมาลย์             เย็บชุนใช้ไหมทองจีน ๚

  จากคุณ : เชษฐา - [ 25 ม.ค. 51 03:39:53 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom