Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  พระราชชายา เจ้าดารารัศมี: ความลี้ลับในหีบกาไหล่ทองพระราชทาน

  ความลี้ลับในหีบกาไหล่ทองพระราชทาน บนเหนือพระแท่นบรรทมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

           ความลับอันมืดมน  ที่ทำให้ทุกคนกังขากันไปชั่วระยะหนึ่ง  ในบรรดาเจ้านายในราชวงศ์ฝ่ายเหนือ  นับตั้งแต่พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ    เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่  ผู้เป็นเชษฐา  และบรรดาเจ้านายชั้นรอง ๆ ลงไป  ตลอดจนเจ้านายบุตรหลานของเสด็จพระราชชายา    ที่ไปเฝ้าอาการพระประชวรของเสด็จพระองค์ท่าน  ณ  คุ้มรินแก้ว  แจ่งหัวลิน  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2476


              ก่อนที่เสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  จะได้ทราบว่าพระองค์ท่าน  คงจะสิ้นพระชนม์ชีพในกาลครั้งนี้   แล้วพระองค์ได้ทรงรับสั่งกับพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ  ซึ่งได้ประทับคอยเอาใจใส่  ไต่ถามพระอาการประชวรของพระองค์อยู่ตลอด   ท่ามกลางพระประยูรญาติและเจ้านายบุตรหลาน  เสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ได้ทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับคำขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายว่า
           หากเมื่อใดที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ชีพ  ก็ขอให้บรรดาพระญาติวงศ์นับตั้งแต่เจ้าแก้วนวรัฐลงไป  ผู้มีชีวิตอยู่เบื้องหลัง   ได้โปรดนำสิ่งของต่าง ๆ  ที่บรรจุในหีบกาไหล่ทอง   ซึ่งเก็บสิ่งของไว้ในหีบเหล็กใบใหญ่อีกชั้นหนึ่ง  ตั้งอยู่เหนือแท่นบรรทมของพระองค์ท่าน  ขอให้นำสิ่งของที่เก็บรักษาไว้ในหีบกาไหล่ทองนั้น  นำไปบรรจุในกู่ร่วมกับพระอัฐิของพระองค์ท่านด้วย
           ทุกๆ ท่านในบรรดาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ในราชวงศ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือ  ต่างก็แปลกใจระคนกันว่า   ภายในหีบกาไหล่ทองนั้นมีอะไรอยู่ในนั้นหรือที่พระองค์ทรงหวงแหนนัก    และเก็บไว้บนเหนือพระเศียรที่แท่นบรรทมของพระองค์
           ภายหลังจากที่เสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี     สิ้นพระชนม์เมื่อเวลา  15.14  น.   ของวันที่  9   ธันวาคม  พ.ศ. 2476  ด้วยพระอาการสงบ  ท่ามกลางความโศกาอาดูรของบรรดาพระญาติวงศ์ทั้งหลาย    ข่าวการสิ้นพระชนมายุของเสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี     ซึ่งชาวบ้านชาวเมืองทั่ว ๆ ไป  ขนานนามพระองค์ว่า “ เสด็จเจ้าในวัง “  ได้กระจายออกมาจากคุ้มหลวงรินแก้ว  แจ่งหัวลิน  อำเภอเมือง  เชียงใหม่  ทำให้ประชาชนชาวเมืองเชียงใหม่ที่ได้ทราบข่าวว่า    เสด็จเจ้าในวังพระราชชายาเจ้าดารารัศมี     สิ้นพระชนม์ชีพ  พากันเศร้าซึมทั่วบ้านทั่วเมือง  พากันอาลัยอาวรณ์ในพระเกียรติคุณของพระองค์มากที่สุด   นี่คือเหตุการณ์ที่ปรากฏแก่ความรู้สึกของมหาชนในสมัยนั้น
           และจากนั้นไม่กี่วัน  โดยพลตรีเข้าแก้วนวรัฐ    เชษฐาของเสด็จพระองค์ท่าน  ผู้ทรงเป็นประมุขของเจ้านายในสกุล  “  ณ  เชียงใหม่  “  แห่งราชวงศ์  “ ทิพย์จักราธิวงศ์  “  ในภาคเหนือได้เป็นองค์ประธาน  พร้อมด้วยเจ้านายญาติพี่น้องและบุตรหลาน  ได้นั่งเป็นสักขีพยานในการเปิดหีบเหล็กใบใหญ่ออกและพร้อมกันนั้น  ก็ได้พบหีบกาไหล่ทองสีดำขนาดกว้าง  12  นิ้ว  โดยมีความยาวเท่า ๆ กันทุก ๆ ด้าน
           บนฝาหีบนั้นมีเครื่องหมาย  ตราสกุล “ เจ้าเชียงใหม่ “  แห่งราชวงศ์  “ ทิพย์จักราธิวงศ์  “     ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระปิยมหาราชเจ้า  ได้ทรงสร้างขึ้นพระราชทานแด่เสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี     อันเป็นสุดที่รักของพระองค์  และทรงสร้างขึ้นให้มีความหมายเป็นตราของสกุลวงศ์ “ เจ้าเชียงใหม่ “  โดยเฉพาะเป็นตราพระอินทร์ขาว  นั่งประทับอยู่ในปราสาท
           และหีบกาไหล่ทองใบนี้  มีทับทิมเม็ดใหญ่   และมีเพชรล้อมรอบมีมูลค่ามหาศาล

   
   

  จากคุณ : ซูรากัน - [ 17 เม.ย. 51 14:31:30 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom