Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  ขอความรู้ท่านผู้รู้เรื่อง "เครื่องนมัสการ"แบบต่างๆ ช่วยหน่อยนะครับ

  เครื่องนมัสการของหลวงมีดังนี้ หรือมากว่ารายการด้านล่างนี้ครับ พร้อมเครื่องประกอบสำหรับการตั้งถูกต้องไหมครับ
  ๑. เครื่องนมัสการทองใหญ่
       - ประกอบด้วยเชิงทองปักธูปไม้ระกำ ๕ เชิงทองปักเทียน ๕  พานทองคำสลักลายใส่พุ่มข้าวตอก ๕ พาน      พานทองคำสลักลายใส่พุ่มดอกไม้ ๕ ตั้งบนโต๊ะเท้าคู้สลักลายปิดทอง

  ๒. เครื่องนมัสการพานทองสองชั้น
       - ประกอบด้วยเชิงทองคำสลักลายปักธูปไม้ระกำ ๕ เชิงทองคำสลักลายปักเทียน ๕ พานทองสองชั้นทรงปากกระจับ(แว่นฟ้า) ๕ ใส่พุ่มข้าวตอก อีก ๕ ใส่พุมดอกไม้ ตั้งบนโต๊ะถมทองเท้าคู้

  ๓. เครื่องนมัสการทองคำลงยาราชาวดี
       - ประกอบด้วยเชิงทองคำลงยาราชาวดี ๑๐ เชิง สำหรับปักธูป๕เทียน๕  พานทองคำลงยาราชาวดี๑๐สำหรับใส่พุมข้าวตอก๕ พุ่มดอกไม้๕  ตั้งบนโต๊ะเท้าคู้บุพื้นและขอบด้วยทองคำลงยาราชาวดีทั้งตัว
  (ลงยาราชาวดีมีสีต่างๆอธิ แดง เขียว น้ำเงิน ขาว ฟ้า ชมพู  โดยเฉพาะสีฟ้า เรียกกันว่าสีมูลนกการะเวก ร.๑ทรงโปรดมาก)

  ๔. เครื่องนมัสการทองคำลงยารอง
       - ประกอบด้วยเชิงทองคำสลักลายลงยาสีแดง ๑๐ เชิง สำหรับปักธูป๕เทียน๕  พานทองคำลงยาสีแดง๑๐สำหรับใส่พุมข้าวตอก๕ พุ่มดอกไม้๕  ตั้งบนโต๊ะถมทอง เท้าคู้ (การลงยาสำหรับเครื่องสำรับนี้ให้สีแดงเป็นหลัก)

  ๕. เครื่องนมัสการทองทิศ
   - ประกอบด้วยเชิงทองคำ๑๐เชิง สำหรับปักธูป ๕
  เทียน๕  พานทองคำ๑๐สำหรับใส่พุมข้าวตอก๕ พุ่มดอกไม้๕  ตั้งบนโต๊ะสลักลายมังกรปิดทองเท้าสิงห์ (บางทีก็มีใช้แบบเครื่องกะไหล่ทอง)

  ๖. เครื่องนมัสการทองทิศ(เครื่องแก้ว)
          - ประกอบด้วยเชิงแก้ว๑๐ เชิง สำหรับปักธูป๕เทียน๕  พานแก้ว๑๐สำหรับใส่พุมข้าวตอก๕ พุ่มดอกไม้๕  ตั้งบนตั้งบนโต๊ะสลักลายมังกรปิดทองเท้าสิงห์ (อดีตแบ่งได้อีก๒แบบ คือเปลี่ยนโต๊ะสลักลายมังกรปิดทอง เป็นโต๊ะปิดทองประดับกระจก)

  ๗. เครื่องนมัสการกระบะถม
         - ประกอบด้วยกระบะถมทองย่อมุมไม้สิบสอง ๑ใบ เชิงทองคำ ๘ เชิง สำหรับปักธูประกำ ๔เทียน ๔พานทองคำ๘สำหรับใส่พุมข้าวตอก๔ พุ่มดอกไม้๔

  ๘. เครื่องนมัสการกระบะมุก
      - ประกอบด้วยกระบะมุกย่อมุมไม้สิบสอง ๑ใบ เชิงแก้ว ๕ เชิง สำหรับปักธูประกำ ๑ เทียน ๔   พานเชิงใส่พุ่มดอกไม้ ๔

  ๙. เครื่องทรงธรรมสำรับใหญ่
      -กระถางธูปสำหรับปักธูปหาง ๑ เชิงทองปักเทียน ๒ กรวยเชิงทองใส่พุมดอกไม้ ๔ พานทองใส่ดอกไม้สด ๑ ทั้งหมดนี้ตั้งบนพานทองทรงแบบจานเชิง  ช้อนบนแท่นโลหะลายมังกรมีกระจังฉลุโปร่งมีเท้า ๑ บนแท่นนี้ด้านซ้ายและขวาตั้งแจกันทองสลักลายปักดอกไม้ด้านละ๑ หน้าแจกันตั้งพานทองใส่ดอกไม้สดอีกข้างละ ๑ กลางตั้งกระถางธูปหยกสำหรับปักธูปหาง  ทั้งสิ้นนี้ตั้งบนโต๊ะสลักลายปิดทองอีกทีหนึ่ง โดยมีเชิงเทียนทองราวเทียนคู่ยอดฉัตร ต้นเชิงคล้ายต้นปาล์ม มีช้างทองยืนที่โคนต้น ฐานเชิงมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ติดเป็นวงกลม ขนาบด้านละ ๑ ต้นบนโต๊ะสลักลายปิดทองนี้

  ๑๐.เครื่องทองน้อย
      - เครื่องทองน้อยเครื่องห้า
            กระถางธูปแก้วหุ้มทอง ๑  เชิงทองคำลงยาสำหรับปักเทียน ๒ กรวยเชิงทองคำลงยาใส่พุ่มดอกไม้ ๕ตั้งบนพานสลักลายกลีบบัวลงยา  
       - เครื่องทองน้อยเครื่องหงษ์
            เชิงทองคำลงยารูปหงษ์ สำหรับปักธูประกำ ๑ เทียน ๑  กรวยเชิงทองคำลงยาสำหรับใส่พุ่มดอกไม้ ๓ ตั้งบนพานทองคำสลักลายเทพพนมในกลีบบัว
       - เครื่องทองน้อยปากกระจับ
            เชิงทองคำลงยาสำหรับปักธูประกำ ๑ เทียน ๑  กรวยเชิงทองคำลงยาสำหรับใส่พุ่มดอกไม้ ๓ ตั้งบนพานทองคำสลักลายกลีบบัวขอบปากกระจับ
  (เครื่องทองน้อยยังมีอีกหลายแบบ เรียกต่างกันที่วัสดุการสร้าง เช่น ชุดเครื่องแก้ว ชุดกะไหล่ทอง)

  ๑๑เครื่องนมัสการบูชายิ่ง
       -ประกอบด้วย กระบะมุกย่อมุมไม้สิบสอง ๑ ใส่พานเชิงแก้ว ๕ เชิงสำหรับใส่พุ่มข้าวตอก ๑ พุ่มดอกไม้๑ พุ่มถั่ว๑ พุ่มงา๑ และพุ่มหญ้าแพรก ๑ ด้านหน้ากระบะมุตั้งเครื่องทองน้อยอีกสำรับ ๑

  ๑๒.เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง
         - ประกอบด้วย กระถางธูป สำหรับปักธูปหาง ๑ เชิงเทียน ๒  พานกไหล่ทองสำหรับวางกระทงเจิม ๑

  จากคุณ : พ.ฐานุตฺตโร - [ 31 พ.ค. 51 19:48:25 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom