Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อยากทราบว่า หากตอนนี้เราใช้นามสกุลไทยอยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปใช้"แซ่"เดิมของตระกูลได้หรือไม่ครับ?  

อาจจะสวนทางกับคนไทยเชื้อสายจีนหลายคน ที่ใช้"แซ่"แล้วไปเปลี่ยนเป็นนามสกุลไทยกัน อันนี้ผมขอถามไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับ

อยากทราบว่า หากตอนนี้เราใช้นามสกุลไทยอยู่ จะสามารถเปลี่ยนกลับไปใช้แซ่เดิมของตระกูลได้หรือไม่ครับ
เพราะนามสกุลที่ใช้ในปัจจุบันเป็นของญาติห่างๆ
แต่ไม่ประสงค์จะตั้งนามสกุลใหม่ของตัวเอง

ในกรณีนี้เราอยากเปลี่ยนนามสกุลไปใช้เป็น "แซ่" เดิม ของตระกูล
(พวกเอกสาร ใบสำคัญถิ่นที่อยู่คนต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ของอากงมาจากจีน สำเนาทะเบียนบ้านแผ่นใหญ่ ฯลฯ ยังมีเก็บไว้)

อย่าง สุทธิชัย หยุ่น ยังสามารถตัดคำว่า "แซ่" ออกได้เลยครับ
ผมเลยคิดว่า ในทางกฏหมายสามารถเปลี่ยนนามสกุล
กลับไปใช้ "แซ่" ของตระกูลได้หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ

------------------------

อ้างอิงจาก http://www.dopa.go.th/dload/p1.book10.htm

คำถาม ( SB 9 พ.ค.43 )
ถ้านามสกุลที่ใช้อยู่เป็นแซ่ แต่อยากเปลี่ยนนามสกุลเป็นไม่มีคำว่า แซ่ เช่น จาก "แซ่เบ้" เป็น "เบ้"

คำเดียวจะได้หรือไม่ครับ เพราะก็ไม่ขัดหลักเกณฑ์ข้อไหน แต่ทำไมไปขอตั้งชื่อสกุลใหม่จึงไม่ได้รับอนุมัติ

คำตอบ
หลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
1. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
2. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 ตัว
3. ไม่ซ้ำกับนามสกุลที่ได้รับพระราชทาน หรือซ้ำกับนามสกุลของคนอื่นที่จดทะเบียนแล้ว
4. ไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามของราชินี
5. ห้ามใช้คำว่า "ณ" นำหน้าชื่อสกุล ถ้าไม่ได้รับพระราชทานนามสกุล

กรณีของผู้ถาม คำว่า "เบ้"สามารถจดเป็นชื่อสกุลได้ แต่การไม่ได้รับอนุมัติให้จดชื่อสกุล อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า

1. คำว่า "เบ้" ตามพจนานุกรมแปลว่า บิด,ไม่ตรง ซึ่งเป็นความหมายที่ไม่เป็นศิริมงคล เจ้าหน้าที่จึงไม่อนุมัติ หรือ

2. ไม่ต้องการให้ผู้ร้องเกิดความยุ่งยากในภายหลัง เพราะเมื่อจดทะเบียนเป็นชื่อสกุลแล้ว ทราบความหมายที่แท้จริงภายหลัง จะขอเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเดิมหรือขอตั้งสกุลใหม่ ต้องตามแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ในภายหลัง

แต่ถ้าเป็นคำว่า "เบ๊" เป็นคำในภาษาต่างประเทศ ไม่มีความหมายในภาษาไทย ขัดกับหนังสือสั่งการ เจ้าหน้าที่จึงไม่อนุมัติ

จากคุณ : MR.Runabout
เขียนเมื่อ : 2 ก.ย. 53 17:28:39
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com