Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ครม.อนุมัติขึ้นเงินเดือนครู 2.3หมื่นล้าน/กรมบัญชีกลางค้านกระทบงบประมาณประเทศ?? ติดต่อทีมงาน

ตามข่าว..
http://www.suthichaiyoon.com/detail/12048..
..........................................................................................................
ครม.อนุมัติทิ้งทวนงบกลาง2.3หมื่นล้านขึ้นเงินเดือนครู
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
AAAขนาดตัวอักษร
| | ครม.นัดสุดท้ายวานนี้ (12 ก.ค.) อนุมัติทิ้งทวนให้ ศธ.ใช้งบกลางกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท จ่ายเงินเดือนครูและค่าตอบแทนบุคลากรในสังกัด สพฐ.กว่า 5 แสนคน “ชินวรณ์" แจงมีรายการขึ้นเงินเดือนหลายรอบทำให้งบที่มีอยู่ไม่พอจ่าย 2 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ด้านกรมบัญชีกลางค้านอนุมัติรวม ก.ค.ศ. ขอขึ้นเงินภายในอีก 8% หวั่นกระทบงบประมาณประเทศ เลขาฯ ครม.แนะชะลอเรื่องส่งรัฐบาลใหม่ชี้ขาด นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดสุดท้ายของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่า ครม.ได้อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอขอใช้งบกลางปี 2554 รายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น หรือขอใช้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนบุคลากรภาครัฐในอัตรา 5% ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2553 จำนวน 23,035 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้รองรับการปรับเพิ่มเงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 5 แสนคน

นายชินวรณ์ กล่าวว่า งบเงินเดือนประจำปี 2554 ที่ สพฐ.เหลืออยู่นั้น ไม่พอจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ เพราะในรอบปีนี้มีการขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดหลายกรณี เริ่มตั้งแต่มติ ครม.เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2553 เห็นชอบให้ปรับเงินเดือนข้าราชการเพิ่ม 5% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2554 ส่งผลให้ข้าราชการสังกัด สพฐ.อยู่ในข่ายนี้จำนวน 448,570 คน ลูกจ้างประจำ 30,727 คน และพนักงานราชการ 22,652 คน ต้องใช้เงินรองรับ 4,195.63 ล้านบาท

ต่อมาในปี 2554 มีการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนครูใหม่ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554 มีผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 435,464 คน ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนอีก 8% ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.2554 ต้องใช้งบประมาณรองรับทั้งสิ้น 5,563.40 ล้านบาท ซึ่งกรณีนี้ไม่ได้ตั้งงบประมาณปี 2554 รองรับเอาไว้ นอกจากนั้นยังมีข้าราชการที่ได้รับการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2554 และต้องใช้เงินรองรับทั้งสิ้น 6,596.98 ล้านบาท

ดังนั้น ศธ.จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก 23,035 ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายเงินเดือน 2 เดือนสุดท้าย คือ เดือนส.ค. และ ก.ย. 2554 ให้ทุกคนได้รับเงินครบถ้วน ซึ่ง ครม.ก็เห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอ

ทั้งนี้ ครม.โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้ครูมีขวัญกำลังใจ ไม่ต้องคอยมากังวลว่าการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนจะเกิดการสะดุดเพราะขาดแคลนงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ กำหนดให้การอนุมัติงบประมาณและการแต่งตั้งข้าราชการต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาก่อน เพราะฉะนั้นหลังจากผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว ศธ.จะส่งเรื่องไปยัง กกต.ต่อไป

นายมารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมได้ส่งเรื่องขออนุมัติงบกลาง 29,095.02 ล้านบาท ให้ กกต.พิจารณา เพราะครม.ชุดนี้อยู่ในช่วงรักษาการ ไม่สามารถอนุมัติโครงการหรืองบประมาณใดๆ ได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับงบกลางที่ต้องเบิกจากสำนักงบประมาณ เนื่องจาก สพฐ.มีงบประมาณไม่เพียงพอในการใช้จ่าย เพราะรายจ่ายของ สพฐ.เพิ่มขึ้นจากการอนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเงินตอบแทนหลายครั้ง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ปรับขึ้นเงินเดือนภายในอีก 8% ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายประจำสำหรับงบประมาณปี 2554 เพิ่มขึ้นอีก 5,563.404 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ในที่ประชุม ครม. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึง ก.ค.ศ. ว่า การที่ ก.ค.ศ.ปรับเงินเดือนให้ข้าราชการ 8% และครม.ยังมีการปรับเพิ่มให้อีก 5% ส่งผลให้เงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 13 % ซึ่งเกินกว่าอัตราที่ครม.อนุมัติ อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทต่างๆ ได้ อีกทั้งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้มีการตั้งงบประมาณปี 2554 รองรับไว้

ประเด็นนี้ นายกฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องการขึ้นเงินเดือน 8% ของ
สาระสำคัญจึงอยู่ที่..
"อย่างไรก็ตาม สำหรับงบกลางที่ต้องเบิกจากสำนักงบประมาณ เนื่องจาก สพฐ.มีงบประมาณไม่เพียงพอในการใช้จ่าย เพราะรายจ่ายของ สพฐ.เพิ่มขึ้นจากการอนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเงินตอบแทนหลายครั้ง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ปรับขึ้นเงินเดือนภายในอีก 8% ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายประจำสำหรับงบประมาณปี 2554 เพิ่มขึ้นอีก 5,563.404 ล้านบาท"""
และ
ด้านกรมบัญชีกลางค้านอนุมัติรวม ก.ค.ศ. ขอขึ้นเงินภายในอีก 8% หวั่นกระทบงบประมาณประเทศ เลขาฯ ครม.แนะชะลอเรื่องส่งรัฐบาลใหม่ชี้ขาด ....
..น่าหดหู่ตรงที่ว่า
1.ต่อไปก็คงไม่มีเงินไปซื้อหนังสือให้เด็ก ซ่อมห้องเรียน ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน..
2.ต่อไปคงต้องยุบบางหน่วยงาน เพื่อนำเงินงบประมาณของหน่วยงาน กรม กอง กระทรวงฯนั้นมาให้กระทรวงศึกษาฯเพื่อให้เป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
3.ต่อไปคงนำเงินงบกลาง หรือเงินคงคลัง มาให้เป็นเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งครู..

แก้ไขเมื่อ 18 ก.ค. 54 21:42:10

จากคุณ : สุดเดียวดาย
เขียนเมื่อ : วันเข้าพรรษา 54 18:06:34
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com