Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ชีวประวัติปรีดี พนมยงค์ ผู้ต้องหากรณีสวรรคตรัชกาลที่ 8 ติดต่อทีมงาน

เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองและในสังคมไทยปัจจุบันเป็นปัญหารบกวนจิตใจคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ  และขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างมาก  ถ้าเราคนไทยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ตรงจุด  เราควรจะรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  ทางเดียวที่เราจะรู้ถึงสาเหตุนั้นได้  

เราก็ควรศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยให้รอบด้าน   การเสนอข้อมูลชีวประวัติปรีดี  พนมยงค์ครั้งนี้  เราได้พยายามจะตัดความอคติออกไปให้มากที่สุดโดยนำเสนอข้อมูลอย่างละเอียด  เพื่อที่จะให้ผู้อ่านวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆด้วยตนเอง  

ต้นสกุลพนมยงค์
ปรีดี  พนมยงค์เป็นบุตรนายเสียงและนางลูกจันทร์   พนมยงค์  นายเสียงเป็นบุตรนายเกิด  นายเกิดเป็นบุตรนายก๊ก  แซ่ตั้ง  นายก๊ก  แซ่ตั้งมาจากเมืองจีน  ในสมัย ร.2 แต่งงานกับนางปิ่น พนมยงค์  จึงใช้สกุลภรรยา  

นางปิ่น เป็นบุตรนายเกริ่นและนางแก้วพนมยงค์  ซึ่งคนทั้งสองเป็นเชียดท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์(ณ ป้อมเพชร)  ดังที่ปรีดีกล่าวไว้ว่า “ผมกับภรรยาเกิดมาจากเชียดเดียวกัน”  

นายเสียง พนมยงค์  มีอาชีพเป็นชาวนาอยู่ที่จ.อยุธยา  มีความลำบากในการประกอบอาชีพดังที่ปรีดีกล่าวไว้ดังนี้ “สมัยนั้นยังไม่มีคลองชลประทาน  ฝนแล้งติดต่อกัน 2 ปี ทำนาไม่ได้ผล  

นายเสียงจึงไปปรับทุกข์กับเจ้าคุณไชยวิชิตฯ ( นาค ณ ป้อมเพชร) ท่านจึงแนะนำว่าให้ไปบุกเบิกที่บริเวณ อ.วังน้อย  และให้ชวนนายฮ้อพี่ชายนายเสียงไปด้วย  แต่ที่โดนช้างรบกวน  โดยเฉพาะเมื่อข้าวออกรวงงอกงาม  ช้างก็พากันมาทั้งโขลงกินข้าวที่เพาะปลูกไว้  

ต่อมาบริษัทขุดคลองนาสยามได้ขุดคลองมาถึงที่นายเสียงบุกเบิกไว้  สัมปทานที่รัฐให้กับบริษัทมีความว่าถ้าบริษัทขุดคลองไปถึงที่ใด  ให้ถือบริเวณ 40 เส้นของสองฝั่งคลองเป็นของบริษัท

แต่บริษัทให้สิทธิเจ้าของที่จะไม่ยกให้ก็ได้ แต่ต้องเสียค่าขุดให้ไร่ละ 4 บาท...”   นายเสียงมีที่ดิน 200ไร่ ถ้าให้ขุดคลองตลอดที่ดินทั้งหมดต้องเสียเงิน 800บาท นายเสียงเลือกที่จะจ่ายเงิน  นายเสียงยังพบปัญหาอื่นอีก เช่น  โจรขโมยความ โรคระบาด  ฝนแล้ง  น้ำท่วม  

เนื่องจากความยากลำบากนี้นายเสียงเคยปรับทุกข์กับเพื่อนชาวนา ซึ่งปรีดีได้ยินมาว่า  “...บิดาได้บอกแก่ชาวนานั้นๆ ถึงการที่ท่านได้ยินเจ้าคุณกรุง (นาค ณ ป้อมเพชร) เล่าให้ฟังว่า ที่อังกฤษมีสภาผู้แทนราษฎร  คือสภาที่ราษฎรเลือกผู้แทนไปประชุม  ผู้ใดมีความทุกข์ร้อนอย่างใดก็แจ้งแก่ผู้แทนของตน...”

มาที่ต้นตระกูล  ณ ป้อมเพชร  พระยาไชยวิชิตสิทธิสาตรา  ได้เป็นผู้ช่วยสถานทูต ณ กรุงลอนดอน ในปี 2426-2429  พอกลับมาสยามก็ได้ร่วมลงนามในหนังสือกราบบังคมทูล ร.5 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบรัฐสภา

นามสกุล ณ ป้อมเพชร เป็นนามสกุลพระราชทานจาก ร. 6   ซึ่งทรงมีความเห็นในการตั้งสกุล ณ ป้อมเพชรว่า บรรพบุรุษสกุลนี้เป็นข้าในบ้าน ร.1 ตั้งบ้านอยู่บริเวณป้อมเพชร กรุงเก่า  ร.1 ทรงอุทิศที่บ้านเดิมของท่านให้ข้าหลวงเดิม  ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณป้อมเพชรต่อๆกันมา  จึงพระราชทานนามสกุลว่า "ณ ป้อมเพชร์" เขียนเป็นอักษรโรมันว่า "na Pombejra"

แก้ไขเมื่อ 20 ต.ค. 54 14:27:01

จากคุณ : Forest Frog
เขียนเมื่อ : 18 ต.ค. 54 11:30:44
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com