Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
สัมพัทธนิยม ทางจริยศาสตร์ ติดต่อทีมงาน

โดยทั่วไปแล้ว  ศาสนา เชื่อใน ความจริงสูงสุด
ในขณะที่โดยทั่วไป  วิทยาศาสตร์ เชื่อใน  ความจริงสัมพัทธ์

ไอน์สไตน์เอง  กลับเคยกล่าวว่า  พระเจ้าไม่ทอดลูกเต๋า
หมายความว่า  แม้ควอนตั้มฟิสิคส์จะสรุปความจริงได้แค่ แนวโน้มความน่าจะเป็น
แต่เขากลับพยายามสร้างทฤษฏีสำหรับสรรพสิ่ง เพื่ออธิบายทุกสิ่งได้ในหนึ่งเดียว
หรือพูดอีกอย่างว่า  ตลอดเวลาชีวิตที่เหลือ หลังเสนอทฤษฏีสัมพัทธภาพแล้ว ร่วม30ปี
จนแล้วจนรอด  เขาก็ยังไม่สามารถพบความจริงสูงสุดได้

แต่ ณ ปัจจุบัน  เซิร์น ได้ประกาศการค้นพบ อนุภาคของพระเจ้า หรือ ฮิกส์โบซอน ในระดับความเชื่อมั่นสูง  ซึ่งอาจถือได้ว่า เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่  แต่ก็ยังต้องค้นหาความจริงอีกมากต่อไป เราได้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเท่านั้นต่อทิศทางที่ถูกต้องของทฤษฏี  เพื่อ อธิบายต้นกำเนิดของสสาร  ดวงดาว  และ จักรวาล


จริยศาสตร์  เป็น วิชาที่ว่าด้วยเกณฑ์การตัดสินความถูก-ผิด

“ไม่มีมาตรฐานทางจริยธรรมแบบภววิสัย (Objective) หรือแบบสัมบูรณ์ (Absolute)
ที่จะทำให้คนทุกคนในทุกสถานที่และทุกเวลายึดถือร่วมกัน”

ดังนั้น  ในที่นี่  จึงขอนำเสนอจริยศาสตร์ตามนั้น  ดังนี้

สัมพัทธนิยม (Ethical Relativism )
เป็นแนวคิดที่ถือว่า การกระทำไม่ได้จัดว่าดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด แน่นอนตายตัวในตัวมันเอง แต่ดี ชั่ว ถูก ผิดของการกระทำขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่กระทำ คือถือว่า ดี ชั่ว ถูก ผิด อาจเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่กระทำ ค่าทางจริยธรรมของการกระทำ คือ ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไม่ควร จะมีลักษณะสัมพัทธ์ คำว่า “ สัมพัทธ์ ” ณ ที่นี้ หมายความว่า สิ่ง ๆ หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยภายนอก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยหลายอย่าง เช่น น้ำ ซึ่งมีลักษณะไม่ตายตัว เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุใส่ การกระทำของบุคคลก็เป็นเช่นเดียวกัน ดังนั้น กลุ่มแนวคิดสัมพัทธนิยมจึงมีทัศนะว่า ดี ชั่ว ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว การกระทำหนึ่งจะดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร ล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมากำหนด

             จากคำนิยามนี้ จะหมายความว่า ในทัศนะของชาวสัมพัทธนิยม ค่าทางจริยธรรม และเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมมิได้มีอยู่อย่างแน่นอนตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลหรือสังคม เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินค่าทางจริยธรรมจึงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และสังคม ดังนั้น การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดจะดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยหลายอย่าง เช่น บุคคล เวลา สถานที่ สภาพแวดล้อม จารีตประเพณี สภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนในการกำหนดความดี ความชั่ว ในสถานการณ์หนึ่ง สิ่งหนึ่งหรือการกระทำหนึ่งอาจดีหรือถูก แต่ในอีกสถานการณ์หนึ่ง สิ่งเดียวกันหรือการกระทำเดียวกันนี้อาจเลวหรือผิดก็ได้

จากคุณ : dicky5
เขียนเมื่อ : 21 ก.ค. 55 09:15:29
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com