พระตำหนัก

  ครับ ไม่ใช่พระตำหนักในพระบรมหาราชวังซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นะครับ
  ใคร่เรียนถามท่านผู้รู้ดังนี้ ครับ
  ๑. ถ้าเรากล่าวถึงพระตำหนักที่ประทับในต่างจังหวัด เช่น พระตำหนักเปี่ยมสุข
  วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คราวนี้ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ไม่มีชื่อวังใช่ไหมครับ? อย่างไร?
  ๒. เมื่อกล่าวถึงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งอยู่ในบริเวณ พระราชวังดุสิต
  จะกล่าวต่อว่า พระราชวังดุสิต ดังนั้น ถ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนักใหม่ ที่ถูกต้อง ต้องต่อด้วย พระราชวังดุสิต ใชไหมครับ?
  ๓. พระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อีกแห่งหนึ่งที่ จ.ปทุมธานี คือพระตำหนักจักรีบงกช? อยู่ตรงไหนครับ
  ๔. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยปกติประทับที่ไหนครับ
  ๕. พระตำหนักริมผา ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อยู่ตรงไหนของเมืองพัทยา ครับ พระองค์ท่านทรงมีพระตำหนักอีกแห่งที่ จ.ปทุมธานี หรือเปล่าครับ
  ๖. เวลาดูข่าวในพระราชสำนัก บางโอกาส สมเด้จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะเสด็จออก ณ พระตำหนักวิลล่าวัฒนา พระตำหนักนี้อยู่ในบริเวณวังเลอดีส ใชไหมครับ?
  ๗.พระตำหนักพัชราลัยของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตั้งอยู่ส่วนใดของ อ. หัวหินครับ
  ๘.พระตำหนักชมดง ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗  ขณะนี้เป็นอย่างไรครับ
  ๙. ส่วน ANNEX ของพระที่นั่งบรมพิมาน ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทับอยู่นั้น ANNEX = พระปรัศว์ ไหมครับ? หรือ พระปรัศว์ คือ ปีก เอ ก็ไม่น่าใช่อีก
  พระองค์ท่านทรงมีพระตำหนักที่ จ.ปทุมธานี หรือไม่ครับ?
  ๑๐. สุดท้ายครับ ส่วนของพระที่นั่งบรมพิมานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
  แปรเปลี่ยนไปหมดหรือยังครับ?

  ขออนุญาตครับ ประเภทม้วนเดียวจบ ขอขอบพระคุณท่านผู้รู้ล่วงหน้าครับ
  อนึ่ง ถ้าพิมพ์ผิด ต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะผมยังเข้าไปแก้ไขข้อความไม่ได้ ไม่ทราบสาเหตุครับผม

  จากคุณ : อเทตยา - [ 11 เม.ย. 47 10:50:33 ]