CafeTech-ExchangePantip MarketChatTrendyMobilePantown


  วาฬ - ปลาวาฬ

  ช่วงหลังผมเห็นคนเริ่มใช้คำว่า วาฬ แทนปลาวาฬ ด้วยเหตุผลที่ว่าปลาวาฬ ไม่ใช่ปลา แต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  ผมคิดว่าเราน่าจะเรียกปลาวาฬว่าปลาวาฬนะ เพราะผมคิดว่าคำว่า ปลา ไม่ได้แปลว่า fish อย่างตรงตัว เพราะภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ปลาวาฬจึงเป็นปลา แต่ไม่ใช่ fish เหมือนกับคำว่า aunt แปลว่าป้า หรือ อา หรือน้า ก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์ แต่คำว่าป้า เป็น aunt ได้อย่างเดียว เราจึงมักแปลคำว่า aunt ว่าป้า

  แต่พอมาดูความหมายของคำว่าปลาในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน บอกว่าปลาหมายถึงสัตว์เลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งเป็นส่วนหัว ลำตัว และหาง ส่วนใหญ่หายใจทางเหงือก มีครีบใช้ช่วยในการเคลื่อนไหว บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มี รูปร่างลักษณะ ขนาด และพฤติกรรมแตกต่างกันมากมาย พบทั้งในทะเลและแหล่งน้ำจืด

  ถ้าเป็นแบบนี้ปลาวาฬก็จะไม่ใช่ปลาไป เพราะปลาวาฬเป็นสัตว์เลือดอุ่น แต่ก็ยังข้องใจ เพราะเหมือนกับว่าราชบัณฑิตยสถานตีความหมายของคำว่าปลาตามคำว่า fish ในภาษาอังกฤษ

  แก้ไขเมื่อ 13 ก.ค. 47 09:56:25

  จากคุณ : บันลือ - [ 13 ก.ค. 47 09:54:07 ]