CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangTorakhongGameRoom


  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระผู้ทรงเป็น "เพชรรัตน" แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

  “ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ ญาตกานญฺจ สงฺคโห อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การรู้จักให้ การประพฤติธรรม การสงเคราะห์ญาติ การงานที่ไม่มีโทษ เหล่านี้เป็นอุดมงคล”

  สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสรรเสริญการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในหมู่ญาติว่าเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่ง ดังนี้ บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ทรงเป็นสมาชิกแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ได้ทรงปฏิบัติพระองค์ตามนัยแห่งพระพุทธพจน์ข้อนี้ เป็นแบบอย่างแก่มหาชนชาวไทยได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ดังจะเห็นได้จากพระราชกัลยาณจิตโอบเอื้ออารีที่ สมเด็จพระนวมินทราธิราชบรมราชวงศ์ กับ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีต่อกันนับแต่อดีตสมัยกระทั่งในปัจจุบัน

  เมื่อ ๘๐ ปีที่ล่วงมาแล้ว ในวาระที่สุดแห่งพระชนมชีพของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงพระประชวรหนักในเดือนพฤศจิกายน ๒๔๖๘ นั้น กล่าวกันว่า ทรงเรียกหา “สมเด็จป้า” คือ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา บรมราชเทวีพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า) ตลอดเวลา ทั้งยังมีพระราชกระแสไว้กับสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าว่า “ขอฝากลูกด้วย”
  ครั้นวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ก็ประสูติ สมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ก่อนที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จสวรรคตเพียง ๑ วัน

  นับแต่แรกที่ สมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ประสูติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ก็ทรงสนองพระราชกระแสใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการเอาพระราชหฤทัยใส่ห่วงใย และทรงอภิบาลสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นอย่างใกล้ชิดในทุกด้าน เช่น ด้านการทรงพระอักษรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ได้ทรงพระอักษรเบื้องต้น ณ โรงเรียนราชินี และกับอาจารย์จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ณ ตำหนักสวนรื่นฤดี ถนนราชสีมา ในยามประชวรก็ทรงรับมาเพื่อทรงพยาบาลดูแลด้วยพระองค์เองที่วังสระปทุม เป็นต้น

  สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ถึงกับเคยมีพระราชปรารภว่า “เจ้าฟ้านี่ฉันตายก็ตายตาไม่หลับ พระมงกุฎฯทรงฝากฝังเอาไว้”ตราบกระทั่งถึงวันที่ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เสด็จนิราศประเทศไทยไปทรงศึกษาต่อและทรงรักษาพระอนามัย ณ ประเทศอังกฤษ ในพุทธศักราช ๒๔๗๗ สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ได้ทรงพระกรุณาเสด็จฯ ไปทรงส่งเสด็จถึงสวนรื่นฤดี ทรงประคองพระราชนัดดาขึ้นรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมกับมีพระราชกระแสกับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ว่า “ไปรักษาพระองค์ แล้วกลับมาหาย่า”

  แต่ใครเลยจะล่วงรู้ได้ว่า วาระนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายแห่งพระชนมชีพที่ได้ทรงพบกัน ด้วยต่อมา สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ได้เสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๘ ขณะสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ยังประทับ ณ ประเทศอังกฤษ

  แก้ไขเมื่อ 17 พ.ย. 48 13:23:55

   
   

  จากคุณ : เจ้าคุณวิสุทธิฯ - [ 15 พ.ย. 48 23:00:35 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป