CafeTech-ExchangePantip MarketChatTrendyMobilePantown


    เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ มีสาเหตุมาจากอะไรคะ (ป้องกันอย่างไรดีคะ)

    ถ้าเคยเป็นแล้ว เอาออกไปแล้ว เป็นได้อีกหรือไม่คะ
    ควรป้องกันอย่างไรดี คิดว่าเป็นการที่ประจำเดือนขับออกไม่หมด ควรใช้วิธีไหนป้องกันดีคะ เช่น ออกกำลังกาย ทานยาสมุนไพร ฯลฯ
    รบกวนผู้รู้ให้ข้อมูลด้วยค่ะ

    จากคุณ : ไม่อยากเป็นอีก - [ 18 ก.ค. 47 20:52:18 A:202.57.174.158 X: ]