CafeTech-ExchangePantip MarketChatTrendyMobilePantown


    เราคือดอกปีบรู้ความหมายมันมัยขึ้นคาน จากกระทู้l2944583

    ดอกปีบความหมายมันไม่ต่างจากดอกมะลิหรอก คือขาวสะอาดและหอม เหมือนดอกมะลิเปรียบเหมือนผูหญิงที่งามทั้งกาย จิตใจ มีทั้งปลายจวัก คำพูดคำจาอ่อนหวาน
    แต่ดอกมะลิต้นมันเตี้ยคนเลยเด็ดมันได้ง่ายดอกปีบต้นมัน
    สูงขนาดขี่คอกันสอยกันยังไม่ถึงเลย เปรียบเหมือนผู้หญิงที่พร้อมทุกอย่างแต่แม่อยู่สูง แม่บานแล้ไม่มีใครเด็ดแม่ก็เหียวคาต้น เหมือนเราไง

    จากคุณ : purple - [ 4 ส.ค. 47 22:49:46 A:202.133.155.19 X: ]