Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  วิถีชีวิตแบบพอเพียง,เกษตรทฤษฎีใหม่ คือตัวตนของความเป็นไทย???

  แตกจากประเด็นนี้ของคุณPOM.COMครับ

  http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P5189769/P5189769.html#87


  นี่คือส่วนหนึ่งของคำตอบจริงๆของความพยายามจะนำเสนอ "เศรษฐกิจพอเพียง"  ตามแนวคิดที่จะพยายามนำเสนอความเป็นอยู่แบบพอเพียง(แต่ใช้ภาษาสื่อเจตนาผิด???)

  (อย่าไปใส่ปรัชญาข้างหน้าให้ยิ่งสับสนเลยครับ)เพราะหลักปฎิบัติหลายเรื่องมันค้านกับปรัชญา เช่นให้หม๋อมอุ๋ยไปวางระเบิดในตลาดหลักทรัพย์ มันจึงมีสภาพเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ไม่มีในตำราเศรษฐศาสตร์เพราะมีผลบังคับ แบบนิติฯหรือเศรษฐศาสตร์ และยังขัดแย้งกับหลักอุปสงค์อุปทาน จริงๆเรื่องนี้คือ"ความเป็นอยู่แบบพอเพียง "ไม่เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์โดยตรงในแบบนั้น

  ถ้าแยกแยะไม่เป็นก็จะมั่วมาแบบหม่อมอุ๋ยทำ ส่วนเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โมเดลนี้ สื่อเรื่องความเป็นอยู่แบบพอเพียง ในภาคปฎิบัติที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐศาสตร์ ในอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ไม่ใช่เอาไปมั่วรวมกันคลุกเหมามาแบบไม่แยกแยะคนก็จะงง???

  ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ นี้ มีแนวทาง ที่ต่างออกไปจากทักษิโนฯ,(ประชานิยม)(หรือทุนนิยมสุดขั่วที่ใช้สารเร่งโต เฉพาะที่ จึงขาดสมดุล ระหว่างการสร้างระบบนิเวสน์ใหม่แบบนักล่า(ทุนนิยม) กับวิถีชีวิตดั่งเดิม

  ถ้าจะยกตัวอย่างสั้นๆ ก็คงคล้ายๆปาหัวหนา(สุนัข) ด้วยปลากระป๋อง เป็นการใช้การตลาดแบบไดเรกเพคเกตเดียวแต่เก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ด้านฐานเสียงคะแนนต่างตอบแทน ที่เป็นพัฒนาการการต่างตอบแทนที่ใกล้กับคำว่าซื้อเสียงทางอ้อมมากที่สุด

  กับการใช้สารเร่งโตที่มุ่งเน้นภาคอุปสงค์ ที่ไม่บัลลานซ์กับอุปทาน หรือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเทียมจนถึงเกินขนาด โดยไม่เข้าใจพื้นฐานในมิติอื่นๆ เช่น การปรับตัวรับได้แค่ไหน? พรอมแค่ไหน? ที่สำคัญจะไปกระทบวิถีชีวิตดั่งเดิมไหม? เพราะจะต้องปรับตัวเองอย่างรวดเร็วตามระบบนิเวสน์ใหม่ที่ถูกออกแบบมาจากส่วนกลาง แบบเหมาเข่ง


  จากการที่เคยปลูกผักหาปลาทานเอง ก็จะต้องปรับตัวให้วิ่งไล่แย่งปลากระป๋อง หรือพฤติกรรมการบริโภคแบบม่าม่าไวไวควิก ที่เป็นสูตรสำร็จปรุงเสร็จตั้งแต่ในซอง ที่ถูกคิดว่านั้นคือการหยิบยื่นโอกาส  ที่จะได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ กว่าผักหญ้า หรือหาปลาแต่เป็นทาส ทางการตลาด(ทุนนิยม)ที่รวมศูนย์ไปยังผู้ให้ ที่ใช้วิธีเอาอัถยายซื้อขนมยาย

  ดังนั้นแนวคิดทักษิโนมิกหรือประชานิยม ที่เน้นกระตุ้นรากหญ้า แต่กลับใช้วิธีการตอบโจทย์แบบปากระป๋อง สร้างระบบนิเวสน์ใหม่แบบนักล่าเกินไปจนอาจจะไปกระทบวิถีชีวิตดั่งเดิม ความที่คิดสำเร็จมาแพคเกตเดียวรวมศูนย์ คนให้จึงได้รับเป็นกอบเป็นกำ ส่วนคนรับการเหวี่ยงแหปาสุ่มแบบนั้น

  ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมใครมีความพร้อม ตามแบบพฤติกรรมนักล่า มากกว่าคนนั้นก็ปรับตัวอยู่ได้ แล้วหวังผลว่านั้นคือการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนหรือรัปทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักหญ้า(ถ้าเปิดเป็นแต่ถ้าไม่เป็นเห็นหัวหนา(สุนัขเวลาโดนปลากระป๋องปาหัวไหม?


  แรกตื่นเต้นกับการให้ต่อมาแหยงๆ สุดท้าย วิ่งหนีโกยแนบเลยเลยตัวอย่างรูปธรรมคือปัญหาภาคใต้)  แต่เราคิดหวังผลเลิศที่สอดคล้องกับช่วงแรกๆที่ทุนนิยมถูกปลุก ที่ต้องใช้ทรัพยากรคน ขับเคลื่อนทุนนิยม ในยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม ที่มองคนคือเครื่องจักรทางการผลิต(แต่เราทำได้ฉาบฉวยกว่านั้นเยอะแถมไปหวังผลเลิศแบบนั้น)

  เพราะการใช้สารเร่งโตเฉพาะส่วน มันจึงขาดสมดุลในภาคอื่น เช่นสังคมผมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร หรือเหยื่อทางการตลาด สำหรับนักล่าทุนนิยมที่ใช้โอกาสแบบนั้นวางแผนอย่างแยบยล

  เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เป็นแนวทางพระราชดำรัช ที่สะท้อน ให้เห็นภาพ อีกด้านที่เราละเลยไป นั้นคือตัวตน วิถีชีวิต ดั่งเดิม ที่มีความต่างไปตามแต่และภูมิภาค  แนวคิดที่จะเริ่มต้นจากระดับปัจเจก มาสู่อัตลักษณ์ นั้นคือ"ความพอเพียง"

  (ตามแนวทางพระราชดำรัชเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อว่าคำว่าเศรษฐกิจที่เติมเข้ามาผิดหลักภาษาที่เจตนาแบบนั้น เพราะจังหว่ะวิฤตเศรษฐกิจพอดี) คำว่า"เศรษฐกิจพอเพียง"นี้จึงพึ่งมาในปี 40 แต่แนวคิดลักษณะนี้(ความพอเพียง) ที่เป็นแนวทางวิถีพุทธ หรือวิถีชีวิตดั่งเดิมที่สะท้อนตัวตนแบบเรา

  ดังนั้นการจะปรับตัวตน ให้ตัวเราสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก (โลกาภิวัฒน์)ที่เรา ไม่ได้ออกแบบระบบนิเวสน์นี้โดยลำพัง  แต่เราต้องอยู่กับธรรมชาติความต่างตรงนี้ให้ได้ให้ มัชฉิมาทาง ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ตามปรัชญาแห่งพุทธ

  จึงต้องกลับมาหาตัวตนของเรา ให้เจอ ดังนั้นภาคการเกษตร คือตัวตนในวิถีชีวิต ดั่งเดิมที่มีวิวัฒนาการผ่านสังคมผ่านประวัติศาสตร์มายาวนาน  แม้โครงสร้างทางเศรษฐกิจเราตอนนี้ ของเราจะพึ่งภาคอื่นๆหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ในตัวเลขทางเศรษฐกิจในมูลค่าที่สูงกว่าภาคเกษตร แต่นั้นคือภาคปฎิบัติสำหรับการปรับตัวให้อยู่กับระบบนิเวสน์โลกหรือสังคมโลก อย่างมีภูมิคุ้มกัน(บางที่ความแข็งแรงในขนาดเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือก็สร้างภูมิคุ้มกันได้ในสัดส่วนอาจจะมากกว่าโดเดี่ยวสมถะ"พอเพียง"มิติเดียวได้


  ดังนั้นทุกหนึ่งคือในนั้น ถ้าเราจะมุ่งเน้นเฉพาะทำมาหากินหรือเร่งGDP ให้หมุนไปแบบเครื่องจักรทางทุนนิยม จนลืมตัวตนความเป็นมนุษย์ หรือตัวตนในจิตวิญานวิถีชีวิต  มันก็จะไม่โตในพื้นฐานตัวตนของเราที่เข้มแข็ง ในขณะเดียวกัน เราจะเอาเฉพาะตัวตนของเรายืนยัน เฉพาะความเป็นอัตลักษณ์ไทย จนสุดโต่งลงทางแคบ หรือหนีความจริงโลกเกินไป ก็เหมือนลูกแกะหลงฝูงแถมหยิ่งพยองตัว(แบบหม่อมอุ๋ย) บางทีนั้นอาจจะเป็นการกำหนดสถานะภาพเหยื่อในระบบให้ตัวเอง

  แบบนั้นก็จะเป็นอัตตาที่มากกว่าอัดตา เพราะเราจะปิดทวารการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของโลก อย่างขาดความ"สมดุล" สอดคล้องกับระบบนิเวสน์โลก  ดังนั้นความ"สมถะ"(พอเพียง)จึงต้องปรับให้พอดี ให้สอดคล้องกับทุกหนึ่งคือในนั้นของระบบนิเวสน์โลกหรือโลกาภิฯ)


  ไม่ใช่เอาสิ่งหนึ่งไปต้านสิ่งหนึ่งอย่างขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอีกสิ่งหนึ่งบนความเป็นหนึ่งในนั้น ที่สรรพสิ่งเกี่ยวเนื่องถึงกัน อย่างสมดุล ถ้าสิ่งหนึ่งก้าวก่ายครอบงำสิ่งหนึ่งจนเกิน"พอดี" ก็จะเกิด ระบบที่ยุ่งเหยิง (ภาษาชาวบ้านเรียกว่ามั่ว)เร่งไปสู่สภาวะของความเสื่อมขยายไปสู่การดับ

  แต่ถ้าทุกหนึ่งในนั้น เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขับเคลื่อนรัสมีเส้นรอบกรรม ลงไปในระบบหรือวัฎฎะฯที่กำลังหมุน อย่างสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างพอดี ไม่ขัดแย้งหรือแย้งกันอย่าง"หยิ๋นกับหย๋าง" แบบคู่ต่างคู่สร้างสมดุล ไม่ใช่แบบ คู่"ห้อย" กับ"โหน" คู่น้อง"บรร"กับพี่"ไร" จนถึงน้อง"จัญกับพี่"ไร" ที่ถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างรู้หน้าที่ หรือรักษ์สิทธิฯดูแลหน้าที่ตรวจสอบกันเอง ไม่ปล่อยปละละเลยให้เขาต้มกบเราแบบนี้ สองคำก็จะน่ารักสมวัย ไม่มาสมาตรชนสนธิเพิ่ม จนบ้านเมืองวิกฤตหนักขนาดนี้???

  จากคุณ : ขอชื่ออะตอม - [ 4 มี.ค. 50 18:53:20 A:124.121.56.53 X: ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom