Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  !!สุริยะใส!! นักประชาธิปไตยกำมะลอ จริงหรือ ? หรือเพราะโกรธแค้นของพวกที่ไม่ชอบ

  สุริยะใส” นักประชาธิปไตย
  สุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน มีบทบาทที่โดดเด่นในการชุมนุมประท้วงขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หากย้อนดูประวัติของสุริยะใส กตะศิลา เด็กชายขอบ รูปอาจจะไม่ชั่วแต่ตัวดำ วัย 30 ต้นๆ คนนี้ ถือว่า เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนตัวยงพอสมควร สุริยะใส เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษ เกิดที่ตำบล เมืองแคน อำเภอ ราษีไศล หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมที่ศรีสะเกษ ได้เดินทางเข้ากรุงเทพ ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสาธารณสุข เป็นนิสิตรุ่น KU 51 ปัจจุบัน ศึกษาในระดับปริญญาโท เคยสอบเข้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต แต่สอบไม่ผ่าน จึงหันไป เข้าศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แทน แต่ก็เรียนไม่จบ เนื่องจากไม่ยอมทำวิทยานิพนธ์ด้วยความเป็นเด็กบ้านนอก เห็นวิถีชีวิตความยากลำบากของชาวต่างจังหวัด และเห็นชาวบ้านถูกข้าราชการรังแก โดยเฉพาะกรณีเขื่อนราษีไศย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเกิดของตัวเอง ทำให้สุริยะใส เป็นคนที่มีมุมมองค่อนข้างแปลกแยกจากนิสิตทั่วไป และค่อนข้างแหลมคมในเรื่องของความยุติธรรม สมัยเป็นนิสิต สุริยะใส เป็นนักกิจกรรมตัวยง เข้าชมรมสาธารณสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเข้าคลุกคลีกับรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขาสหพันธ์นิสิตนักนักศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งสุริยะใสทำหน้าที่คอยติดสอยห้อยตามช่วยหยิบโน่นหยิบนี่ แล้วแต่ใครจะใช้ไหว้วาน
  และด้วยความที่คลุกคลีใน สนนท.อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการสืบทอดตำแหน่งหลังจากรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยจบการศึกษา โดยเข้ารับช่วงเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) สมัยเป็นนักศึกษาปี 2537/2538 ด้วยความเป็นนักกิจกรรม ทำให้แฟนสาวร่วมสถาบันทนสภาพไม่ไหว ต้องบอกเลิกไปในที่สุด
  ในสมัยเรียนหนังสือ สุริยะใส ยังมีบทบาทสำคัญในการคัดค้านการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีบทบาทในการเคลื่อนไหว กรณี สปก.4-01 และการเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญปี 2540 สุริยะใสค่อนข้างจะได้รับการยอมรับจากทีมงาน โดยเฉพาะการเข้าร่วมกลุ่มกับสมัชชาคนจนในการเรียกร้องเรื่องสิทธิที่ดินทำกิน ทำให้เข้าได้รับการชักชวนเข้ามาทำงานในตำแหน่งรองเลขาธิการ ครป. ก่อนจะขยับขึ้นมาเลขาธิการ ครป. ความเป็นนักเคลื่อนไหวของสุริยะใส ทำให้เขาเคยต้องคดี ตกเป็นจำเลยที่ 9 กรณีพล.ต.ท.เสรี เตมียะเวช ยื่นฟ้องหนังสือพิมพ์ข่าวสด และพวกจำนวน 9 คน ซึ่งมีนายคนิน บุญสุวรรณ เป็นจำเลยที่ 8 และนายสุริยะใส กตะศิลา รองเลขาธิการ ในข้อหา หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเสนอข่าว แต่แล้วบทบาทการเป็นนักเคลื่อนไหวของสุริยะใส เริ่มแปรเปลี่ยนกลายเป็นนักต่อต้านและล้มล้างระบอบประชาธิปไตย เมื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแกนนำ "พันธมิตรกู้ชาติ" กับนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อขับไล่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะสุริยะใส อาจจะลืมไปว่า การออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น แท้จริงแล้ว สุริยะใส มีสิทธิ์ มีเสียง และมีความเหมาะชอบธรรม ตามระบอบประชาธิปไตยสมมากน้อยแค่ไหน ในการเคลื่อนไหวประท้วงนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะหากตรวจสอบการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียสิทธิ ตามมาตรา 68 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะพบว่า สุริยะใส เป็นบุคคลเป็นผู้เสียสิทธิ ไม่ได้ไปใช้สิทธิการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นสุริยะใส กตะศิลา เลขประจำตัวประชาชน : 3-3309-00541-05-1 เลขรหัสประจำบ้าน : 33090050480 เขต : 9 หน่วย : 11 สำนักทะเบียน : อำเภอราษีไศล ที่อยู่ : ตำบล เมืองแคน อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า เป็นบุคคลเป็นผู้เสียสิทธิ เป็นสุริยะใส กตะศิลา ที่มีตำแหน่งเลขาธิการครป. ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เป็นสุริยะใส กตะศิลา ที่เข้าไปเป็นหนึ่งในแกนนำ"พันธมิตรกู้ชาติ" ร่วมกับองค์กรต่างๆ อีก 11 แห่ง ซึ่งเป็นการรับไม้ต่อจากนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการมาอีกที เพื่อขับไล่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และเป็นสุริยะใส กตะศิลา คนเดียวกับที่ถูกตั้งกระทู้ในเวบไซต์ www.manager.co.th ซึ่งเป็นเวบไซต์ของสนธิ ลิ้มทองกุล และถูกคนวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายความเห็นกรณี ในประเด็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ถูกเวบมาสเตอร์ ซึ่งเป็นทีมงาน www.manager.co.th ลบทิ้งไปจนหมดสิ้น การที่สุริยะใส ไม่ไปไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุผลของการไม่ไปใช้สิทธิ เท่ากับว่า สุริยะใส จะต้องเสียสิทธิ 8 ประการ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง คือ 1. สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 2.สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 3.ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 4.ร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 5.เข้าชื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย6.เข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 7.เข้าชื่อให้ ส.ว.ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง และ 8.เข้าชื่อให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พูดง่ายๆ ก็คือ สุริยะใส ไม่มีสิทธิที่จะร้องคัดค้าน หรือเข้าชื่อถอดถอน หรือขับไล่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้ง เหมือนที่สุริยะใสกำลังทำอยู่ในตอนนี้ เพราะพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการเลือกตั้งของประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ตามวิถีทางประชาธิปไตย สุริยะใส ซึ่งไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จึงไม่อาจร้องหาความชอบธรรมใดๆ ในการขับไล่นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ การที่สุริยะใส ยังคงออกมาร้องแรกแหกกระเชอ ขับไล่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยที่ตัวเองไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 เท่ากับว่าสุริยะใส ไม่เดินตามกรอบรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะไม่เดินตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยแล้ว ยังถือว่าไม่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากสุริยะใส มีตำแหน่งเป็นถึงเลขาธิการ ครป. ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน แต่กลับไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเสียเอง การที่สุริยะใส ยังคงนั่งในตำแหน่งเป็นเลขาธิการ ครป. ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านรณรงค์ประชาธิปไตย แต่กลับไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเสียเอง จึงค่อนข้างจะขัดกับหลักจริยธรรมและคุณสมบัติ ของคนที่อยู่ในตำแหน่งเป็นเลขาธิการครป. โดยสิ้นเชิง และจะว่าไปแล้วสุริยะใสจึงไม่เหมาะสม ด้วยประการทั้งปวงที่จะนั่งในตำแหน่งเลขาธิการ ครป. หรือว่าสุริยะใส เป็นได้แค่นักประชาธิปไตยกำมะลอ"


  ที่มา www.mthai.com
     http://webboard.mthai.com/58/2007-12-28/362604.html

   
   

  จากคุณ : atiwit26 - [ 2 ม.ค. 51 16:34:09 A:10.7.51.253 X:202.28.180.130 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom