Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
เครดิตภาษีเงินปันผล คือ การขอเงินภาษีที่จ่ายเกินไว้คืน  

อ่านกระทู้เรื่องเครดิตภาษีแล้ว ลองเซิจดู เจอตัวอย่างดังนี้ครับ

เงินปันผลที่ได้รับ 70,000 บาท (1)
หักภาษี ณ.ที่จ่าย 10% 70,000 x 10% = 7,000 บาท (2)
เงินปันผลรับจริง (1) – (2) 70,000 – 7,000 = 63,000 บาท (3)
ขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 70,000 x 3 / 7 = 30,000 บาท (4) *, **

ภาษีที่ถูกหักไว้ทั้งสิ้น (2) + (4) 7,000 + 30,000 = 37,000 บาท (5)
หากไม่มีรายได้อื่น จะมีรายได้ (1)+(4) 70,000 + 30,000 = 100,000 บาท (6)
หักค่าลดหย่อนส่วนตัว = 30,000 บาท
รายได้เหลือหลังค่าลดหย่อน = 70,000 บาท

เงินได้พึงประเมินต่ำกว่า 80,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ***, ****

แต่เนื่องจากเงินได้จากเงินปันผลนี้ไม่ใช่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
และมียอดตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
จึงต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้ร้อยละ 0.5 ของเงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

ในกรณีนี้คือ 100,000 x 0.5% = 500 บาท (7)
ขอเงินภาษีคืนส่วนชำระเกิน (5) – (7) 37,000 – 500 = 36,500 บาท (8)


http://www.investorchart.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=investorchartcom&thispage=7&No=185507

***กรณีนี้ เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีรายได้ทางเดียว และต่ำกว่าเกณฑ์
จึงเอารายได้ปันผลกรอกไว้ใน ภงด เพื่อรับเงินภาษีคืน
จึงไม่จำเป็นต้องให้ นักแถรายใด มาแถไปว่า
"ถ้าไม่นำมารวมใน ภงด ก็ไม่มีเครดิตภาษี" อีก

---------------------------------------------------------------------------

เครดิตภาษีเงินปันผล

   เครดิตภาษี หมายความว่า  สิทธิหรือประโยชน์อันมีมูลค่าเป็นเงินที่ผู้เสียภาษีได้รับเนื่องจากได้เสียภาษีล่วงหน้าไว้แล้ว หรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว หรือได้เสียภาษีไว้ในประเทศที่ทำสัญญาว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือได้รับเครดิตภาษีมาเนื่องจากกฎหมายกำหนด (เช่น กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย) และสิทธิในเครดิตภาษีดังกล่าว ผู้เสียภาษีมีสิทธินำไปหักกลบกับจำนวนเงินภาษีที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่จะต้องชำระตามกฎหมาย และหากเครดิตภาษีมีมากกว่าจำนวนเงินภาษีที่จะต้องชำระแล้ว ผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับคืนเป็นเงินด้วย เว้นแต่จะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายความตกลงระหว่างประเทศ

---------------------------------------------------------------------------

จากที่เน้นไว้ ยิ่งเห็นชัด ว่าเป็นส่วนที่จ่ายเกินไว้จึงขอคืนได้
ไม่ใช่แค่ส่วนลดของการซ้ำซ้อน เพราะถ้าเป็นส่วนลด จะขอคืนเป็นเงินสดไม่ได้
เวลาที่คิดภาษีปลายปี เมื่อมีภาระภาษี ก็เอาที่จ่ายเกินไว้ มาหักจากยอดที่ต้องจ่าย เท่านั้นเอง1. มี "นักแถตัวพ่อ" บอกไว้ว่า เงินภาษีที่บริษัทจ่ายไป ไม่น่าสามารถนำมากล่าวอ้างได้ว่า เป็นเงินที่ผู้ถือหุ้นจ่าย

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า เงินภาษีที่บริษัทจ่าย ผู้ถือหุ้นสามารถจะไปขอคืนได้
ถ้าเงินภาษีที่บริษัทจ่ายไปไม่ใช่ภาษีของผู้ถือหุ้น(ตามกฎหมาย) แล้ว
ผู้ถือหุ้นไปขอเงินส่วนนี้คืนได้อย่างไร?????
(จากตัวอย่าง บรรทัดสุดท้าย เขียนไว้ชัดเจน ว่าขอเงินภาษีคืนส่วนชำระเกิน)
ดังนั้นถึงบริษัทจะเป็นผู้จ่ายภาษี ก็เป็นเงินของผู้ถือหุ้นอยู่ดี


2. มี "นักแถตัวพ่อ" บอกไว้ว่า เงินเครดิตภาษีเป็นแค่ส่วนลดไม่มีการจ่ายจริง ใช้ได้แค่ลดหย่อน
แต่จากตัวอย่างจะเห็นได้ชัดว่า ผู้ถือหุ้นไปรับเงินจากกรมสรรพากร ไม่ได้เอาไปหักลดจากภาษีแต่อย่างใด
แบบนี้จะเรียกว่า เป็นส่วนลดการจ่ายภาษีซ้ำซ้อนได้อย่างไร ในเมื่อไม่มีการจ่ายภาษีซ้ำซ้อน
บริษัทจ่าย 30% ส่วนผู้ถือหุ้นโดนหัก 10%
ผู้ถือหุ้นขอคืนได้ทั้งหมด แสดงว่าส่วนนี้ไม่ได้ซ้อนกัน
(ถ้าซ้อนจะต้องขอคืนได้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งหมด)

จากคุณ : ดาวเหิน
เขียนเมื่อ : 25 ก.พ. 53 22:44:33 A:112.143.15.249 X:
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com