Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ระบบยุติธรรมของไทยเป็นอะไรไปแล้ว ติดต่อทีมงาน

3 แม่ลูกขายซีดีเก่า ติดคุก 3 ปี แต่ขับรถประมาทคนตาย 9 ศพ ติดคุก 2 ปีรอลงอาญา ประเทศไทยเราควรมีระบบทวนสอบความสามารถของผู้ที่อยู่ในระบบยุติธรรมแล้วหรือยัง ควรจะทวนสอบทุกๆ 5 ปี พวกแก่กระโหลกกระลาหลงๆลืมๆก็โละทิ้งบ้าง พวกสอบไม่ผ่านก็ให้ลงมานั่งเก้าอี้โรงเตี้ยมแทน เผื่ออะไรๆจะดีขึ้นบ้าง

จากคุณ : vee_38
เขียนเมื่อ : 31 ส.ค. 55 22:18:50 A:125.25.182.203 X: