จิตร ภูมิศักดิ์ ฮีโร่ที่ไม่ฮิต สำหรับหนุ่มสาว ยุคนี้

  จิตร ภูมิศักดิ์ เกิดวันที่ 25 กันยายน 2473 เดิมชื่อ สมจิตร เกิดที่ตำบลประจันตคาม ปราจีนบุรี จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย......

  จิตรมีวี่แววเป็นนักคิดตั้งแต่เรียนหนังสือในรั้วมหาวิทยาลัย ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ดร.วิลเลี่ยม เจ เก็ตนีย์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายภาษาโบราณตะวันออกและ ศาสตราจารย์พระยาอนุมาราชธน ทำให้แตกฉานทั้งภาษาไทยและภาษาเพื่อนบ้าน.....

  จิตรเป็นสาราณียกรของหนังสือจุฬาลงกรณ์ ฉบับ 23 ตุลาคม ปีนั้น ทำให้หนังสือเล่มนี้ มีสาระแหวกแนวจากแบบฉบับทุกปีที่กล่าวถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความภาคภูมิใจ น้องพี่สีชมพู ไปพูดถึงความเดือดร้อน ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมระหว่างฝ่ายปกครองประเทศ เผด็จการทหารและประชาชน จึงไม่เป็นที่พอใจคนในรั้วมหาวิทยาลัย และถูกมาตราการ "โยนบก" ของกลุ่มนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จนได้รับบาดเจ็บ......

  หลังจากจบการศึกษาแล้ว จิตรได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนิสิตนักศึกษาที่รักระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ จนถูกรัฐบาลเผด็จการทหารในขณะนั้น จับกุมข้อเป็น "คอมมิวนิสต์" ถูกจำคุกในลาดยาว เป็นเวลา 6 ปี.....
  ในระหว่างที่ถูกจำคุกอยู่ จิตร ได้ศึกษาต่อเนื่องและได้ผลิตผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผลงานชั้นเยี่ยมคือ "ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อ ชนชาติ"........

  หลังจากถูกปล่อยตัวแล้ว จิตร ภูมิศักดิ์ ได้เข้าร่วมขบวนการกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทางอิสาน ด้วยเหตุผลต้องการเห็นการปกครองอยู่ในเผด็จการทหาร ประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่าง ได้รับการกดดัน ทำร้าย หรือถูกกุมขัง ......
  จิตร อยากเห็นการปกครองแบบประชาธิปไตย สังคมที่เป็นธรรม จึงเข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการกับพรรคคอมมิวนิสต์ เผื่อว่าจะได้เสนอแนวความคิดของตนเองให้กับพรรคได้......

  วันนี้ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้เสียชีวิตไปแล้ว ณ ชายป่าบ้านหนองกุง สกลนคร เมื่อวันที่ 5 พฤกษภาคม 2509 ประวัติและผลงานของเขา เป็นที่ยอมรับในวันเวลาต่อมา โดยเฉพาะช่วงเวลา หลัง 14 ตุลาคม 2516 ในฐานะนักคิด นักวิชาการ นักภาษาศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักปฎิวัติเพื่อให้สังคมไทยดีกว่าที่เป็นอยู่.....

  วันนี้อีกเหมือนกัน ชื่อของ จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นชื่อที่หนุ่มสาวในรั้วมหาวิทยาลัย ที่มุ่งกิจกรรมบันเทิง สังคมทุนนิยมของผู้มีโอกาสเหนือกว่าประชาชนทั่วไป ......
  ถามถึงด้วยความสงสัยว่า จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นใครกันน่ะ.....question

  จิตร ภูมิศักดิ์ ได้รับการกล่าวขานใน รดน. เป็นระยะ ด้วยความยกย่องและศรัทธา แต่ก็อีกเหมือนกัน บางครั้งก็มีผลกระทบกลับในทางกล่าวหาและกล่าวร้าย เช่นกัน.....
  ผมนำเรื่องราวบางส่วนของ "จิตร ภูมิศักดิ์" มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง จะถูกละเลงไปในทางร้ายอีกครั้งกระมั่ง........


  ปล. ข้อมูลบางส่วนจาก "ฮีโร่ที่ไม่ฮิต จิตร ภูมิศักดิ์" ของ ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ "จุดประกาย" กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันนี้..

  จากคุณ : ปุถุชน - [ 18 ธ.ค. 46 09:47:16 ]