CafeTech-ExchangePantip MarketChatTrendyMobilePantown


  กระทู้นี้ ทรท. ไม่กล้าอ่าน....การเมืองที่ไม่ใช่เงินเป็นใหญ่..

  นำเสนอโดย คณะทำงานเครือข่ายการเมืองของพลเมือง ร่วมกันคณะทำงานเครือข่ายยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะความยากจน....ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของสถาบันดังต่อไปนี้

  1. สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
  2. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  3. วิทยาลัยเพื่อการจัดการทางสังคม
  4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  6. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
  7. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
  8. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
  9. สถาบันพระปกเกล้าฯ
  10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ...............................................................
  การเมืองใหม่ ที่ไม่ใช่เงินเป็นใหญ่

  การเมืองแบบเก่า ๆ ที่ใช้เงินเป็นใหญ่แก้ปัญหาของประเทศ และของโลกไม่ได้แล้ว โลกจึงตกอยู่ในสภาพโกลาหล (chaos) มากยิ่งขึ้นทุกที จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจสภาพโกลาหลที่กำลังเกิดขึ้น จึงจะเข้าใจว่า "การเมืองใหม่" คืออะไร มิฉะนั้นเราจะคิดถึงการเมืองในรูปเก่า ๆ และไม่มีทางออกจากวิกฤต

  1. อุกกาบาตใหญ่ 2 ลูกที่กระแทกโลกให้เสียสมดุล
  โลกมีธรรมชาติที่จะรักษาสมดุล แต่บางครั้งบางคราวมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาชนโลกจนเสียสมดุล ทำให้สรรพชีวิตบนโลกสูญพันธุ์ไปเกือบหมด ดังที่ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 65 ล้านปีก่อน อันทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปพร้อมกับสรรพชีวิตอื่น ๆ เป็นอันมาก
  มนุษย์เพิ่งมีขึ้นบนโลกนี้ประมาณ 1 ล้านปีเท่านั้นเอง แต่เดิมมนุษย์ก็อยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติทั้งหลาย แต่มีสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 2 อย่างที่มีผลทำให้โลกเสียสมดุลอย่างรุนแรง เปรียบประดุจอุกกาบาต ขนาดใหญ่กระแทกโลก "อุกกาบาต" ขนาดใหญ่ 2 ลูกนั้นคือ

  """""""""การสร้างอาวุธที่มีพลังอำนาจสูง
  """""""""ทุนขนาดใหญ่

  (1) การสร้างอาวุธที่มีพลังอำนาจ (พลานุภาพ) สูง เมื่อชาวยุโรปค้นพบวิทยาศาสตร์ประมาณ 5 ศตวรรษก่อน แล้วเอาความรู้ที่ได้มาสร้างอาวุธที่มีพลังอำนาจสูง เช่น เรือรบ ปืนใหญ่ โลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การที่มีเรือรบขนาดใหญ่ที่ทำด้วยเหล็กที่สามารถวิ่งไปได้ทั่วโลก ปืนใหญ่ที่มีอำนาจการทำลายได้ในระยะไกล และปืนกลที่สามารถฆ่าทหารทั้งกองพันได้ เหล่านี้เป็นอำนาจทำลายรุนแรงที่มนุษย์ไม่เคยมีมาก่อน
  คนส่วนน้อยที่มีอำนาจทำลายสูงได้ใช้อำนาจนั้นกระทำกับคนส่วนใหญ่ทั่วโลก โดยไล่เข่นฆ่าชาวพื้นเมืองยึดบ้านเล็กเมืองใหญ่เพื่อแย่งชิงทรัพยากรของเขา พลังอำนาจอาวุธอันมหาศาลของคนผิดขาวได้ก่อให้เกิดการเสียสมดุลหมดทั้งโลก และปูพื้นฐานไปสู่ทุนขนาดใหญ่

  (2) ทุนขนาดใหญ่ ทุนขนาดใหญ่เป็นของไม่เคยมีมาในโลก การมีเงินขนาดหมื่นล้น แสนล้าน ล้านล้าน ล้านล้านล้าน ... ตัวเลขเหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราสามารถเติมศูนย์เข้าไปหลังตัวเลขได้เรื่อย ๆ เช่น 100000000000000000000.....................................................
  ทรัพยากรในโลกมีที่สิ้นสุด (Finite) แต่ความใหญ่ของเงินไม่มีที่สิ้นสุด (infinite) เงินจึงเป็นสิ่งสมมุติที่เป็นมายาคติ แต่อาศัยอำนาจหนุนหลัง และเกิดเป็นอำนาจที่ใหญ่โตมโหฬารที่โลกไม่เคยมีมาก่อน อำนาจเงินหรือธนานุภาพได้ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างรุนแรงทั้งระหว่างปัจเจกชนและระหว่างประเทศ อำนาจเงินขนาดใหญ่ได้ทำลายสิ่งที่มนุษย์เคยยกย่องว่ามีคุณค่า เช่น ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำลายสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ
  ทั้งพลานุภาพและธนานุภาพได้ก่อให้เกิดการเสียสมดุลของโลกอย่างรุนแรง และนำไปสู่สภาพโกลาหลที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

  2. ความซับซ้อนของสังคมสมัยใหม่ กับความล้มเหลวของการเมืองเก่า
  สังคมสมัยใหม่เชื่อมโยงกันอย่างสลับซับซ้อนทั้งโลก ข้อมูลข่าวสาร ธุรกิจ และการเงิน ที่เชื่อมโยงติดต่อถึงกัน ทำให้สังคมเป็นระบบที่ซับซ้อน (Complex System) ในระบบที่ซับซ้อน ที่เงินและข้อมูลข่าวสารเคลื่อนด้วยความเร็วของแสง ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงผันแปรกะทันหันอย่างทำนายล่วงหน้าไม่ถูก เกิดความโกลาหลอย่างควบคุมไม่ได้มีปัญหาเชิงโครงสร้างที่แก้ไขได้ยากหรือแก้ไขไม่ได้เลย เช่น

  ................ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยขยายใหญ่ขึ้น
  ................ความไม่เป็นธรรมทางสังคม
  ................การทำลายสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
  ................การทำลายวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ
  ................วิกฤตการณ์ทางสังคมและพยาธิสภาพทางสังคม เช่น ความแตกสลายทางสังคม (social disintegration) ยาเสพติด ความรุนแรงต่าง ๆ

  ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยากต่อการเข้าใจและการแก้ไข ไม่มีรัฐบาลใดสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
  สถาบันต่าง ๆ ทางสังคมอ่อนแอเกินที่จะแก้ปัญหาในสังคมที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้ สถาบันต่าง ๆ ที่อ่อนแอคือ
  ................สถาบันทางการเมือง
  ................สถาบันทางราชการ
  ................สถาบันทางการศึกษา
  ................สถาบันทางธุรกิจ
  ................สถาบันทางศาสนา

  ในเมื่อปัญหายาก แต่เครื่องมือแก้ปัญหาขาดสมรรถนะ ปัญหาจึงสะสมเพิ่มพูนไปสู่สภาวะวิกฤต "การเมืองใหม่" ต้องสามารถแก้ปัญหายาก ๆ ได้ด้วย ไม่ใช่พูดแต่เรื่องใครมีอำนาจเท่านั้น แต่ต้องเป็นอำนาจที่มีสมรรถนะในการแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน

  จากคุณ : Can - [ 3 ม.ค. 48 02:46:06 A:202.5.88.149 X: TicketID:014491 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป