Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
+•+• ทริปล่า ฝัีนสุดขอบฟ้า แชงกรีล่า... ชายขอบทิเบต +•+• ติดต่อทีมงาน

แชงกรี-ล่า ...

ชื่อนี้ปรากฏครั้งแรกในหนังสือ Lost Horizon หรือ ลับฟ้าปลายฝัน  อันโด่งดังของ Jame Hilton
      
ถูกกล่าวถึงในฐานะ

ดินแดนแห่งความสวยงาม ...
ดินแดนลี้ลับ..
ดินแดนแห่งสันติสุข .. 
ดินแดนที่ผู้คน เกือบจะมีชีวิตเป็นอมตะ  และดำรงตนแห่งสมณะเพศตามความเชื่อแบบทิเบต

แท้จริงแล้ว ดินแดนนี้ อยู่แห่งหนใด ไม่มีใครสามารถระบุตำแหน่งได้แน่ชัด 

หลากหลายประเทศ แถบภูเขาหิมาลัย  ก็อ้างว่า จริงๆ แล้วแชงกรี-ล่า อยู่ในดินแดนของประเทศตัวเอง

แต่ทางจีน ได้ชิงระบุว่า แชงกรี-ล่า  แท้จริงแล้ว คือดินแดน บริเวณ เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต "ตี๋ชิ่ง" 

ซึ่งเป็นเขตการปกครองที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ฝืนเดียวกับเขตทิเบต  "หลังคาโลก" ของโลกเรา

สถานที่แห่งนี้ มีความสงบ ..

ลี้ลับ...

สวยงาม..


 และที่สำคัญ  ดินแดนแห่งนี้คือ "ความฝัน" ของผมครับ


 ในเมื่อโอกาสมา .. เงินพอมี.. เวลาพอได้ ... ร่างกายพอไหว...  จะไม่ไปได้อย่างไร  ครั้งนี้ เราจะไปตามฝัน พาเจ้ามอไซค์ เพื่อนรักของผม ไปเหยียบผืนแผ่นดินลี้ลับนี้กัน  ....    +•+•++•+•++•+•++•+•++•+•++•+•+

 
 

จากคุณ : เตี้ย ล่ำ ดำ แก่
เขียนเมื่อ : 22 เม.ย. 55 21:35:10