CafeTech-ExchangePantip MarketChatTrendyMobilePantown


  Spec ของแบตเตอรี่รถยนต์ที่ควรรู้ และขอข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์

  สวัสดีครับ

  ผมเข้ามาในรัชดาได้ไม่นาน และเห็นพอมีกระทู้เกี่ยวกับแบตฯรถยนต์อยู่บ้าง เลยอยากอธิบายความหมายของ Specification ต่างๆของแบตฯรถยนต์ให้เพื่อนชาวรัชดาที่ยังไม่รู้ได้ทราบครับ (หวังว่าคงไม่ได้เอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะครับ)

  Spec ที่บอกค่าต่างๆของแบตเตอรี่รถยนต์ โดยมากสามารถดูได้จากสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนตัวแบตฯ อาจมีไม่ครบทุกอย่าง แต่น่าจะมีอย่างน้อย 1 อย่างดังนี้ครับ

  - A-H (Ampere-Hour) : หรือแอมป์ที่เราเห็นบ่อยๆ มีหน่วยเป็นแอมป์แปร์-ชั่วโมง คือค่าที่แบตฯที่ชาร์จเต็ม 100% ที่อูณหภูมิ 26.7 องศาเซลเซียส จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ออกมาในระยะเวลา 20 ชั่วโมง ก่อนที่แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตฯจะลดลงถึงระดับต่ำกว่า 10.5 โวลท์ เช่น - แบตฯที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ชั่วโมง โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ ที่ 4 แอมป์ ก่อนที่แรงดันลดลงถึงระดับต่ำกว่า 10.5 โวลท์ ก็คืิอแบตฯขนาด 80 แอมป์-ชั่วโมง (20x4 = 80) หากจ่ายได้นานกว่าเช่น 25 ชั่วโมงก็แบตฯ 100 แอมป์ครับ

  - RC (Reserve Capacity) : มีหน่วยเป็นนาที คือกำลังไฟสำรองที่แบตฯจ่ายออกมาไ้ด้ โดยที่ระบบไฟชาร์จไม่ได้ทำงานครับ (รถดับ หรือไดชาร์จบกพร่อง) โดยวัดจากการดึงกระแสไฟคงที่ ที่ 25 แอมป์ ที่อูณหภูมิ 26.7 องศาเซลเซียส จนกระทั่งแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตฯลดลงถึงระดับต่ำกว่า 10.5 โวลท์ เช่น - แบตที่มีค่า RC = 100 ก็จะต้องสามารถจ่ายกระแสไฟได้ 100 นาทีที่กระแสโหลด 25 แอมป์ก่อนที่แรงดันจะตกลงมาต่ำกว่า 10.5 โวลท์

  - CCA (Cold Cranking Amperes) : มีหน่วยเป็นแอมป์ ก็คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของแบตฯที่ชาร์เต็มจ่ายได้ ที่อูณหภูมิ -28.8 องศาเซลเซียส (บรื้อส์.ส ส..) เป็นเวลา 30 วินาที โดยที่แรงดันไฟฟ้ที่ขั้วแบตฯต้องไม่ตกลงมาต่ำกว่า 7.2 โวลทฺ์ ในประเทศอเมริกาใช้ค่านี้เป็นมาตรฐานใรการ Rated แบตฯ และไม่ยอมรับการ Rated แบบ  A-H กับ RC แล้วยกเว้นแบตฯที่ติดมากับรถนำเข้า และค่านี้ยังเป็นมาตรฐานสำหรัยแบตฯแบบ Low maintenance ด้วย แต่ค่านี้ไม่เหมาะกับเมืองร้อนเช่นประเทศไทยครับ ตัวอย่าง เช่น - CCA 550 ก็จ่ายกระแสได้ 550 แอมป์ที่ -28.8 องศาเซลเซียส ได้อย่างน้อย 30 วินาที โดยที่แรงดันไฟฟ้ที่ขั้วแบตฯต้องไม่ตกลงมาต่ำกว่า 7.2 โวลทฺ์

  - CA (Cranking AMP Rating) : อันนี้คล้ายกับ CCA ครับ เพียงแต่วัดกันที่อูณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ณ จุดเยือกแข็งพอดี อย่างอี่นเหมือนกันครับ เหมาะกับประเทศไทยมากกว่าค่าอี่น ตัวอย่าง เช่น - CA 650 ก็จ่ายกระแสได้ 650 แอมป์ที่ 0 องศาเซลเซียส ได้อย่างน้อย 30 วินาที โดยที่แรงดันไฟฟ้ที่ขั้วแบตฯต้องไม่ตกลงมาต่ำกว่า 7.2 โวลทฺ์

  ขอขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และหากใครมีคำถามเพิ่มเติม ฝากไว้ได้นะครับ เผื่อผมตอบได้ หากไม่ได้ก็อาจมีคนอื่นช่วยตอบครับ

  ถ้าพอมีเวลาขอความกรุณาช่วยตอบคำึถามที่ผมฝากไว้ใน ความคิดเห็นที่ 1 ด้วยครับ (book mark ไว้ก่อนพรุ่งนี้มาตอบก็ได้ครับ)

  จากคุณ : Craftsman - [ 22 ส.ค. 47 23:19:11 ]