Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  สำนักวัดพระธรรมกาย เผยแพร่คำสอนคลาดเคลื่อนไปจากหลักพระพุทธศาสนา

  1. สอนว่านิพพานเป็นอัตตา
           
  2. สอนเรื่องธรรมกายอย่างเป็นภาพนิมิต และให้มีธรรมกาย ที่เป็นตัวตนเป็นอัตตา
     ของพระพุทธเจ้ามาก มายหลายพระองค์ ไปรวมกันอยู่ในอายตนนิพพาน
           
  3. สอนเรื่องอายตนนิพพาน ให้เข้าใจผิดต่อนิพพาน เหมือนเป็นดินแดนที่จะเข้าสมาธิ
     ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ ถึงกับมีพิธีถวายข้าวพระ ที่จะนำข้าวบูชาไปถวายแด่พระพุทธเจ้า
     ในอายตนนิพพานนั้น

             
  คำสอนเหล่านี้ ทางสำนักสายวัดพระธรรมกายคิดขึ้นใหม่ เป็นของนอกธรรมนอกวินัย
  ของพระพุทธเจ้า แต่แทนที่จะสอนไปตามตรงว่าเป็นลัทธิของครูอาจารย์ ทางวัดพระธรรมกาย
  กลับพยายามนำเอาคำสอนใหม่ของ ตนเข้าใส่แทนที่หลักคำสอนเดิมที่แท้ของพระพุทธศาสนา
  ยิ่งกว่านั้นเพื่อหาทางให้ลัทธิของตนเข้าแทนที่พระธรรมวินัยได้สำเร็จสำนักวัด
  พระธรรมกายยังได้เผย แพร่เอกสาร ที่จ้วงจาบพระธรรมวินัย
  ชักจูงให้คนเข้าใจผิด สับสน หรือแม้แต่ลบหลู่พระไตรปิฎกบาลี ที่เป็นหลัก
  ของพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น
         
  - ให้เข้าใจว่าพระไตรปิฎกบาลี บันทึกคำสอนไว้ตกหล่น
  หรือมีฐานะเป็นเพียงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เชื่อ
  ถือหรือใช้เป็นมาตรฐานไม่ได้
             
  - ให้นำเอาพระไตรปิฎกฉบับอื่นๆ เช่น พระไตรปิฎกภาษาจีน
  และคำสอนอื่นๆ ภายนอกมาร่วมวินิจฉัย พระพุทธศาสนาเถรวาท
             
  - ให้เข้าใจเขวไปว่าหลักการของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องอภิปรัชญา
  ขึ้นต่อการตีความ และความคิดเห็น ตลอดจนการถกเถียงทางวิชาการ
             
  - อ้างนักวิชาการต่างประเทศ และการปฏิบัติของตน
  ดัังว่าจะใช้วินิจฉัยหลักพระพุทธศาสนาได้ ฯลฯ

             
  อีกทั้งสิ่งที่ยกมาอ้าง เช่น คัมภีร์ของมหายาน
  และทัศนะของนักวิชาการตะวันตก ก็ไม่ตรงตามความ เป็นจริง
  หรือไม่ก็เลื่อนลอย นอกจากนั้น ยังนำคำว่า "บุญ"
  มาใช้ในลักษณะที่ชักจูงประชาชนให้วนเวียนจมอยู่กับการบริจาค ทรัพย์
  เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
  ชนิดที่ส่งเสริมความยึดติดถือมั่นในตัวตนและในตัวบุคคล
  อันอาจกลายเป็นแนว โน้มที่บั่นรอนสังคมไทยในระยะยาว
  พร้อมทั้งทำพระธรรมวินัยให้ลางเลือนไปด้วย
  พฤติการณ์ของสำนักวัดพระธรรมกายอย่างนี้ เป็นการจาบจ้วง ลบหลู่
  ย่ำยีพระธรรมวินัย สร้างความ สับสนไขว้เขวและความหลงผิดแก่ประชาชน
  ข้อความบรรยายต่อไปนี้ ได้เขียนไว้เพื่อเป็นทางแห่งการศึกษา
  ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
  พร้อมทั้งเป็นเหมือนคำขอร้องต่อชาววัดพระธรรมกาย
  ผู้ยังเห็นแก่พระพุทธศาสนา เมื่อรู้เข้าใจแล้ว จะได้หันมา
  ร่วมกันทำบุญที่ยิ่งใหญ่ และสนองพระคุณบรรพบุรุษไทย
  ด้วยการรักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์สืบไป


  อ้างจาก กรณีธรรมกาย

  จากคุณ : Ritti Janson - [ 15 พ.ย. 49 18:11:20 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom