Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  นิพพานของสัตว์เดรัจฉานคือ ?

  คำว่า "นิพพาน" เท่าที่มีอยู่พระไตรปิฎกจริง ๆ เท่าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกจริง ๆ, ขอให้ฟังดู

  --->อาตมากำลังยืนยันว่า เท่าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกจริง ๆ, มี ๓ ความหมาย. คำว่า "นิพพาน" นี้ มี ๓ ความหมาย :-

  +++ ความหมายที่ ๑ นิพพานของสิ่งที่ร้อน +++

  ของวัตถุที่ร้อน นิพพานของวัตถุที่ร้อน : เช่นข้าวต้มร้อน ๆ เย็นลงอย่างนี้ หรือข้าวสวยที่ร้อน ๆ คดมาจากหม้อ เย็นลงนี้ก็เรียกมันว่า  "นิพพาน".

  ---->ถ่านไฟแดง ๆ คีบจากเตามาวาง มันดำ แล้วมันเย็นลง  นี้ก็เรียกว่ามัน "นิพพาน".

  คำบาลีใช้คำว่า นิพพาน ก็แปลว่า ความที่วัตถุที่ร้อน ๆ นั้นเย็นลง วัตถุที่ร้อนหมดร้อนเรียกว่านิพพาน.

  ....................

  +++ ความหมายที่ ๒ นิพพานของสัตว์เดรัจฉาน +++

  สุนัข วัว ควาย หมู หมา กา ไก่ ช้าง ม้า อะไรก็ตามแต่  ถ้าสัตว์ตัวใดถูกมนุษย์เอามาฝึกจนหมดพยศร้ายโดยสิ้นเชิง  

  ความหมดพยศร้ายนั้นท่านเรียกว่า "นิพพาน"

  ---->นิพพานของสัตว์เดรัจฉาน คือความที่พยศร้ายดับหมดสูญสิ้นไป เรียกว่า

  ------->["นิพพานของสัตว์เดรัจฉาน"]  คือหมดพยศ.

  ..........................

  +++ความหมายที่ ๓ นิพพานของคนก็คือหมดกิเลส+++

  หมดกิเลสโดยประการทั้งปวง, หมดถึงที่สุดจริง ๆ ก็เป็นพระอรหันต์ เป็น---->"นิพพานแท้จริงและสมบูรณ์"

  หมดกิเลสตามระดับต่าง ๆ ก็เรียกว่าเป็นนิพพานในระดับต่าง ๆ ; ถ้าไม่มีกิเลสชั่วคราวก็คือเป็นนิพพานชั่วคราว. บางคราวคนเราไม่มีกิเลสเกิดขึ้นรบกวนจิตใจหรือรบกวนใครเลย ; อย่างนี้เรียกว่าเป็นนิพพานเหมือนกัน แต่เป็นชั่วคราว ไม่มีกิเลสปรากฏ แต่ประเดี๋ยวมันกลับมาอีก จึงไม่เรียกว่า นิพพานจริง เพราะไม่สมบูรณ์.

           สรุปความอีกทีหนึ่งว่า คำว่า "นิพพาน" นั้น แปลว่า ดับร้อน, หรือว่า ดับพยศ, หรือว่า ดับกิเลส

  แต่รวมความแล้วก็คือดับสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการ คือดับสิ่งที่เป็นอันตราย : ของร้อนก็เป็นอันตราย, พยศนี่ก็เป็นอันตราย, กิเลสก็เป็นอันตราย ;

  เพราะฉะนั้น ดับอันตราย นั่นแหละคือนิพพาน. แต่ว่าเราใช้คำ ๆ เดียวกันคือคำว่า นิพพานะ นิพพายติ ปรินิพพายติ แล้วแต่มันเป็นคำนาม คำคุณศัพท์ คำกิริยา ; แต่คำเหล่านั้นคือคำว่า นิพพาน.

  **************************************************************************************
  +++คำถามก็คือ+++
  1. คำว่า "นิพพานของวัตถุที่กำลังร้อนก็คือหมดร้อน" ในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้หรือไม่ครับ ?


  2. คำว่า "นิพพานของสัตว์เดรัจฉานก็คือหมดพยศที่เป็นอันตราย" ในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้หรือไม่ครับ ?

  3. คำว่า "นิพพานแท้จริงและสมบูรณ์" กับนิพพานที่ไม่แท้จริงคือนิพพานในสัตว์เดียรัจฉานมีด้วยหรือครับคำว่า "นิพพานที่ไม่สมบูรณ์" ในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้หรือไม่ครับ ?

  4. หลังจากที่อ่านจนจบแล้วขอถามว่าถ้าพระที่เทศน์ว่านิพพานของสัตว์เดียรัจฉานมีอยู่จะเข้าข่ายปาราชิกแล้วหรือไม่ ?

  5. การวินิจฉัยว่าตนรู้ทั่วถึงแล้วในสภาวะของนิพพานโดยกล่าวว่าสภาวะของนิพพานนี้แม้หม้อข้าวเย็น หรือสัตว์หมดพยศก็จัดเป็นนิพพานนี้ จะถือว่าเข้าข่ายอาบัติปาราชิกแล้วหรือไม่ถ้าคำกล่าวนี้อออกมาจากปากของพระภิกษุ ?

  จากคุณ : XLmen - [ 21 ม.ค. 50 15:11:44 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom