Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  ผลของกรรมไม่ดี 10 ข้อ

  อกุศลกรรมบททั้งสิบเหล่านี้  ถ้าหากผู้นั้นไม่ได้ลงนรก  เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้รับสิ่งเหล่านี้  ได้แก่


  ปาณาติบาต ผลของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (รวมไปถึงการทำร้ายสัตว์ด้วยแม้ไม่ถึงตายก็ตาม)มี ๙
  ประการ คือ

  ๑. พิการ
  ๒. รูปไม่งาม
  ๓. กำลังกายอ่อนแอ
  ๔. กำลังกายเฉื่อยชา
  ๕. เป็นคนขลาด
  ๖. ฆ่าตนเอง หรือถูกฆ่า
  ๗. โรคภัยเบียดเบียน
  ๘. ความพินาศของบริวาร กำลังปัญญาไม่ว่องไว
  ๙. อายุสั้น


  อทินนาทาน
  ผลของการลักทรัพย์ของผู้อื่น แม้เพียงเงินหนึ่งบาทมี ๖ ประการ คือ

  ๑. ด้อยทรัพย์
  ๒. ยากจน
  ๓. อดอยาก
  ๔. ไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนา
  ๕. พินาศในการค้า
  ๖. ทรัพย์พินาศเพราะอัคคีภัย อุทกภัย ราชภัย โจรภัยเป็นต้น


  กาเมสุมิจฉาจาร
   ผลของการล่วงละเมิดในคนรักของผู้อื่น มี ๑๑ ประการ คือ

  ๑. มีผู้เกลียดชังมาก
  ๒. มีผู้ปองร้ายมาก
  ๓. ขัดสนทรัพย์
  ๔. ยากจนอดอยาก
  ๕. เป็นหญิง (เป็นหญิงที่อับโชค)
  ๖. เป็นกระเทย
  ๗. เป็นชายในตระกูลต่ำ
  ๘. ได้รับความอับอายเป็นอาจิณ
  ๙. ร่างกายไม่สมประกอบ
  ๑๐. มากไปด้วยความวิตกห่วงใย
  ๑๑. พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก


  มุสาวาท
  ผลของการพูดเท็จ มี ๘ ประการ คือ

  ๑. พูดไม่ชัด
  ๒. ฟันไม่เป็นระเบียบ
  ๓. ปากเหม็นมาก
  ๔. ไอตัวร้อนจัด
  ๕. ตาไม่อยู่ในระดับปกติ
  ๖. กล่าววาจาด้วยปลายลิ้น และปลายปาก
  ๗. ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย
  ๘. จิตไม่เที่ยงคล้ายวิกลจริต


  ปิสุณาวาท
  ผลของการพูดยุยงนินทา  ให้ผู้อื่นรังเกียจ แตกสามัคคีรักใคร่กัน มี ๔ ประการ คือ

  ๑. ตำหนิตนเอง
  ๒. มักจะถูกลือโดยไม่มีความจริง
  ๓. ถูกบัณฑิตตำหนิติเตียน
  ๔. แตกมิตรสหาย


  ผรุสวาท
  ผลของการพูดเพราะความโกรธ การด่า ให้ผู้อื่นเจ็บปวดช้ำใจ หรือพูดหยาบให้เขาโกรธเคือง มี ๔ ประการ คือ

  ๑. พินาศในทรัพย์
  ๒. ได้ยินเสียง เกิดไม่พอใจ
  ๓. มีกายและวาจาหยาบ
  ๔. ตายด้วยอาการงงงวย


  สัมผัปปลาปะ
  ผลของการพูดเพ้อเจ้อ เช่น การล้อเล่น ,พูดจาไม่มีประโยชน์, พูดเล่น  พูดเรื่องหนัง  เรื่องดารา  เรื่องไม่มีเหตุผล ฯลฯ มี ๔
  ประการ คือ

  ๑. เป็นอธัมมวาทบุคคล (เป็นคนพูดไม่มีสาระที่จะถือเอาได้)
  ๒. ไม่มีผู้เลื่อมใสในคำพูดของตน  พูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อฟัง  ถูกรังเกียจ
  ๓. ไม่มีอำนาจ  เป็นคนต้อยต่ำ
  ๔. จิตไม่เที่ยง คือ วิกลจริต


  อภิชฌา
  ผลของความอยากได้ อยากมีในทรัพย์ของผู้อื่นมี ๔ ประการ คือ

  ๑. เสื่อมในทรัพย์และคุณงามความดี
  ๒. ปฏิสนธิในตระ***ลต่ำ
  ๓. มักได้รับคำติเตียน
  ๔. ขัดสนในลาภสักการะ


  ผลในปวัตติกาลของพยาบาท(ความเพ่งเล็ง คิดร้าย อยากให้ผู้อื่นเสียหาย - เช่นขอให้ตายไวไวเป็นต้น) มี ๔ ประการ คือ

  ๑. มีรูปทราม
  ๒. มีโรคภัยเบียดเบียน
  ๓. อายุสั้น
  ๔. ตายโดยถูกประทุษร้าย


  มิจฉาทิฏฐิ
  ผลของความเห็นผิด มี ๔ ประการ คือ

  ๑. ห่างไกลรัศมีแห่งพระธรรม
  ๒. มีปัญญาทราม
  ๓. ปฏิสนธิในพวกคนป่าที่ไม่รู้อะไร
  ๔. เป็นผู้มีฐานะไม่เทียมคน


  สุราเมรัย
  ผลของเสพสุราเมรัย มี ๖ ประการ คือ

  ๑. ทรัพย์ถูกทำลาย
  ๒. เกิดวิวาทบาดหมาง
  ๓. เป็นบ่อเกิดของโรค
  ๔. เสื่อมเกียรติ
  ๕. หมดยางอาย
  ๖. ปัญญาเสื่อมถอย

  จากคุณ : HolyStream_SpiritWithin - [ วันแม่แห่งชาติ 19:47:39 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom