Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  ขอดเกล็ด 'ธรรมกาย-ธรรมโกย' ... หัวใจเธอมีหรือเปล่า ...

  จุฬาลงกรณ์  ฯ-  หลวงพ่อเจ้าอาวาสสวมจีวรผ้าป่านจากสวิสหรูระยับ  สร้างภาพสุด ๆ ให้เป็น   บุคคลวิเศษ ศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์ถึงขั้นเป็นองค์อวตารต้นกำเนิดของสรรพสิ่งทั้งปวงในจักรวาล    เผยพิธีกรรมสุดอุตริ  "ถวายข้าวแด่พระนิพพาน" ซึ่งอยู่ในแดนสุขาวดีผ่าน"พระธัมมชโย-แม่ชีจัน   ทร์"  แพร่ลัทธิอวดอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์เพื่อบรรลุแผนการระดมทุนหลากหลายรูปแบบด้วยกลยุทธิ์ได   เร็คเซลล์-ฮาร์ดเซลล์ชี้เปรี้ยง"ธรรมกายขายบุญ"ให้คอมมิชชั่นเป็นรางวัลแก่เอเยนต์ด้วยการนำ
  "ขึ้นดอย" แฉปมปริศนาพระระดับนำ"ฆ่าตัวตาย"คาวัด
      จากกรณีที่"สยามธุรกิจ"ได้เสนอข่าว"ชำแหละวัดพระธรรมกาย"มาอย่างต่อเนื่อง ด้วย   การตีแผ่พฤติกรรมอันไม่ชอบมาพากล เข้าข่าย 18 มงกุฎ หลาย ๆประการ เป็นต้นว่า การสร้าง   เรื่องอวดอิทธิปาฎิหาริย์หลอกลวงศาสนิกชนการดำเนินการระดมทุนอันปรากฎชัดถึงกลวิธี"ขาย
  บุญ"ตลอดจนการเผยแพร่คำสอนประเภทเดียรัจฉานวิชชาอันบิดเบือนหลักธรรมคำสอนของพระ พุทธศาสนา
  ปรากฎว่าทางพระเถระและนักการศาสนาหลายท่านได้ส่งเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์มายัง
  "สยามธุรกิจ"จำนวนมากเพื่อใช้ในการตีแผ่ถึงความไม่ชอบมาพากลของวัดพระธรรมกาย ล่าสุด   "สยามธุรกิจ"ได้รับเอกสารวิจัยวัดพระธรรมกายของศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของวัดธรรมกายมาอย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อแวด
  วงพุทธศาสนาอย่างมาก
  โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2538  และได้ทำสำเร็จลงในปี 2540 ผู้วิจัย คือ อาจารย์ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล ศิษย์เก่าคณะ อักษรศาสตร์ และรัฐศาสตร์มหาบันฑิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จบปริญญาเอกด้านสังคมวิทยาศาสนาจากมหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ (Bielefeld) ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      งานวิจัยชิ้นนี้ชื่อว่า  "ศาสนทัศน์ของชุมชนเมืองสมัยใหม่ - ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย"ซึ่ง   ในการทำวิจัย   ดร.อภิญญาได้เข้าไปอยู่ที่วัดพระธรรมกายเป็นระยะๆ  เพื่อศึกษาถึงกิจกรรม   ของทางวัดและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ  ทั้งจากกัลยาณมิตรและบุคคลชั้นนำของวัด    ตลอดจนถึงการศึกษาจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ของวัด
      ผลงานการวิจัยของดร.อภิญญา   ได้เปิดเผยให้เห็นถึงความเป็นมาของวัดพระธรรมกาย,    แนวคิดของสำนักวัดธรรมกาย, โครงสร้างขององค์กรการบริหาร, กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ขององค์กรบุคคลภายนอกซี่งงานวิจัยได้ตีแผ่ข้อมูลออกมาอย่างน่าสนใจและ   เห็นได้ชัดเจนว่า   วัดพระธรรมกายพยายามสร้างภาพความเป็นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเจ้าอา   วาสด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ดูเหมือนว่า เจ้าอาวาสมีบารมี มีพลังอำนาจเหนือคนธรรมดา
      ขณะเดียวกัน ก็ใช้ปาฎิหาริย์เป็นตัวนำในการระดมทุนให้คนมาทำบุญอย่างชัดเจนโดยไม่สนใจ   คำตำหนิว่าเป็นพุทธพาณิชย์ พร้อมกับวางแผนให้สมาชิกขายบุญโดยการกระตุ้นให้มีการแข่งขัน    จนกระทั่งสร้างความเครียดให้กับสมาชิกบางคนถึงขั้นเคยเกิดกรณีพระชั้นนำฆ่าตัวตายในวัด
  นอกจากนี้ยังได้สร้างรูปแบบพิธีกรรมที่แปลกแหวกแนวคือการถวายข้าวพระแด่พระธรรมกาย
  ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกพระองค์ซึ่งมีตัวตนเที่ยงแท้สถิตย์อยู่ในอายตนนิพพานโดย
  มีหลวงพ่อธัมมชโยและแม่ชีจันทร์  ขนนกยูง  ใช้สื่อติดต่อและใช้สมาธิกลั่นของหยาบคือ อาหารหวานคาวให้เป็นทิพย์เพื่อถวายพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
      สิ่งที่สำคัญ  คือ หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดธรรมกายพยายามแสดงให้เห็นว่า ตนเป็น   อวตารภาคหนี่งของ"องค์พระธรรมกายต้นธาตุ"อันเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งในจักรวาล

  สร้างภาพผู้นำศักดิ์สิทธิ
  ให้"ธัมมชโย"เหนือมนุษย์
      งานวิจัยชิ้นนี้  ระบุว่า วัดพระธรรมกายพยายามสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ของ   หลวงพ่อธัมมชโย  เจ้าอาวาส ด้วยวิธีการต่าง ๆ นับตั้งแต่การเล่าถึงอัตตชีวประวัติของหลวงพ่อ   ธัมมชโย  ที่พยายามแสดงให้เห็นว่า  บุคคคลผู้นี้มิใช่คนธรรมดา  แต่เป็นผู้วิเศษที่ลงมาเกิด ชีวิต   ในวัยเด็กถึงหนุ่มก็ล้วนดำเนินไปอย่างคนเหนือธรรมดา   ขณะเดียวกัน  วัตรปฎิบัติขณะเป็นพระก็   พยายามสร้างจารีตในวัดขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความเหนือมนุษย์ของหลวงพ่อธัมมชโย
      กลไกสำคัญในเรื่องนี้ คือ การวางตัวในความสัมพันธ์กับสมาชิกวัด โดยดร.อภิญญากล่าวใน   งานวิจัยว่า  "  ลักษณะการดำเนินเรื่องดังกล่าวเป็นการสร้างภาพผู้นำศักดิ์สิทธิ์ที่มี "นิมิตหมาย"    หลายรูปแบบรวมทั้งการมีคุณสมบัติเหนือธรรมดา   นอกจากการใช้สื่อสิ่งพิมพ์แล้วกลไกสำคัญใน   การสร้างบารมี(charisma)ของผู้นำก็คือการจัด"ระยะห่าง"กับสมาชิกท่านเจ้าอาวาสจะไม่ฉันร่วม
  กับพระลูกวัดไม่ปรากฎกายให้เห็นบ่อยนักไม่รับแขกทั่วไปที่กุฎิยกเว้นบางรายเวลาที่ญาติโยมจะ
  ได้พบท่านจะมีการกำหนดในบ่ายวันอาทิตย์บางอาทิตย์    ท่านไม่ลงมาสอนสมาธิแก่สาธุชนทั่วไป  ผู้จะได้เรียนกับท่าน คือ ผู้ที่ได้รับเลือกสรรว่า มีคุณสมบัติพิเศษหรือเป็นผู้ที่มีสมาธิแข็ง กล้าพอควร และต้องการเรียนวิชชาธรรมกายชั้นสูง
      นอกจากนั้น สิ่งสำคัญที่เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เกิดความห่าง ก็คือ พลังอำนาจที่เกิดจากการทำ   สมาธิ จากคำบอกเล่าของชาวธรรมกาย หลวงพ่อของเขาสามารถทำอิทธิปาฎิหาริย์ให้เห็นได้เมื่อ   ท่านต้องการการคุยกันในเรื่องเหล่านี้รับฟังได้บ่อยครั้งมากในวงกินข้าวไปจนถึงการคุยอย่างจริง
  จังและมีปรากฎในข้อเขียนและสิ่งพิมพ์ของวัดอยู่บ่อยๆ บางคนเล่าถึงแสงรัศมีที่ฉายออกจากตัวท่าน  ความสามารถในการรู้วารจิตผู้อื่น  พรที่ท่านให้เชื่อกันว่า ขลังและศักดิ์สิทธิ์  ยิ่งโครงการต่าง ๆ ที่ทำและจะทำกันหลายโครงการเป็นสิ่งที่ท่านมองเห็นมาก่อนในสมาธิ
      ดังนั้น  การได้ใกล้ชิดท่านจึงเป็นอภิสิทธิ์ที่ใครๆ  ปรารถนา การให้โอกาสตรงนี้จึงเป็น อีกวิธีหนี่งของการใช้ระยะห่างอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีการให้รางวัลอย่างหนึ่งและใน   ด้านกลับกันก็สามารถเป็นวิธีลงโทษได้ด้วย"

   
   

  จากคุณ : ซูไต้จี้ - [ 19 ก.ย. 50 01:28:06 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom