Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  ทำไมครูสอนศาสนาอิสลามชอบมีอาชีพเสริม สงสัยเป็นหลักศาสนาอิสลามแบบศาสดา

  เปิดคำฟ้องคดี  8 อุสตาซ
  โดย ผู้จัดการออนไลน์ 30 เมษายน 2548 01:02 น.
        หลังจากพนักงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าควบคุม 4 อุสตาซ ซึ่งต่อมาตกเป็นจำเลยในคดีนี้ ได้เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ปีกลายเป็นชุดแรก และตามมาด้วยการควบคุมตัวอีก 4 คนในวันที่ 10 และ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา อันนำมาสู่การส่งสำนวนให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 และส่งฟ้องศาลในวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา
       
        เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่สำนวนฟ้องระบุ อั้นอยู่ในความสนใจผู้คนทั้งประเทศ นอกจากนี้ จำเลยทั้งแปดยังยืนยันปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาที่ผ่านมา ?ทีมข่าวพิเศษ ผู้จัดการ? จึงขอนำคำฟ้องคดีดังกล่าวมานำเสนออย่างละเอียด
       
        คดีดังกล่าวนี้ เป็นคดีหมายเลขดำที่ 716 / 2548 โดยมีพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ และมีนายแวยูโซ๊ะ แวดือราแม กับพวกรวม 8 คน เป็นจำเลย
       
        ทั้งนี้ จำเลยทั้ง 8 ราย มีนายนายแวยูโซ๊ะ แวดือราแม หรือ เลาะห์ ซูเป๊ะ อายุ 43 ปี อดีตครูและหัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา เป็นจำเลยที่ 1, นายอับดุลรอเซะ หรือ อุสต๊าสเซ๊ะ หะยีดอเลาะห์ อายุ 41 ปี ครูสอนศาสนา ร.ร.ธรรมวิทยาฯ เป็นจำเลยที่ 2, นายอาหามะ บูละ อายุ 52 ปี ผู้ช่วยครูใหญ่ ร.ร.ธรรมวิทยาฯ เป็นจำเลยที่ 3, นายมูหมัดคานาฟี ดอเลาะ อายุ 43 ปี ครูสอนศาสนา ร.ร.ธรรมวิทยาฯ เป็นจำเลยที่ 4, นายตอเล๊ะ ดีสะเอะ อายุ 39 ปี ครูสอนภาษามาลายูโรงเรียนเอกชน จ.ยะลา เป็นจำเลยที่ 5, นายสาแล๊ะ เด็ง หรือ เดง อายุ 37 ปี ครูสอนศาสนาโรงเรียนเอกชน จ.ยะลา เป็นจำเลยที่ 6, นายมะสุกรี ฮารี อายุ 38 ปี ผู้จัดการโรงเรียนปอเนาะบ้านลำใหม่ จ.ยะลา เป็นจำเลยที่ 7, นายหามะ เจ๊ะเต๊ะ อายุ 38 ปี ครูสอนภาษามาลายู เป็นจำเลยที่ 8
       
        ในคำฟ้องดังกล่าวที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา ระบุข้อความประกอบดังนี้ ?ข้อ 1 เมื่อประมาณปี พ.ศ.2503 ได้มีการก่อตั้งขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตาน (Berisan Rovalusi Nasianal Malayu Pattani : BRN.) ต่อมาขบวนการดังกล่าว ได้แยกเป็นหลายกลุ่มจนกระทั่งในปี พ.ศ.2536 ขบวนการดังกล่าวได้รวมตัวกันภายใต้ ชื่อ BRN Coordinate หรือ BRN. มีผู้มีชื่อที่หลบหนีเป็นหัวหน้าขบวนการ และจำเลยทั้งแปดคนนี้กับพวกอีกหลายคนเป็นสมาชิก และจำเลยที่ 1 มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกองกำลังด้านการทหาร ซึ่งทำหน้าที่ฝึกยุทธวิธีด้านการทหารให้แก่สมาชิกอันเป็นคณะบุคคลที่ปกปิดวิธีดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการแบ่งแยกดินแดนภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และอำเภอสะเดา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ของประเทศไทย ออกจากการปกครองของรัฐบาลไทย ตั้งตัวเป็นรัฐอิสระปกครองตนเอง เรียกว่า รัฐปัตตานี หรือ รัฐปัตตานีดารุลสลาม ไม่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของประเทศไทย ขบวนการ BRN. มีแผนยุทธวิธีในการดำเนินการแบ่งแยกดินแดน ด้วยการสะสมกำลังพล และอาวุธ ทำการโฆษณาชวนเชื่อ ยุยง และปลุกระดมราษฎรซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม และมีถิ่นที่อยู่ในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าวว่าดินแดน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามประวัติศาสตร์ เป็นดินแดนของชนชาติมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ได้ถูกประเทศไทยเข้ารุกรานยึดครอง และรัฐบาลไทยได้ปกครองโดยไม่สนใจดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรที่ นับถือศาสนาอิสลาม มีการกดขี่ข่มเหงราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลาม ข้าราชการไทยปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้ราษฎรที่ได้รับการโฆษณาชวนเชื่อ ยุยง ปลุกระดมดังกล่าวหลงเชื่อ เกิดความรู้สึกเกลียดชังราษฎรที่นับถือศาสนาพุทธ เกลียดชังข้าราชการและรัฐบาลไทย จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกของขบวนการ BRN. และเพื่อร่วมกันดำเนินการให้มีการแบ่งแยกดินแดนตามวัตถุประสงค์ของขบวนการ BRN. ขบวนการ BRN. ยังให้ผู้ที่เป็นสมาชิกทำการแทรกซึมชักจูงวงศ์ญาติและเพื่อนฝูงที่สนิทเข้าเป็นสมาชิก หรือแนวร่วมของขบวนการ BRN. จัดส่งครูสอนภาษามุสลิมคือ อุสตาซเข้าไปยังโรงเรียนสอนเด็กเล็ก เรียกว่า ตาดีกา เพื่อปลูกฝังแนวคิดในเรื่องการแบ่งแยกดินแดนให้กับเด็กเล็ก ฝึกระเบียบวินัยเพื่อให้ฟังคำสั่งของอุสตาซเท่านั้น ปลุกระดมสร้างแนวคิดการปกครองแบบรัฐปัตตานี และแผ่ขยายเข้าสู่กลุ่มเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมตามโรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนธรรมวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสาอนศาสนาอิสลาม สมาชิกขบวนการ BRN. จะมีการแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนได้แก่ กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มสนับสนุนเงินทุน กลุ่มองค์กรศาสนา กลุ่มปฏิบัติการก่อการร้าย กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มปฏิบัติการก่อการร้ายจะมีการลักลอกฝึกอาวุธสอนวิชาทหาร การสู้รบแบบกองโจรให้แก่สมาชิกของขบวนการ ในการก่อการร้ายเพื่อแบ่งแยกดินแดน กลุ่มสนับสนุนเงินทุนจะมีรายได้จากค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก การบริจาคของสมาชิก และแนวร่วมที่ฐานะร่ำรวย ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศที่เป็นแนวร่วม ทำให้ขบวนการ BRN. มีเงินทุนในการจัดซื้ออาวุธต่างๆ มาสะสมไว้ เมื่อมีกำลังพลและสะสมอาวุธได้พอสมควารแล้ว ขบวนการ BRN. ได้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธทำการก่อการร้ายในพื้นที่ต่างๆ ในเขต 5 จังหวัดดังกล่าว โดยใช้อาวุธปืนลอบซุ่มยิง ใช้มีดฟัน ใช้กำลังประทุษร้ายและฆ่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าพนักงานตำรวจ ทหาร ข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ เผาโรงเรียน จับคนเรียนค่าไถ่ วางระเบิดสถานที่ราชการ โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านค้าที่ชุมชนต่างๆ เมื่อขบวนการ BRN. ดำเนินการก่อการร้ายต่างๆ จนเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนในเขต 5 จังหวัดดังกล่าว จนรัฐบาลไทยไม่สามารถปกครองและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ต้องยอมให้แยกดินแดน 5 จังหวัดภาคใต้ดังกล่าว ให้เป็นรัฐอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของประเทศไทยต่อไป ขบวนการ BRN. ได้กำหนดแผนขั้นตอนความสำเร็จสู่การปฏิวัติแบ่งแยกดินแดนออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

   
   

  จากคุณ : The AAF - [ 20 ก.ย. 50 14:43:15 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom