Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  บาปและความผิดในศาสนาอิสลาม และบทลงโทษทางกฎหมาย

  ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอ
  แท้จริงการสรรเสริญนั้นเป็นของพระองค์ทั้งสิ้น
  ขออัลเลาะห์ทรงประสาทพรให้แก่ท่านนบีของเรา (ซ.ล.)

  ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นผู้รู้ที่เรียนกฎหมายมาโดยตรง สิ่งที่จะเขียนนี้ได้มาจากการหาข้อมูลจากการฟังบรรยายครับ  (ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดโปรดตักเตือนด้วยครับ)

  ขอเขียนถึงบาป และการกลับเนื้อกลับตัวต่อพระผู้เป็นเจ้าก่อนครับ

  ความผิดหรือบาปกรรมในศาสนาอิสลามนั้นนักวิชาการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  ประเภทแรก  บาปใหญ่ (อัลกะบีเราะห์)  ในทางกฎหมายเรียกว่า โทษอาญา มีอยู่ 70 กว่าความผิด ก็คือ ความผิดที่มีการกำหนดบทลงโทษเอาไว้ว่าหากไปกระทำจะได้รับการลงโทษในขุมนรก หรือกำหนดว่าจะต้องได้รับโทษโดยการโบย หรือให้ฆ่าให้ตายตกไปตามกัน, หรือมีการกำหนดว่าจะได้รับการสาปแช่งจากพระผู้เป็นเจ้า

  บาปใหญ่นี้จะต้องทำการเตาบะห์ตัว (การกลับเนื้อกลับตัวต่อพระผู้เป็นเจ้า)  หากได้ระทำลงไปแล้ว ซึ่งการเตาบะห์ตัวนี้จะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  ประการแรกคือ เสียใจในบาปที่ได้กระทำลงไป (เสียใจอย่างสุดซึ้ง จากก้นบึ้งของหัวใจ)  ประการที่สองคือ ต้องถอนตัวออกจากความผิดนั้นทันที  ประการที่สามต้องตั่งมั่นว่าจะไม่ไปกระทำอีกเด็ดขาด   มี 3 ประการนี้เมื่อไหร่พระผู้เป็นเจ้าก็จะอภัยให้ในความผิดหรือบาปนั้น (อินชาอัลเลาะห์)

  นอกจากนั้น หากว่าเป็นบาปที่ไปละเมิดในสิทธิของเพื่อนมนุษย์แล้ว ก็ต้องเพิ่มประการที่ 4 เข้าไป ก็คือต้องไปขออภัย (ขอฮ่าลาล) กับผู้ที่เราไปละเมิดด้วย จึงจะครบเงื่อนไขการเตาบะห์

  แต่ถ้าหากเป็นความผิดที่ถึงขึ้นตกศาสนาก็ต้องเพิ่มประการที่ 5 เข้าไปคือการกล่าวกะลีมะเตาฮีด  จึงจะถือว่าได้รับการอภัยจากพระผู้เป็นเจ้า  และเมื่อผู้ใดได้ทำการกลับเนื้อกลับตัวแล้ว และพระผู้เป็นเจ้าก็รับการกลับเนื้อกลับตัวของเขา  ก็ไม่ต้องได้รับโทษในวันกิยามะห์ (วันแห่งการฟื้นคืนชีพ)  นะครับ

  และอัลเลาะห์นั้นทรงรักการอภัย  และเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งการให้อภัย

  ประเภทที่ 2 บาปเล็ก (อัลซ่อฆีเราะห์) ในทางกฎหมายเรียกว่า ลหุโทษ  มีอยู่มากมาย  เช่น  การมองในสิ่งที่ศาสนาห้าม การฟังในสิ่งที่ศาสนาห้าม   บาปประเภทนี้จะหมดไปด้วยกับการทำดีครับ   ความดีนั้นจะลบล้างความผิด (หมายถึงความผิดที่เป็นบาปเล็ก)

  จากคุณ : กองอาสา - [ 13 ต.ค. 50 23:36:57 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom