Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  ธงฉัพพรรณรังสี มีสีอะไรบ้าง? เป็นสัญลักษณ์ของอะไร? ใครเป็นคนคิดขึ้น และมีหลักฐานการใช้อย่างไร?

  .


              ธงฉัพพรรณรังสี  หรือธงแสดงสัญลักษณ์รัศมี  ๖  สี  ซึ่งมีคำกล่าวว่า  เปล่งออกจากพระกายของพระพุทธเจ้า  มีหลักฐานเป็นภาษิตของพระสารีบุตรในพระไตรปิฎก  เล่ม  ๓๑  หน้า  ๑๘๓  ว่า  


                           สีน้ำเงิน  (นีละ)
                           เหลือง  (ปีตกะ)
                           แดง  (โลหิตกะ)
                           ขาว  (โอทาตะ)
                           แสด  (มัญเชฏฐะ)
                           เลื่อมประภัสสร  (ปภัสสระ)
             


              ในปัจจุบันใช้เป็นธงพระพุทธศาสนาตามข้อเสนอของประเทศศรีลังกา  ในการประชุมครั้งแรกขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  เมื่อ  พ.ศ.๒๔๙๓  ซึ่งประเทศนั้นเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น  และที่ประชุมประเทศต่าง ๆ ได้ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์

              ข้อเสนอหรือญัตตินั้นมีว่า  


               “ธรรมจักร   หรือวงล้อพระธรรม  มีกำหรือซี่ล้อ  ๘  กำ  เป็นสิ่งแทนอริยามรรคมีองค์  ๘  พึงได้รับการรับรองให้เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศ  และธงพระพุทธศาสนา  ๖  สี  ซึ่งใช้อยู่ในศรีลังกา  พึงได้รับการรับรองให้เป็นธงพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศ”              พระรัศมี  ๖  สี  ที่ว่าเปล่งออกจากพระกายของพระพุทธเจ้านั้น  เมื่อถอดความก็คือ  พระพุทธเจ้าประทานปัญญาหรือแสงสว่างแก่ประชาชนทั้ง  ๖  ทิศ  เพราะพุทธศาสนาสอนมิให้เชื่ออะไรโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล

              ชาวอเมริกันที่นับถือพระพุทธศาสนาคือ  พันเอก เฮนรี่ สตีล  ออลคอตต์  (Henry Steele Olcott)   เป็นผู้ริเริ่มคิดทำธงนี้ขึ้นใช้ เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๘  (๑๘๘๕)  นับได้ร้อยกับสี่ปี  ในปี พ.ศ.๒๕๓๑  นี้  ท่านผู้นี้ได้ช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในศรีลังกา  ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อชาวพุทธในประเทศนั้น  มีอนุสาวรีย์ที่ระลึกประดิษฐษนอยู่ในศรีลังกาด้วย
                                       

              คัดจาก  “ถาม – ตอบ  ปัญหาทางพระพุทธศาสนา”   เล่ม ๑
             โดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ


  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 13 มี.ค. 51 21:56:17 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom