Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  ..........การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์........{ คริสเตียน }

  เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  เราจำเป็นต้องแยกระหว่างการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์  


  ถ้าอธิบายอย่างง่ายๆ การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุมจิตใจของผู้เชื่อ แต่การทรงสถิตของพระวิญญาณคือการที่พระวิญญาณบริสุทธ์ทรงสถิต ในร่างกายของผู้เชื่อ (1 โครินธ์ 3:16)  เมื่อเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  พระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจ  จดจำ  ระลึกถึง  และประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์นำมาใช้กับประสบการณ์ของเรา
  (ยอห์น 14:26, 1 โครินธ์ 2:10-12, กาลาเทีย 5:22,23)  


  ในอีกด้านหนึ่ง  พระประสงค์ของการทรงสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์  คือการที่จะทำให้ร่างกายของผู้เชื่อเป็นวิหารของพระคริสต์ (ยอห์น 14:20)  และพระเจ้าพระบิดา (เอเฟซัส 2:22)

  จงเลิกการเมาเหล้า [ เป็นคำสั่งให้เลิกกับสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้น]  ซึ่งทำชีวิตให้เสื่อมทราม  แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ (เอเฟซัส 5:18)

    ข้อนี้เป็นการอุปมาโดยใช้คำเปรียบเทียบสิ่งที่ตรงข้ามกัน (analogy by antithesis) เมื่อคริสเตียนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ และได้เรียนหลักคำสอนพระคำภีร์อย่างสม่ำเสมอ  จิตใจของเขาจะได้รับการเติมเต็มด้วยหลักคำสอนพระคัมภีร์  จากหลักคำสอนนั้นเขาจะพัฒนาสติปัญญา และจะเห็นเป้าหมายของชีวิตอย่าง ชัดเจน    แต่ถ้าหากคริสเตียนดำเนินชีวิตนอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเป็นเวลานาน  เขาจะเกิดค่านิยมที่ผิดพลาดในชีวิต  จะเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตไม่ถูกต้อง  และจะพึ่งพาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  หลักการคือ  เมื่อคริสเตียนไม่ได้ศึกษาหลักคำสอนที่แท้จริง โดยอยู่ภายใต้พันธกิจการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์  เขาจะเมาฝ่ายวิญญาณเพราะเสพเหล้าองุ่นแห่งหลักคำสอนเท็จ (เอเฟซัส 4:17-19)  


  หลักคำสอนเท็จนี้ทำให้แรงจูงใจ  การเรียงลำดับความสำคัญ  ความคิด  และการกระทำของเขานั้นผิดพลาดไป  ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาจะเสื่อมทราม  เขาจะมองชีวิตอย่างคลุมเครือ  และชีวิตของเขาจะซัดไปเซมา
   


  ในชีวิตฝ่ายวิญญาณ  พระเจ้าทรงประทานฤทธิ์เดชแก่ผู้เชื่อใน 2 รูปแบบ  ได้แก่ พระคำของพระเจ้า ซึ่งมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ (ฮีบรู 4:12) และการทรงประกอบด้วยพระวิญญาณในจิตใจของเรา  ซึ่งให้เราสามารถปฏิบัติชีวิตฝ่ายวิญญาณได้ อย่างไรก็ตาม  พระคำของพระเจ้าจะไม่มีประโยชน์ต่อเราจนกว่าพระคำนั้นจะถูกสะสมไว้ในจิตใจ  ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงช่วยเราให้ระลึกถึงในเวลาที่เราจะต้องใช้พระคำนั้น (ยอห์น 14:26)


  ไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบได้กับการที่อยู่ภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  และการมีพระคำของพระเจ้าสะสมไว้ในจิตใจแล้ว  มี 2 สิ่งนี้เท่านั้นที่จะทำให้คริสเตียนมีจิตใจที่แข็งแกร่ง


  ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์  [ทรัพยากรฝ่ายวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานแก่ผู้เชื่อในสมัย คริสตจักกร]เพื่อท่านจะมีเรี่ยวแรงโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณของพร ะองค์ในตัวท่าน  (เอเฟซัส 3:16)

    ข้อนี้ได้อธิบายถึงพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ผู้ทรงประทานความเข้าใจในหลักคำสอนพระคัมภีร์ภายในจิตใจของผู้เชื่อ  เมื่อมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้ว  ผู้เชื่อสามารถมีชัยชนะเหนือปัญหาทุกเรื่องในชีวิต


  (มีต่อครับผม)

   
   

  จากคุณ : ศรัทธาพลัง - [ 2 เม.ย. 51 12:13:58 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom